Luuramisi

Email Print PDF
There are no translations available.

Salateenistuste tegevusest Eestis XX sajandil

artiklite  ja dokumentide kogumik

Koostanud Tiit Noormets

Tallinn, 1999
Kistler-Ritso Eesti Sihtasutustoimetaja Enn Tarvel
keeletoimetaja Aili Künstler
kaane kujundanud Denes Kalev Farkas
kujundanud Jüri Titov
kirjastus Umara

ISBN 9985-895-10-X


Sisukord:

Sissejuhatus...... Tiit Noormets

Salaluure Eesti vabariigi sünnihetkel...... Hannes Walter

Eesti Sõjaväeluure tegevsuest, meetoditest ja vahenditest aastail 1920-1940...... Tiit Noormets

Birgiaadist(Eesti sidemest ja Roman Birgi rollist Nõukogude vastuluure operatsioonis "Trust" aastail 1922-1927)....... Eero Medijainen

Luurajad-poliitvangid? (1940.aasta riigipöörde ajal Eestis vabastatud NSV Liidu luure agentidest)...... Olaf Kuuli

Läbi kadalipu( Nõukogude agentuuri tegevusest aastail 1944-1949 Eestis paiknenud sõjavangilaagrites)...... Erich Kaup

Hävitusagendid(Mõningatest julgeolekuorganite operatiiv-agentuurtöö meetoditest metsavendade vastases võitluses sõjajärgsel perioodil)...... Peeter Väljas

Nõukogude luure ja teaduse suhetest Eestis ja Baltimaades nõukogude perioodil...... Indrek Jürjo


Valik Eesti luureteenistuse dokumentidest -aastad 1919-1938