Haridusprogramm koolis

Kuidas toimib demokraatia?


Muuseumitund on sobilik põhikooli III astmele ja gümnaasiumile.
Tundi on võimalik tellida kohandatult 1980ndate ja 1990ndate ajaloolistele sündmustele. 
Kestvus: 90 minutit.
Muuseumitunnis osalemine: võimalik läbi viia vaid koolides.
Õpitulemused: õpilane mõistab demokraatia erinevad vorme ja oskab neid nimetada ja eristada; tunneb demokraatia põhimõtteid ning vorme, analüüsib ja väärtustab demokraatia võimalusi (sh kodanikuaktiivsust) ning hindab ohte; arendab analüüsioskust, õpib tegema järeldusi ja leidma seoseid.
Hind: 4 €/õpilane.

Demokraatlikus riigis on võim rahval. Meil on vabadus ja võimalus teha otsuseid vastavalt oma südametunnistusele, eesmärkidele, tõekspidamistele jne. Palju me aga mõtleme, mis on meie otsuste tagajärjed või kui suur tähtsus võib olla ühel häälel? Tund kaardistab ja avab demokraatliku ühiskonnaga seotud mõisteid ning toimimismehhanisme, selle võimalusi ja ohtusid. Teoreetilised teadmised katsetatakse läbi praktiliste ülesannetega. Tund on rollimänguline, asetades õpilased aktiivse kodaniku rolli, kel tuleb teha ühiskonnas otsuseid. Selgub, kas ja kuidas need otsused ühiskonnas muutusi põhjustavad. Mängitakse läbi referendum ja parlamendi valimised.

 

Info ja broneerimine:
Aive Peil
Programmijuht
tel 666 0045
broneering(at)okupatsioon.ee

Free Joomla! template by L.THEME