Okupatsioonide Muuseum tähistas 10. sünnipäeva!

Prindi

 

8. juulil tähistas Okupatsioonide Muuseum oma 10. sünnipäeva, pühendades ürituse 8. juulil 1941. aastal Tartu vanglas toimunud punase veresauna ohvrite mälestusele.

Okupatsioonide Muuseumi direktor Kadri Viires arutles oma tervituskõnes selle üle, kas ja kuidas on väärtused, mida peeti silmas muuseumi loomisel, aktuaalsed ka nüüd 10 aastat hiljem.

Järgnevalt esines sõnavõtuga 2003. aastal Okupatsioonide Muuseumi sisse õnnistanud Vello Salo, muuseumi rollist ja ülesannetest arutlesid Jüri Adams ja Luukas-Kristjan Ilves.

Jüri Adams tuletas kõigepealt meelde, et okupatsioon on puudutanud kogu Eesti elanikkonda ning rõhutas, et Okupatsioonide Muuseum võiks olla see institutsioon, mis järjekindlalt nõuaks Venemaalt tagasi Eestit puudutavaid arhiive.
Luukas-Kristjan Ilves keskendus oma kõnes Eesti vabanemisprotsessi unikaalsusele  ning toonitas, et muuseum peaks lisaks minevikule vaatama ka tulevikku ja tegema rohkem rahvusvahelist koostööd.

Tallinna Memento Liidu nimel võttis sõna dr Leo Õispuu, kes aitas kaasa ka muuseumi nimetahvli loomisele muuseumihoone fassaadile.

Muuseumi rajanud Olga-Kistler Ritso fondi esindanud Stanfordi Ülikooli raamatukogu juht Michael Keller tänas oma kõnes Eesti Vabariiki toetuse eest muuseumi tegevusele.

Lõpetuseks võtsid sõna teenekad vabadusvõitlejad Mart Niklus ning Kalju Mätik, kes pühendas oma kõne Eesti vastupanuvõitluse olulisele figuurile Sergei Soldatovile.

Ajaloolane dr Enn Tarvel ja president Arnold RüütelSõnavõtuga esineb Vello SaloOkupatsioonide Muuseumi rolli ja ülesannete üle arutleb Luukas-Kristjan IlvesTallinna Memento Liidu nimel võttis sõna dr Leo Õispuu Olga-Kistler Ritso fondi esindanud Stanfordi Ülikooli raamatukogu juhataja Michael KellerVabadusvõitleja Mart Nikluse sõnavõttOlga Kistler-Ritso fotoportreest vasakul on Olga-Kistler Ritso fondi esindanud Stanfordi Ülikooli raamatukogu juhataja Michael Keller ja paremal  Okupatsioonide Muuseumi direktor Kadri ViiresMart Niklus ja Kadri ViiresIlvi Cannon ja Kadri ViiresMari-Ann Kelam ja Kadri ViiresTunne Kelam ja Kadri ViiresLaine Tullus ja Kadri Viires