Alates 14. juunist on Okupatsioonide Muuseumis avatud näitus, mis on pühendatud 20. sajandi Euroopas totalitarismi ohvriks langenud inimestele

Prindi

Traagilisel moel oli 20. sajandi Euroopa kolme hävitavaima totalitaarse režiimi – kommunistliku, natsliku ja fašistliku – sünnikohaks ja tegevusväljaks. Need režiimid on süüdi miljonite süütute inimeste hävitamises ja mõõtmatute kannatuste põhjustamises. Näituse eesmärk ongi tõsta avalikku teadlikkust nende totalitaarsete diktatuuride toime pandud kuritegude kohta, osutada nende ajaloolistele seostele, et rõhutada inimõiguste alalhoidmise tähtsust.

Näitus on loodud albumina, mille lehed on pühendatud totalitarismi all kannatanud maadele. Kujuteldav ajatelg jookseb nööridel, millega album on keskelt kokku köidetud, ja osutab režiimi kestusele. Albumi igal leheküljel on totalitaarsete režiimide juhtide korraldusel toime pandud rahvusvaheliste kuritegude tsiviilohvrite arv. Totalitaarsete võimustruktuuride olemust kirjeldab andmete olemasolu korral totalitaarse partei liikmete ja salapolitsei töötajate arv. Samuti on võimaluse korral näidatud riigist põgenenud inimeste arv. Statistikalehti raamivad pildid poliitilistest liidritest ja võimukandjatest, kes olid vastutavad toimepandud kuritegude eest.

Näitus on kokku pandud Euroopa Mälu ja Süüme Koostöökogusse kuuluvate avalik-õiguslike asutuste ja kolmanda sektori organisatsioonide rahvusvahelises koostöös.

Näitus jääb muuseumis avatuks 4. augustini.