Näitus "Eesti Vabariigi Rahvuskomitee 70"

Prindi

Alates 19. veebruarist on avatud Okupatsioonide Muuseumi ja Eesti Mälu Instituudi koostöös valminud näitus
"Eesti Vabariigi Rahvuskomitee 70".

 

Näitus tutvustab Eesti Vabariigi Rahvuskomitee (EVR) loomist, selle tegevust ja püüdlusi moodustada valitsus ja taastada riiklik iseseisvus. Tänu EVR-i tegevusele õnnestuski Eestis 1944. aastal moodustada demokraatlik legitiimne valitsus, mis lõi eeldused,
et Eesti Vabariigi juriidiline järjepidevus säilis Nõukogude okupatsiooni lõpuni.

 

Okupeeritud Eestis miilav rahvuslik vastupanuliikumine formeerus demokraatlikult meelestatud mõttekaaslaste ühenduseks,
mille tuumik ja toetajaskond tegutsesid veendumuses, et Eesti vabadusvõitluse põhisuunaks peab kujunema diplomaatiline tegevus,
nn kolmas võimalus ehk Eesti oma tee iseseisvuse taastamiseks.

1944. aastal, kui Nõukogude-Saksa rinne tagasi Eesti piiridele jõudis ja tekkis taas reaalne oht Nõukogude okupatsiooni alla
sattuda - „otsustamisel oli eesti rahva elu ja surma küsimus“, realiseerus laiapõhjaline poliitiline koostöö, milles osalesid endised poliitikud, rahvuslik põrandaalune ja järjepidevuse kandja Jüri Uluots. Presidendi kohusetäitja nõuandva koguna tegutseva Eesti Rahvuskomitee täiskogu tuli kokku 14. veebruaril 1944.

 

Näitus on avatud 17. augustini.

 

 

 

 

 

Loe ka Mart Laari artiklit "Eesti Vabariigi Rahvuskomitee: vastupanu ja iseseisvuse taastamine" ajakirja Horisont märtsinumbrist (vaata lähemalt: www.horisont.ee).