Neljapäeval, 21. veebruaril kell 14.30 toimub Okupatsioonide Muuseumis Eesti Vabariigi 95. aastapäeva puhul ilmunud raamatu "Eesti ajaloolised kõned" esitlus.

Prindi

Raamatuesitlusel võtavad sõna Lagle Parek, Heinz Valk, Enn Nõu ja Maarja Keskpaik.

 

"Eesti Ajaloolised kõned"

Autor: Maarja Keskpaik

Kirjastus Skymarket OÜ

Raamatusse on kokku kogutud 48 olulist kõne ja teksti, mis annavad ülevaate eesti ajaloost ja eesti rahvusliku iseteadvuse kujunemisest ja olemusest viimase kahesaja aasta jooksul. Teiste seas on raamatus Maanõukogu otsus kõrgemast võimust Eestis, “Iseseisev Eesti rahvariik”, kõne Asutavas kogus seoses Tartu rahulepingu allkirjastamisega, “Kõige suurem, mida meie oleme suutnud luua, on Eesti riik”, “Deklaratsioon Eesti kuulutamisest Nõukogude Sotsialistlikuks Vabariigiks”, “Otsus Eesti riiklikust iseseisvusest”, “Enam ei ole võõrvägesid Eesti pinnal” jne. Kõnede valikul on autor silmas pidanud, et raamatusse kaasatud tekstid, raamistades Eesti ajalugu, annaksid edasi erinevate ajastute vaimu ning kõnetaksid lugejat ka käesolevas ajahetkes. Et lugejale avaneks võimalikult mitmekesine pilt, on kogumikku kaasatud haritlaste, poliitikute, EKP juhtide, dissidentide jt kõnesid-kirjutisi. Kogumikus leidub nii teada-tuntud, hästi unustatud vanu kui ka unustuse hõlma vajunud autoreid.