Haridusprogramm koolis

Meie ühine ajalugu Teisest maailmasõjast


Muuseumitund on sobilik põhikooli III astmele ja gümnaasiumile.
Kestvus: 90 minutit.
Muuseumitunnis osalemine: võimalik läbi viia vaid koolides.
Eeltingimused: õpilased on läbinud II maailmasõja teema.
Õpitulemused: õpilane iseloomustab Teise maailmasõja põhjusi ja tagajärgi, analüüsib Teise maailmasõja mõju Eesti ajaloole.
Hind: 4 €/õpilane


Erinevad vaatenurgad ajaloo mõistmisel on olulised. Tunni sissejuhatuseks arutletakse ühiselt II maailmasõja põhjuste, tulemuste ja probleemide ning üldisemalt ajalookirjutuse üle. Seejärel vaadatakse II maailmasõjale läbi üksikisiku silmade. Mida arvab II maailmasõjast Punaarmee veteran? Mida põgenik? Mida küüditatu? Mida küüditaja? Mida ajaloolane? Mida lääne-eurooplane? Draamameetodit kasutades elavad õpilased sisse rollidesse, mis ei pruugi ühtida nende enda arusaamistega II maailmasõjast. Ühisel konverentsil püütakse leida lahendus, kuidas rääkida II maailmasõjast viisil, mis rahuldaks kõiki osapooli.

 

Info ja broneerimine:
Aive Peil
Programmijuht
tel 666 0045
broneering(at)okupatsioon.ee

Free Joomla! template by L.THEME