Arhitektuurikonkurss

Saada link Prindi PDF

Eesti Lähimineviku Okupatsioonide Muuseumi loomise idee tekkis 1998. aastal. Idee realiseerimiseks loodud erafondi asutaja Dr Olga Kistler-Ritso võttis eesmärgiks rajada muuseum, mis kajastaks Eestis okupatsioonide aastatel 1940-1991 toimunut. Ühtlasi oli algusest peale selge vajadus rajada memoriaal, mälestamaks neid kellede hauad võõras mullas või hoopis teadmata.

Juba idee tekkimisest saadik jõudsime järeldusele, et tegemist peaks olema kaasaegsest arhitektuursest mõttest lähtuva uue hoonega. Kuna Eestis napib muuseumide ehitamise kogemust ning tegemist on ühiskondliku rajatisega, otsustati parima arhitektuurse lahenduse saamiseks korraldada avalik arhitektuurivõistlus.

Selline otsus jõudis kaks aastat hiljem ka teostuseni. Koostöös Eesti Arhitektide Liidu ja Eesti Kultuurkapitaliga kuulutas Kistler-Ritso Eesti Sihtasutus 2000. aasta oktoobris välja avaliku arhitektuurivõistluse leidmaks lahendust kavandatavale muuseumihoonele Kaarli pst ja Toompea tn nurgakrundil.

Võistlustööde esitamise tähtaeg oli 15. jaanuar ja selleks ajaks laekus 51 võistlustööd, mis juba oma koguselt lubas võistluse õnnestunuks lugeda. Zhürii otsuse väljakuulutamine toimus Arhitektuurimuuseumis 2.02.2001. Käesolev broshüür tutvustab rahalise preemia vääriliseks arvestatud viit võidutööd.

Kistler-Ritso Eesti Sihtasutus

Zhürii:
Heiki Ahonen, KRES(esimees)
Leonhard Lapin, EAL
Himm Looveer, EAL
Lagle Parek, KRES
Andres Põime, EAL
Jüri Arrak, EKL(varuliige)


võidutööd:

Ost
KIVI- Andres Kask

Ost
THBS- Markus Kaasik, Kalle Komissarov, Andres Ojari, Indrek Tiigi, Ilmar Valdur; Arhitektuuribüroo Kolm Pluss Üks OÜ

III preemia
SIN- Reio Avaste , AS Arhitektuuribüroo Eek & Mutso

II preemia
NELI KOMA NELI- Tiina Teng, Peeter Loo

I preemia
Iiris- Indrek Peil, Siiri Vallner