Valik Eesti sõjaajaloo kirjandust

Prindi

Valik Eesti sõjaajaloo kirjandust Mati Õuna ja Jüri Kotšinevi raamatukogudest.


Septembris saab näha väljapanekut Eesti Akadeemilise Sõjaajaloo Seltsi autorite raamatutest. Eesti Akadeemilise Sõjaajaloo Seltsi taasasutamisest on möödunud 10 aastat. Seltsi liikmed on selle aja jooksul üllitanud üle kolmesaja sõjaajalugu käsitlevat raamatut ning üle paarituhande populaarteadusliku artikli ajakirjanduses – nendele raamatutele ongi väljapanek pühendatud.

 

Eesti Akadeemiline Sõjaajaloo Selts asutati 29. aprillil 1988 Tallinnas edumeelsete ajaloolaste poolt. Selts loodi vastukaaluks tollal vohanud punasele pseudoajaloole ja sihiks võeti Eesti ajalootõe taastamine. Seltsiga liitus kümneid ajaloolasi, ajaloouurijaid ja ajaloohuvilisi. Selts oli tollal esimene organisatsioon, mis koondas sõjaajaloolasi ja sõjaväelasi. Sõjaajaloo Selts ei piirdunud vaid rahvusliku sõjaajaloo lähimineviku uurimisega, vaid tegeles ka kaugema mineviku ja kaugemate riikide sõjaajaloo uurimisega.
Eesti Vabariigi taastamisega avardus ka Eesti Akadeemilise Sõjaajaloo Seltsi tööpõld – osaleti Kaitsejõudude Peastaabi ning Kaitseministeeriumi taastamisel. Ilmuma hakkas ajakiri Sõdur ning ajaleht Sõdurileht. Sõjaajaloo Seltsi liikmetest said ka sõjaveteranide organisatsioonide loojad ja aktivistid. Seltsi liikmed võtsid osa Riigikaitse Akadeemia Kaitsekolledži loomisest ja Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Sõjakooli taasloomisest. Taastati Eesti Ohvitseride Kogu ja loodi Eesti Ohvitseride Liit.
2003. aastaks oli Selts täitnud oma esmaülesanded ning seltsi tollane esimees Hannes Walter asendas Seltsi Eesti Sõjaajaloo Komisjoniga. Selts saadeti laiali. 2002. aastal alustas Eestis aktiivselt sõjaajalooga tegelemist Jüri Kotšinev, kellel tekkis mõte selts endisel kujul taasasutada. Koos mõttekaaslaste
Mati Õuna ja Aart Nõmmega moodustati seltsi taasasutamise toimkond ja 2004. aasta septembriks arenesid asjad nii kaugele, et Mati Õuna juures said kokku taasloodava seltsi aktivistid ning ühiselt võeti vastu otsus selts taasasutada. Lõplikult registreeriti taasloodud Eesti Akadeemiline Sõjaajaloo Selts
14. detsembril 2004.

 

Väljapanekut saab näha 21. septembrini.