Andmed ja nimekirjad

Email Print PDF
There are no translations available.

ANDMED

Hõlbustamaks kasutajale Eesti lähiajaloo andmestiku kättesaadavust on Kistler-Ritso Eesti Sihtasutus koondanud oma interneti leheküljele mitmesuguseid trükis publitseeritud ning käsikirjalisi materjale. Sihtasutus omalt poolt ei kanna sisestatud materjali eest mingit sisulist vastutust, mis jääb selle autoritele. Siia kuuluvad 1. nimekirjad (hukkunute, represseeritute), 2. kaastööd (peamiselt mälestuslikud), 3. trükised, 4. bibliograafiad.

Nimekirjad

Arreteeritute nimekirjad
Okupatsioonide ajal Eesti kodanike suhtes rakendatud mitmesuguste repressioonide hulgas olid poliitilistel põhjustel arreteerimised tähtsal kohal. Aastail 1940-1988 arreteeriti 60000-80000 kodanikku (neist umbes 10 % Saksa okupatsioonivõimude poolt). Väljaande "Poliitilised arreteerimised Eestis 1940-1988" I köide sisaldab 20164 arreteeritu isikukirje, II köide 1500 isiku. Kogu arhiividokumentatsioon pole veel läbi vaadatud. Järgnemas on III köide (üle 18000 isikukirje) ja IV köide (10000-15000 isikukirjet).