“Johannes Hint 100 – valel ajal elatud elu”

Prindi

Johannes Hint20. septembril oli dr Johannes Hindi 100. sünniaastapäev. Okupatsioonide Muuseum meenutab dr Hinti väikese näitusega "Johannes Hint 100 – valel ajal elatud elu". Näha saab asju, mille tema tütar on andnud hoiule muuseumi kogusse.

 

Tehnikadoktor Johannes Hindi (20. september 1914 – 5. september 1985) nimel on üle 200 teadustrükise, 62 leiutist, 28 patenti. Tema leiutisi kasutatakse tänini Saksamaal, Austrias, USA-s, Jaapanis, Venemaal.


Ometigi suri Johannes Hint 70-aastaselt Tallinna Patarei vanglas. Novembris 1981 vahistati ta fabritseeritud süüdistuste alusel. Sisuliselt poliitilisel protsessil mõisteti ta süüdi mitmesugustes ametialastes kuritarvitustes ning karistati 15-aastase vabaduskaotusega. Ühe osa esialgsest Hindile kohtus esitatud süüdistusest moodustas tema 60ndatel kirjutatud traktaat "Mõningate XX sajandi ausate inimeste tragöödia", ka oli Hint tuntud nõukogude võimu kritiseerija. Tema riiklikud autasud, aunimetus, teaduslikud kraadid ning kutse võeti kohtu taotlusel ära ja kogu tema vara konfiskeeriti.

 

Peale Johannes Hindi surma, 1989. aastal, rehabiliteeris NSV Liidu ülemkohus Johannes Hindi täielikult. Taastati tema aunimetused ja teaduskraadid.

 

Näitus on avatud 19. oktoobrini.

 

 

Loe ka: Johannes Hindi kolleeg Jaak Kõdar meenutab