Valik Eesti NSV-s ilmunud propagandakirjandust

Saada link Prindi PDF

50 aastat Eestimaa Kommunistlikku Parteid : EKP Keskkomitee Partei Ajaloo Instituudi materjale / EKP Keskkomitee Partei Ajaloo Instituut - NLKP Keskkomitee Marksismi-Leninismi Instituudi filiaal

Ilm. andmed Tallinn : Eesti Raamat, 1970 (Tallinn : Kommunist) Arvandmed 64 lk.

Alati avangardis : Eesti miilitsa minevikust ja tänapäevast / koost. O. Siimonlatser. - Tallinn : Eesti Raamat, 1971. - 335 lk. : ill.

Eesti minevikus ja nüüd : [artiklite kogumik]

. - Tallinn : Poliitiline Kirjandus, 1941 (Tallinn : Nats. Ühiselu). - 76, [3] lk.

Eesti NSV ajaloo lugemik. 1-2. kd., Valitud dokumente ja materjale Eesti ajaloost kõige vanemast ajast kuni XIX sajandi keskpaigani / Eesti NSV Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituut ; koostanud J. Kahk ja A. Vassar ; [illustreerinud O. Soans ; kaas: V. Vare]. - Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1960-1964. - 476 ; 720 lk.

Eesti Sõprusühingu tegevusest : lisa Eesti Sõprusühingu V konverentsi ettekannetele / [koostanud S. Teesalu]

. - Tallinn : Eesti Sõprusühing, 1986. - 50 lk.

Elango, Õ

. Eesti kunstiintelligents pöördeaastal (1940 / 41). - Tallinn : Eesti Raamat, 1979. - 100 lk. - Bibl. lk. 91 - 96.

Esimene Eesti töötava talurahva kongress

. - Tallinn : Poliitiline Kirjandus, 1945. - 112 lk.

Fashistlikud metsikused vangide kallal : välismaa ajakirjanduse andmeil : abiks propagandistile ja agitaatorile

Ilm. andmed Tallinn : Poliitiline Kirjandus, 1941 Arvandmed 19, [1] lk.

Gaspl, Igor. Tõestisündinud lood : [riikliku julgeoleku organite juurdlusmaterjalide põhjal koostatud dokumentaaljutustused] / [illustreerinud V. Tõnisson]. - Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1960. - 120 lk.

Hanschmidt, Alfred. Nähtamatu duell : [dokumentaaljutustus nõukogude tšekistide võitlusest välisluure ja selle agentidega]. - Tallinn : Eesti Raamat, 1969. - 182 lk.

Holmogorov, A

. Nõukogude rahvuste erijooned (Baltikumis läbiviidud sotsioloogiliste uurimiste materjalide põhjal) . - Tallinn : Eesti Raamat, 1973. - 147 lk.

Karotamm, Nikolai. Meie järjekordsed ülesanded : kõnesid ja kirjutisi 1946/1947. aastal / N. Karotamm ; [kujundanud G. Reindorff]. - Tallinn : Poliitiline Kirjandus, 1947 (Tallinn : Punane Täht). - 410, [2] lk.

Karotamm, Nikolai. Sotsialistlikul teel : kõnesid ja kirjutusi 1947-1949. - Tallinn : Poliitiline Kirjandus, 1949. - 460 lk.

Karotamm, Nikolai. Uut elu ehitades : kõnesid ja kirjutusi 1945./1946. aaastal. - Tallinn : Poliitiline Kirjandus, 1946. - 424 lk.<>Kordes, Rein.

Mineviku teed ja rajad : reportaazh. -

Tallinn : Perioodika, 1976. 316 lk. - Sisaldab registrit.

Kotelnikov, Boriss. Balti legend : dokumentaaljutustus / [vene keelest tõlkinud K. Kokk ; illustreerinud B. Fedotov ; kujundanud R. Valk]. - Tallinn : Eesti Raamat, 1981. - 126 lk.<>Kubja, Andres

. Võistluse organiseerimine leninlike printsiipide alusel : EKP tegevusest põllumajandustöötajate sotsialistliku võistluse juhtimisel aastatel 1959-1970 / EKP Keskkomitee Partei Ajaloo Instituut - NLKP Keskkomitee Marksismi-Leninismi Instituudi filiaal Ilm. andmed Tallinn : Eesti Raamat, 1981. - 218 lk. : ill.

Kuuli, Olaf ; Lõbu, Ern

i. Eesti, 1939 - 1940 : fakte, probleeme, meenutusi.. - Tallinn: Eesti Raamat, 1989. - 87 lk.: ill. - Isikunimede reg. lk. 83-86.

Kuuli, Olaf

. Revolutsioon Eestis 1940. - Tallinn : Eesti Raamat, 1980. - 226 lk., 20 l. ill. - Kokkuv. vene k..- Isikunimede reg. lk. 218-223.

Kuuli, Olaf

. 1940. aasta revolutsioonisuvi Eestis. - Tallinn : Perioodika, 1979. - 36 lk., 8 l. ill.

Lauristin, Johannes

. Esimene Nõukogude aasta Eestis / eess.: J. Saat. - Tallinn : Poliitiline Kirjandus, 1946. - 180 lk

Mida andis nõukogude võim Eesti rahvale. - Tallinn : ERK, 1950. - 144 lk.<>Orgmäe, Endel

. EKP tegevus Eesti NSV kohtuorganite loomisel ja sotsialistliku õigusemõistmise korraldamisel : (aastad 1940-1949) / EKP Keskkomitee Partei Ajaloo Instituut - NLKP Keskkomitee Marksismi-Leninismi Instituudi filiaal. - Tallinn : Eesti Raamat, 1969. - 72 lk. - Bibliograafia joonealustes märkustes.

Panksejev, A

. EKP võitlus töölisklassi ja talurahva liidu kindlustamise eest aastail 1944 - 1960. - Tallinn : ERK, 1961. - 152 lk.

Panksejev, A

. Loova ajalooteaduse eest : Eesti NSV ajaloolaste ülesandeid NLKP XXII kongressi otsuste valgusel. - Tallinn : ERK, 1962. - 95 lk. - Kokkuv. vene k.

Panksejev, A

. Nõukogude võimuorganite taastamine Eestis pärast fašistlikku okupatsiooni / EKP KK Partei Ajaloo Inst. - Tallinn : ERK, 1958. - 60 lk.

Papulovski, Ivan. Öised külalised : [Eesti julgeoleku tegevusest sõjajärgsel perioodil] : dokumentaaljutustused / [vene keelest tõlkinud O. Sirg]. - Tallinn : Olion, 1990. - 63 lk.

Partei aktiivsed abilised : Eesti NSV partei- ja riigikontrolli organite töökogemustest : [artiklite kogumik] / koost. L. Potehhina. - Tallinn : ERK, 1964. - 124 lk. : ill. - Vene k. pealk. all : Boevõje pomoštšniki partii. - Tallinn : ERK, 1964. - 140 lk. : ill.

Pruun katk : dokumentide kogumik fašistide kuritegude kohta okupeeritud Eesti NSV territooriumil / Eesti NSV Arhiivide Valitsus, Eesti NSV Oktoobrirevolutsiooni ja Sotsialistliku Ülesehituse Riiklik Keskarhiiv ; koostanud Ervin Martinson, A.Matsulevitš ; [toimetuskolleegium: R. Lumi.. jt.]. - Tallinn : Eesti Raamat, 1969. - 126 lk.

Punane terror - rahva otsus : kõned NSVL Ülemnõukogu ees 6. VIII 1940 Eesti NSV vastuvõtmise puhul Nõukogude Sotsialistlikkude Vabariikide Liitu. - Tallinn, 1940. -40 lk. : portr.

Rudnev, Daniil. Vaikne provintsilinn : dokumentaaljutustus M. Kalinini Tallinnas veedetud aastaist / [vene keelest tõlkinud K. Sipjagina ; kaas: M. Einer]. - Tallinn : Eesti Raamat, 1978. - 279 lk., 8 l. ill.

Rummo, Paul. Võitlev kodumaa : värssdokumente 1941-1945 / [illustreerinud Esko Lepp]. - Tallinn : Ilukirjandus ja Kunst, 1946. - 61 lk.

Ruus, Vilma

r. Sotsialistlikud ümberkorraldused Eestis, 1940 - 1941. - Tallinn : Eesti Raamat, 1980. - 172 lk.: skeem. - Isikunimede reg. lk. 161 - 167.

Saat, Joosep.

Eesti rahva võitlus EK(b)P juhrimisel nõukogude võimu kehtestanise eest. - Tallinn : Poliitiline Kirjandus, 1948. - 91 lk.

Sotsialistlikud revolutsioonid Eestis 1917-1940. Eesti astumine NSV Liidu koosseisu : dokumente ja materjale / Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Eesti NSV Välisministeerium ; koostanud H. Arumäe..jt. - Tallinn : Perioodika, 1986. - 149, [1] lk., 8 l. ill.

Sotsioloogilisi suletõmbeid Nõukogude Eesti kohta : [kogumik] / koost. J. Kahk ; J. Arutjunjan. - Tallinn : Perioodika, 1980. - 104 lk.

Tervishoid Eestis 1917-1950 : dokumente ja materjale / Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Ajaloo Instituut, Eesti NSV Tervishoiuministeerium, Eesti NSV Oktoobrirevolutsiooni ja Sotsialistliku Ülesehituse Riiklik Keskarhiiv ; [koostanud S. Ahelik.. jt. ; toimetuskolleegium: O. Tamm (peatoimetaja).. jt.]. - Tallinn : Eesti Raamat, 1980. - 356 lk.

Tiido, H.

Nõukogude maareform Eestis [1940 / 1941. a.]. - Tallinn : ERK, 1960. - 80 lk. : ill.

Tiheda, T. Blood soaked traces of bourgeois nationalism / [translated from Estonian by Toomas Kaselaan]. - Tallinn : Perioodika, 1980. - 61, [1] lk.

Tunnetada lähedust : rahvussuhetest ENSV-s : artiklite kogumik / [koostanud A. Kään]

. - Tallinn : Eesti Raamat, 1987. - 62, [2] lk. : ill.

Töörahva võimu eest : dokumente 1940 aasta sotsialistlikust revolutsioonist Eestis / koost. O. Kuuli. - Tallinn : Eesti Raamat, 1975. - 80 lk. : ill.

Valge, A

. Metsa hämaruses : [vastupanuliikumine Eestis pärast Teist maailmasõda]. - Tallinn : Eesti Raamat, 1965. - 68 lk. : ill.<>Vares, Johannes.

Aasta nõukogude võimu Eestis

. - Moskva : Võõrkeelse Kirjanduse Kirjastus, 1942. - 48, [2] lk.

Vihalemm, Peeter

. Eesti kodanluse üleminek saksa fašismi teenistusse / TRÜ.Riigi ja õiguse ajaloo kat. - Tartu, 1963. - 184 lk.

Võidu parool : ülevaade EKP rahvuspoliitikast / koostanud Johannes Kalits

Ilm. andmed Tallinn : Eesti Raamat, 1986. - 174, [2] lk.

Ühte las seob... : Tartlaste kogemusi rahvaste sõpruse ja internatsionalismi kasvatamisel / [koostanud J. Kalits]

. - Tallinn : Eesti Raamat, 1988. - 156, [2] lk.

EKP

Ama, Ivo

. Järele jõuda Ameerika Ühendriikidele : kolhoosi parteiorganisatsioon võitluses põllumajanduse tõusu eest. - Tallinn : ERK, 1957. - 36 lk. : ill.

Ant, Jüri.

Demokraatia ja sotsialism - kommunistide lahutamatud võitluseesmärgid. - Tallinn : Eesti Raamat, 1980. - 128 lk. - Bibl. lk. 117 - 128.

Bazanov, Sergei.

Eesti NSV parteiorganisatsioonid võitluses viisaastaku täitmise eest tööstuses nelja aastaga. - Tallinn : Poliitiline Kirjandus, 1948. - 48 lk.

Butel, R

. Parteiorganisatsioonid ja töötajate sotsialistlik võistlus. - Tallinn : Eesti Raamat, 1974. - 112 lk.

EKP ideoloogiatöö kogemusi / EKP KK Partei Ajaloo Inst. ; peatoim. V. Väljas. - Tallinn : Eesti Raamat, 1976. - 367 lk.

Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee XV pleenumi materjale :1. september 1989. - Tallinn : Eesti Raamat, 1989. - 77, [2] lk.

Eestimaa Kommunistliku partei programm : vastu võetud EKP XX kongressil, 25. märtsil 1990. - Tallinn, 1990. - 10 lk.

Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee perspektiivplaan NLKP XXVI kongressi otsuste täitmiseks ideoloogiatöö ja poliitilise kasvatustöö alal. - Tallinn, 1982. - 85 lk. - Ametialaseks kasutamiseks.

Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee XIV pleenumi materjale, 4. mai 1989. - Tallinn : Eesti Raamat, 1989. - 135 lk.

Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee XV pleenumi materjale, 1. sept. 1989. - Tallinn : Eesti Raamat, 1989. - 79 lk.

Eestimaa Kommunistliku (bolševike) Partei V Kongressi resolutsioon Eestimaa K(b) Keskkomitee aruande kohta. - Tallinn : Poliitiline Kirjandus, 1949. - 31 lk. - Lisa : Karotamm, Nikolai. Aruandekõne EK(b) Partei V kongressil Eestimaa Kommunistliku (bolševike) Partei Keskkomitee tööst. - Tallinn : Poliitiline Kirjandus, 1949. - 44 lk.

Eestimaa Kommunistliku Partei XVI Kongress, 17. - 19. veebr. 1971. - Tallinn : Eesti Raamat, 1971. - 72 lk.

Eestimaa Kommunistliku Partei XVII Kongress, 28. - 30. jaan. 1976. - Tallinn : Eesti Raamat, 1976. - 116 lk. - Lisa : Statistilised materjalid EKP Keskkomitee aruande juurde Eestimaa Kommunistliku Partei XVII kongressile, Tallinn, jaanuar 1976 / EKP KK. - Tallinn, 1976. - 84 lk.

Eestimaa Kommunistliku Partei XVIII Kongress, 28. - 30. jaan. 1981. - Tallinn : Eesti Raamat, 1981. - 151 lk.

Eestimaa Kommunistliku Partei XIX Kongress, 31. jaan. - 1. veebr. 1986. - Tallinn : Eesti Raamat, 1986. - 118 lk. - Lisa : resolutsioon Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee aruande ja vabariigi parteiorganisatsiooni ülesannete kohta jm dokumendid. - Tallinn, 1986. - 50 lk.kohta. - Lisa : Statistilised materjalid EKP Keskkomitee aruande juurde Eestimaa Kommunistliku Partei XIX kongressile / EKP KK. - Tallinn, 1986. - 94 lk.

EKP Keskkomitee Partei Ajaloo Instituut - NLKP KK Marksismi-Leninismi Instituudi filiaal, 1947 - 1972 / eess.: J.. Käbin. - Tallinn : Eesti Raamat, 1972. - 107 lk. - Sisaldab ka : EKP keskkomitee Partei Ajaloo Instituudi väljaandeid lk. 87 - 105.

Elada, töötada ja õppida kommunistlikult : Nõukogude Eesti Kommunistlike noorte ja noorte elust ja tööst / ELKNÜ KK: [artiklite kogumik]. - Tallinn : ERK, 1959. - 172 lk. : ill.

Gross, Heiki.

Ideoloogiakomisjonid. - Tallinn : Eesti Raamat, 1986. - 39 lk.

Hartmann, H

. Eestimaa Kommunistlik Partei NLKP XXII ja XXIII kongressi vahelisel perioodil / EKP KK Partei Ajaloo Inst. - Tallinn : Eesti Raamat, 1968. - 118 lk.

Jakobson, J.

Eestimaa Kommunistlik Partei aastail 1959 - 1961 / EKP KK Partei Ajaloo Inst. - Tallinn : Eesti Raamat, 1969. - 79 lk. - Isikunimede reg. lk. 77.

Johanson, Nikolai

. Kommunisti juhtiv osa ja vastutus. - Tallinn : Eesti Raamat, 1973. - 72 lk.

Kahekümne seitsmes samm : raamat NLKP XXVII kongressi delegaatidest. - Tallinn : Eesti Raamat, 1986. - 136 lk. : ill.

Kalits, J.

Demokraatia leninlikest printsiipidest partei kolmes programmis. - Tallinn : ERK, 1963. - 115 lk.

Karotamm, Nikolai.

Eesti NSV põllumajanduse arendamise ülesandeid sõjajärgsel ajastul. - Tallinn : Poliitiline Kirjandus, 1947. - 43 lk.

Karotamm, Nikolai.

EK(b)P organisatsioonide järjekordsetest ülesannetest seoses ENSV territooriumi vabastamisega saksa okkupantidest : kõne EK(b)p Keskkomitee pleenumil. - Tallinn : Poliitiline Kirjandus, 1944. - 62 lk.

Kommunistitšeskaja partija Estonii v tsifrah, 1920 - 1980 : sbornik statistitšeskih dannõh. - Tallinn : Eesti Raamat, 1983. - 312 lk. : ill. - Vene k.

Kommunistlik Noorsooühing noorte elus / koost. M. Titma. - Tallinn : Eesti Raamat, 1980. - 177 lk., 8 l. ill.

Koolide parteiorganisatsioonide töökogemusi : artiklite kogumik / koost. G. Sarri. - Tallinn : ERK,1963. - 243 lk. : ill.

Kutsar-Zabrodskaja, S

. Eestimaa Kommunistlik Partei 1940. aasta sotsialistlikus revolutsioonis. - Tallinn : ERK, 1960. - 163 lk.: ill.

Laanemäe, Aare.

partei kultuuri arengu avangardis. - Tallinn : eesti Raamat, 1976. - 72 lk., 8 l. ill.

Laasi, Evald.

Eestimaa Kommunistlik Partei ellu viimas V. I. Lenini kooperatsiooniplaani 1944 - 1950 / EKP KK Partei Ajaloo Inst. - Tallinn : Eesti Raamat, 1980. - 222 lk.

Lehekülgi EKP Tallinna organisatsiooni ajaloost : [kogumik] / EKP Tallinna Linnakomitee, EKP Keskkomitee Partei Ajaloo Instituut, NLKP Keskkomitee Marksismi-Leninismi Instituudi Filiaal ; [koostanud A. Pähklimägi ; toimetuskolleegium: A. Panksejev (peatoimetaja)... jt.]. -

Tallinn : Eesti Raamat, 1982. - 280 lk., 33 l. ill. - Sisaldab registrit.

Lühiülevaade Eestimaa Kommunistliku Partei ajaloost / EKP Keskkomitee Partei Ajaloo Instituut, NLKP KK Marksismi-Leninismi Instituudi Filiaal ; toimetuse kolleegium: A. Panksejev (peatoimetaja)... jt.

- Tallinn : Eesti Raamat, 1983. - 248 lk. : ill. - Sisaldab registrit.

Lutus, A.

Na krutom podjome : (o rabote KP Estonii na sele v period mez’du XXII i XXIII sezdami KPSS). - Tallinn : Eesti Raamat, 1971. - 118 c.

Lõkkesöed / koost. J. Renzer. - Tallinn : Eesti Raamat, 1968. - 263 lk. : ill.

Lühiülevaade Eestimaa Kommunistliku Partei ajaloost. - Tallinn : Eesti Raamat, 1983. - 247 lk., 40 l. ill.

Massilise poliitilise kasvatustöö kogemusi maal. - Tallinn : ERK, 1957. - 144 lk.

Meie komsomol : artikleid ELKNÜ ajaloost / koost. K. Siilivask. - Tallinn : Eesti Raamat, 1968. - 243 lk. : ill.

Meie kroonika : Tallinna Mererajooni kommunistlike noorte ja noorte tegevusest. - Tallinn : ERK, 1958. - 120 lk. : ill.

Meister, Viljar.

Mõtisklusi päevaprobleemidest : märkmikulehti sirvides. - Tallinn : Eesti Raamat, 1968. - 151 lk., 10 l. ill.

Mõelda ja tegutseda uut moodi : M. Gorbatšov Eesti NSV-s, 19. - 21. veebr. 1987. - Tallinn : Eesti Raamat, 1987. - 63 lk., 4 l. ill.

Möldre, Leili.

Ühise eesmärgi nimel : partei- ja komsomoli vahekorrast, ELKNÜ-st sotsialismi nüüdisetapil. - Tallinn : Eesti Raamat, 1986. - 79 lk.

Nedzvedski, B.

Esimeste sammude säravad jäljed : [Kommunistliku lasteliikumise arengust ENSVs]. - Tallinn : Eesti Raamat, 1972. - 188 lk., 4 l. ill.

40 aastat koos parteiga : [ELKNÜ]. - Tallinn : ERK, 1962. - 79 lk. - Rööptekst vene k.

Nii sammu edasi, leninlik noorus... : lehekülgi Tõrva komsomoliorganisatsiooni ajaloost ja tänapäevast : [artiklite kogumik]. - Tõrva, 1958. - 63 lk. : ill.

Orgmäe, Endel.

EKP tegevus Eesti NSV kohtuorganite loomisel ja sotsialistliku õigusemõistmise korraldamisel (aastad 1940 - 1949) / EKP KK Partei Ajaloo Inst. - Tallinn : Eesti Raamat, 1969. - 72 lk.

Panksejev, A

. EKP võitlus töölisklassi ja talurahva liidu kindlustamise eest aastail 1944 - 1960. - Tallinn : ERK; 1961. - 152 lk.

Parteigrupid võitluses efektiivsuse ja kvaliteedi eest / koost. A. Luukas. - Tallinn : Eesti Raamat, 1979. - 69 lk.

Pioneeriajaloo lehekülgedelt / EKP KK Partei Ajaloo Inst. - Tallinn : Eesti Raamat, 1972. - 192 lk. : ill. - Isikunimede reg. lk. 187 - 191.

Pioneeridele kommunistlikust noorsooühingust / koost. A. Päts. - Tallinn : ERK, 1960. - 120 lk. : ill. - (Alati valmis!).

Platvorm NLKP Keskkomitee pleenumile rahvussuhete täiustamise küsimuses. Partei rahvuspoliitika praegustes tingimustes : (NLKP platvorm) : projekt. - Tallinn : Eesti Raamat, 1989. - 31 lk.

Sinu täheke : [oktoobrilapsed] / koost. H. Rattiste. - Tallinn : Eesti Raamat, 1972. - 244 lk. : ill.

Statistilised materjalid Eestimaa Kommunistliku Partei XX kongressile, märts, 1990 / EKP KK. - Tallinn, 1990. - 31 lk.

Särage ööd :[pioneeriorganisatsiooni 50. aastapäevaks] / koost. J. Renzer. - Tallinn : Eesti Raamat, 1972. - 219 lk., 2 l. ill.

Säre, Karl.

Aruanne EK(b)P Keskkomitee tegevusest ; lõppsõna EK(b)P IV kongressil ja kongressi resolutsioon lõppsõna kohta, 5. - 8. veebr. 1941. a. - Tallinn : Poliitiline Kirjandus, 1941. - 95 lk.

Šišov, Leonid

. Eestimaa Kommunistlik Partei - kommunismi ehitamise organiseerija Eesti NSV-s. - Tallinn : Eesti Raamat, 1979. - 160 lk.

Šišov, Leonid.

Parteisiseste suhete ja juhtimismeetodite täiustamine : EKP kogemusi. - Tallinn : Eesti Raamat, 1984. - 112 lk.

Tartu komsomol / koost. E. Tooms. - Tallinn : Eesti Raamat, 1970. - 294 lk. : ill.

Udam, Valter

. Parteiorganisatsioon on ühiskondlike organisatsioonide juht. - Tallinn : Eesti Raamat, 1975. - 60 lk.

Vader, Artur

. Eestimaa Kommunistlik Partei töörahva võitluse avangardis : vabariigi parteiorganisatsiooni kogemusi NLKP XXIII kongressi otsuste elluviimisel. - Tallinn : Eesti Raamat, 1969. - 140 lk.

Vellamaa, Ahto

. Kujundada patrioote, internatsionaliste : patriootilise ja internatsionalistliku kasvatustöö kogemusi Tallinna Oktoobri raj. parteiorganisatsioonis. - Tallinn : Eesti Raamat, 1985. - 56 lk. - (Ideoloogiatöö ja tänapäev).

Viies, R

. Eestimaa Leninliku Kommunistliku Noorsooühingu kongressidest. - Tallinn : ERK, 1962. - 56 lk.

Võidu parool : ülevaade EKP rahvuspoliitikast / koost. J. Kalits. - Tallinn : Eesti Raamat, 1986. - 178 lk.

Ülevaade Eestimaa Kommunistliku Partei ajaloost. 3. osa : (Juuli 1940-1958. aasta) / [P. Larin, V. Leede, A. Pusta... jt.] ; EKP Keskkomitee Partei Ajaloo Instituut - NLKP Keskkomitee Marksismi-Leninismi Instituudi filiaal. -

Tallinn : Partei Ajaloo Instituut, 1972. - 500 lk., 1 l portr. : ill. - Sisaldab registrit.

Ülevaade Eestimaa Leninliku Kommunistliku Noorsooühingu ajaloost / EKP KK Partei Ajaloo Inst. - Tallinn : Eesti Raamat, 1975.

1. osa : XIX sajandi lõpp - juuni 1941. - 1975. - 336 lk., 30 l. ill. - Isikunimede reg. lk. 327 - 335.

2. osa : Juuni 1941 - 1985. aasta. - 1986. - Isikunimede reg. lk. 386 - 397.

Teine maailmasõda

Allikas, K.; Lessel, H.

Meie seitsmes : 7. Eesti Laskurdiviisi sünniloost ja

võitlusteest / eess.: L. Pärn. - Tallinn : Eesti Raamat, 1974. - 176 lk., 12 l. ill.: skeem.

Andresen, Nigol. Uusaegsed vandaalid. - Moskva : ENSV Riiklik Kirjastus, 1943. - 35, [1] lk.

Barkov, Leonid. Abwehr Eestis : [dokumentaaljutustus] / Leonid Barkov. - Tallinn : Eesti Raamat, 1974. - 128 lk., 4 l. ill., port.

Barkov, Leonid. Mõrvarid ei pääse karistusest. - Tallinn : Eesti Raamat, 1966. - 215 lk., 12 l. ill.

Belov, A. N. Kolm aastat surmalaagris : okupeeritud Eestis aastail 1941 - 1944: jutustus / tlk. L. Riikoja. - Tallinn : ERK, 1962. - 147 lk.

Bublik, P. Tallinnast Seligeri : [ Balti Laevastiku 31. üksik laskurpataljon Tallinnas 1941. a.]. - Tallinn : Eesti Raamat, 1969. - 112 lk. : ill

Die deutschfaschistische Okkupation in Estland (1941-1944) : Sammlung von Dokumenten und Materialien / Institut für Parteigeschichte beim Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Estlands, Staatliches Zentralarchiv der Oktoberrevolution und des sozialistischen Aufbaus der Estnischen SSR. - Tallinn : [Institut für Parteigeschichte], 1963. - 120 lk.

Eesti koolid Suure Isamaasõja aastail Nõukogude Liidu tagalas : [artiklite kogumik] / ENSV pedagoogika TUI ; koost. L. Villand. - Tallinn, 1964. - 77 lk.

Eesti NSV fashismist vabastamise 40. aastapäevale pühendatud teadusliku konverentsi ettekannete teesid / EKP Keskkomitee, Partei Ajaloo Instituut, NLKP Keskkomitee, marksismi-leninismi instituudi filiaal ; [toimetuskolleegium: H.-A. Lebbin (koostaja)... jt.]

. - Tallinn : [EKP Keskkomitee Partei Ajaloo Instituut], 1984. - 61 lk.. - Osa teksti vene keeles.

Eesti rahvas Nõukogude Liidu Suures Isamaasõjas, 1941 - 1945: [koguteos]. 1. - 2. kd. / EKP KK Partei Ajaloo Inst. - Tallinn : Eesti Raamat, 1971 - 1977.

Eesti rahvas Nõukogude Liidu Suures Isamaasõjas 1941-1945 : dokumente ja materjale / EKP Keskkomitee Partei Ajaloo Instituut, Eesti NSV Ministrite Nõukogu Arhiivide Valitsus, Eesti NSV Oktoobrirevolutsiooni ja Sotsialistliku Ülesehituse Riiklik Keskarhiiv ; [toimetuskolleegium: I. Paul (peatoimetaja).. jt.]. - Tallinn : Eesti Raamat, 1975. - 696 lk.

Eesti riik ja rahvas Teises maailmasõjas. 11-15. [köide] : [koguteos] / Ajaleht "Kodumaa"

Ilm. andmed [Tallinn : Ajaleht "Kodumaa"], 1964-1972. - 5 kd.

Eesti Tallinna Kaardiväe Laskurkorpuse võitlustee / koostanud ja toimetanud V. Külaots ; illustreerinud G. Reindorff

. - Tallinn : Poliitiline Kirjandus, 1945. - 251 lk., 24. l. ill. : ill.

Eesti Tallinna Laskurkorpuse võitlustee : lehekülgi Punaarmee Eesti Laskurkorpuse ajaloost. - Tallinn: Poliitiline Kirjandus, 1945. - 100 lk., 8 l. ill.

Gaspl, I

. Tõestisündinud lood. - Tallinn : ERK, 1960. - 120 lk.: ill.

Inimesed, olge valvsad ! : [kohtuprotsess A. Mere, R. Gerretsi ja J. Viigi kriminaalasjas, 6. - 11 märtsil 1961] / koost. V. Raudsepp ; eess. : E. Päll. - Tallinn : ERK, 1961. - 269 lk., 5 l. ill. - Inglise k. pealk. all : People, be watchful ! Tallinn : ERK, 1962. - 276 lk. : ill. - Vene k. pealk. all : Ljudi, budte bditelnõ ! : sudebnõi protsess nad fašistskimi ubiitsami A. Mere, R. Gerretsom i J. Viikom 6 - 11 marta 1961 g. ] / koost. V. Raudsepp ; eess. : E. Päll. - Tallinn : ERK, 1961. - 303 lk. : ill.

Izmestjev, P. N

. Eesti rahva pojad võitluses Nõukogude kodumaa eest. - Tallinn : Poliitiline Kirjandus, 1946. - 70 lk. : ill.

12.000 : Tartus 16. - 20. jaan. 1962 massimõrvarite Juhan Jüriste, Karl Linnase ja Ervin Viksi üle peetud kohtuprotsessi materjale / koost. K. Lemmik, E. Martinson. - Tallinn : ERK, 1962. - 224 lk. : ill. - Inglise k. pealk. all : 12 000 : materials from the trial of the mass murderers Juhan Jüriste, Karl Linnas and Ervin Viks, held at Tartu 16 - 20 1962 / koost. K. Lemmik, E. Martinson. - Tallinn : ERK, 1963. - 119 lk. : ill. - Vene k. pealk. all : 12 000 : materialõ sudebnogo protsessa nad fašistskõmi ubiitsami Juhanom Juriste, Karlom Linnasom i Ervinom Viksom v Tartu, 16 - 20 janvarja 1962 g. / koost. V. Raudsepp ; eess. : E. Päll. - Tallinn : ERK, 1962. - 244 lk. : ill.<>Kalvo, Arved

. Nemad vabastasid Lõuna-Eesti 1944. aasta augustis-septembris. - Tallinn : Eesti Raamat, 1972. - 232 lk., 26 l. ill. : kaart.. - Bibliograafia lk. 228-229.

Karastustules : Nõukogude armee 8. Eesti Laskurkorpuse võitlejate mälestusi Suurest Isamaasõjast : [kogumik] / EKP Keskkomitee Partei Ajaloo Instituut, NLKP Keskkomitee Marksismi-Leninismi Instituudi Filiaal ; [koostanud D. Kiljako, Fridental Sepp ; kaas: H. Arrak]

. - Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1963 - 560 lk., 3 l. kaart. : ill., kaart.<>Karotamm, Nikolai.

Surm saksa okupantidele : kirjutusi [ja raadiokõnesid] Suure Isamaasõja päevil

. - Moskva : ENSV Riiklik Kirjandus, 1944. - 243, [1] lk. : ill. kaas.

Karotamm, Nikolai

. Vabanemisaasta. - Tallinn : Poliitiline Kirjandus, 1945. - 185 lk. : ill.

Korsunski, Mihhail

. Miiniristleja leekides : jutustus Loksa rannikul hukkunud miiniristlejast "Karl Marx". - Tallinn : Eesti Raamat, 1967. - 220 lk. : ill.

Kruus, Hans

. Koos oma rahva ajalooga Suures Isamaaasõjas : [artiklite kogumik]. - Tallinn : Eesti Raamat, 1971. - 200 lk., 4 l. ill.

Kurtšavov, Ivan

. Eesti Kaardivägi. - Tallinn : Poliitiline Kirjandus, 1946. - 48 lk.

Kurtšavov, Ivan

. Nõukogude Eesti vabastamine. - Tallinn : ERK, 1960. - 91 lk. : ill. - Vene k. pealk. all : Osvoboz’denie Sovetskoi Estonii. - 1945. - 115 lk. : ill.

Larin, P

. Eesti Laskurkorpus Suures Isamaasõjas: Nõukogude armee 8. Eesti Laskurkorpuse võitlustee, 1941 - 1945. - Tallinn : ERK; 1962. - 279 lk., 20 l. ill.

Larin, P

. Lahingud Eestis 1941. aastal. - Tallinn : ERK, 1962. - 160 lk. : ill.

Lumi, R

. Tasujad. - Tallinn : Eesti Raamat, 1967. - 263 lk.: ill.

Lõppvaatus : [materjale vangistamistest 1944. a. aprillis]. - Tallinn, 1963. - 64 lk.

Martinson, Ervi

n. Haakristi teenrid. - Tallinn : ERK, 1962. - 280 lk.: ill. - Vene k. pealk. all : Slugi svastiki. - 1962. - 296 lk. : ill.

Merihein, Arnold

. Eesti NSV metsandustöötajad Isamaasõjas. - Tallinn : Eesti Raamat, 1970. - 46 lk., 8 l. ill.

Mihhailovski, N

. Tallinn sõjapäevil. - Tallinn : Eesti Raamat, 1984. - 120 lk.

Minevik ja tänapäev. - Tallinn : ERK, 1960. - 439 lk. : ill.

Mineviku varjud / koost. ja eess. : Ü. Koit. - Tallinn : Perioodika, 1986. - 142 lk. - Bibl. lk. 134 - 135. - Isikunimede reg. lk. 136 - 141.

Molodkov, N

. Tiivulised tasujad. - Tallinn : Eesti Raamat, 1966. - 72 lk. : ill.

Mullas, Olav ; Liitoja, Paul

. Polguga Suures Isamaasõjas : [249. diviisi 921. laskurpolk]. - Talllinn : Eesti Raamat, 1970. - 218 lk., 16 l. ill.

Mõrvarid maskita / koost. A. Saar. - Tallinn : ERK, 1961. - 158 lk.: ill. - Vene k. pealk. all : Maski sorvanõ!. - Tallinn : ERK, 1961. - 168 lk. : ill.

Mõtsküla, Paul

. Nad läksid rinde paremal tiival. - Tallinn : Eesti Raamat, 1969. - 71 lk. : ill.

Läheneb eesti rahva vabanemise tund ; Eesti rahva esindajate miiting Moskvas 22. märtsil 1942. a.

. - Moskvas : Võõrkeelse Kirjanduse Kirjastus, 1942. - 56, [2] lk.

Nikolajev, O

. 1949. aasta Genfi konvetsioonid sõjaohvrite kaitseks / ENSV Punase Risti Seltsi Keskkomitee. - Tallinn, 1956. - 42 lk.

Nõukogude Armee Eesti rahvuskorpus Suures Isamaasõjas, 1941 - 1945. - Tallinn : Poliitiline Kirjandus, 1949. - 384 lk., 34 l. ill.

Palm, Albert

. Nad võitlesid nagu kaardiväelased / eess. : A. Pusta. - Tallinn : Eesti Raamat, 1966. - 124 lk. : ill.

Panksejev, Aleksander

. Suure heitluse aastail: Eesti rahvas Nõukogude Liidu Suures Isamaasõjas aastail 1941 - 1945. - Tallinn : Eesti Raamat, 1975. - 124 lk., 16 l. ill.

Paulman, F

. Tuli ja manööver: Eesti Laskurkorpuse suurtükiväelased Suures Isamaasõjas, 1941 - 1945. / eess.: K. Aru. - Tallinn : Eesti Raamat, 1968. - 316 lk., 13 l. ill.

Pruun katk : dokumentide kogumik fašistide kuritegude kohta okupeeritud Eesti NSV territooriumil / Eesti NSV Arhiivide Valitsus, Eesti NSV Oktoobrirevolutsiooni ja Sotsialistliku Ülesehituse Riiklik Keskarhiiv ; koostanud Ervin Martinson, A.Matsulevitš ; [toimetuskolleegium: R. Lumi.. jt.]. - Tallinn : Eesti Raamat, 1969. - 126 lk.

Pruun katk : saksa fašistlik okupatsioon Eestis, 1941 - 1944 : dokumente ja materjale / ENSV ORKA, EKP KK Partei Ajaloo Inst.; koost. A. Matsulevitš. - Tallinn : Eesti Raamat, 1988. - 262 lk.: ill. - Isikunimede reg

Puhhov, A

. Balti Laevastiku meremeeste kangelaslik võitlus Tallinna pärast 1941. aastal. - Tallinn : Poliitiline Kirjandus, 1946. - 16 lk.

Purge, Säde

. Karmidel aastatel : Nõukogude Eestist evakueerunud Suure Isamaasõja tagalas, 1941 - 1944 / ENSV TA Ajaloo Inst.- Tallinn : Eesti Raamat, 1965. - 210 lk.: ill.

Purge, Säde

. Katsumused ja karastumine : ENSV-st evakueerunud töötajad Nõukogude tagalas, 1941 - 1944. - Tallinn : Eesti Raamat, 1986. - 94 lk. : ill.

Pähklimägi, August

. Julgete päralt on võit. - Tallinn : Eesti Raamat, 1956. - 76 lk. : ill.<>Raud, Villem

. Developments in Estonia 1939-1941 / translated from the Estonian by U. Lehtsalu. - 2. tr.. - Tallinn : Perioodika, 1987. - 167, [1] lk. : ill. - Bibliograafia lk. 159-162. - Sisaldab registrit.

Reitsak, Georg

. Sõna sai relvaks : Nõukogude Eesti ajakirjandus Suure Isamaasõja aastail. - Tallinn : Eesti Raamat, 1979. - 190 lk., 8 l. ill.<>Saat, Joosep.

Eesti saksa okupantide kontsa all

. - Moskva : Võõrkeelse Kirjanduse kirjastus, 1942. - 34, [1] lk.

Saksa fašistlik okupatsioon Eestis aastail, 1941 - 1944 . [dokumente ja materjale]. - Tallinn : Poliitiline Kirjandus, 1947. - 576 lk., 8 l. ill.

Salu, Herbert

. Seda ei saa unustada, seda ei saa andestada : [sündmused Narva ümbruses]. - Tallinn : Perioodika, 1974. - 24 lk. - (Ajalehe "Kodumaa" lisa).

Suure pealetungi päevilt / koost. A. Pähklimägi ; järels. : J. Undusk. - Tallinn : ERK, 1964. - 144 lk. : ill.

Sõgel, Endel

. Kangelaste tee. - Tallinn: Eesti Raamat, 1977. - 200 lk. - Vene k. pealk. all : Vetšno z’ivõje. - 1984. - 175 lk. : ill.

Sõgel, Endel

. Karastunud sõpruses : rahvaste võitlussõprusest Suures Isamaasõjas. - Tallinn: Eesti Raamat, 1982. - 136 lk.: ill.

Sõjasarv. - Moskva ; Leningrad, 1943 - 1944.

1. Jüriöö ülestõusu 600. aastapäeva tähistamiseks, 1343 - 1943. - Moskva : Võõrkeelse Kirjanduse Kirjastus, 1943. - 112 lk. : ill.

2. - Moskva : ENSV Riiklik Kirjastus, 1943. - 120 lk., 6 l. ill.

3. - Moskva : ENSV Riiklik Kirjastus, 1943. - 136 lk., 2 l. ill.

4. - Moskva : ENSV Riiklik Kirjastus, 1944. - 128 lk., 3 l. ill. - Sisaldab ka : Isamaasõja ajal Moskvas ilmunud eestikeelsete raamatute bibliograafia, lk. 122 - 125 (85 nim.).

5. - Leningrad : Ilukirjandus ja Kunst, 1944. - 144 lk. : ill.

6. - Leningrad : Ilukirjandus ja Kunst, 1944. - 144 lk. : ill.

Tamm, B

. Eesti rahva võitlusteest Suures Isamaasõjas. - Tallinn: ERK, 1959. - 176 lk.: ill.

Tomberg, I

. Kui muusad pidid vaikima [Eesti Kaardiväe Laskurkorpuse orkestrid ja ansamblid]. - Tallinn : Eesti Raamat, 1977. - 111 lk. : ill.

Toom, Kaarel

. Kunstiansamblite päevilt. -Tallinn : Eesti Raamat, 1981. - 143 lk., 12 l. ill.

Tšernov, Juri

. Nemad kaitsesid Lääne-Eesti saari : [Balti Laevastiku meremehed]. - Tallinn : ERK, 1961. - 84 lk. : ill. - Vene k. pealk. all : Oni oboronjali Moonzund. - 1959. - 88 lk. : ill.<>Uusman, Paul.

Nõukogude Eesti noored võitluses kodumaa eest

. - Moskva : Võõrkeelse Kirjanduse Kirjastus, 1942 . - 31, [1] lk.

Vares-Barbarus, Johannes.

Eesti rahvas Suures Isamaasõjas ja tema põhilised ülesanded võitluses saksa röövvallutajatega praegusel ajajärgul : Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimehe J. Varese kõne Eesti NSV Ülemnõukogu 3. istungjärgul. - Tallinn : Poliitiline Kirjandus, 1944. - 20 lk.

Vares-Barbarus, Johannes

. Nõukogude Eesti taassünd : valimik artikleid ja sõnavõtte (1942 - 1945). - Tallinn : Poliitiline Kirjandus, 1945. - 191 lk.

Vihalemm, Paul

. Eesti kodanluse üleminek saksa fašismi teenistusse. - Talinn : Eesti Raamat, 1971. - 151 lk.

Vinogradov, J

. Mürskudest küntud saarte kroonika [1941]. - Tallinn : Eesti Raamat, 1984. - 360 lk. : ill.

Võit jääb meile : koguteos. - Leningrad : Eesti NSV Riiklik Kirjastus, 1942. - 175 lk.

Väliseeestlased

Andresen, Nigol

. Kas võõras maa saab asendada kodumaad. - Tallinn, 1959. - 20 lk. - (Komitee "Kodumaale tagasipöördumise eest").

Informatsioon Eesti Sõprusühingu tegevuse kohta / Välismaaga Sõpruse ja Kultuurisidemete Arendamise Eesti Ühing , koost. S. Teesalu. - Tallinn, 1983. - 80 lk. : ill.

Kaelani soos. - Tallinn, 1962. - 95 lk. : ill.

Kirjad kodumaalt. - Tallinn : Poliitiline Kirjandus, 1948. - 48 lk. : ill.

Kodumaa kutsub oma poegi ja tütreid : [repatrieerimise küsimusi]. - Tallinn, 1945. - 16 lk.

Kodumaal. - Tallinn : ERK, 1948. - 64 lk., 8 l. il.<>Kordes, Rein.

Eesti emigrantide saatusaastad. 1-3. osa. -

Tallinn : Perioodika, 1974-1980. - 3 kd. - (<>Kroonika. Kroonika. Kroonika).

Kordes, Rein

. Mineviku teed ja rajad: reportaaz’. - Tallinn : Perioodika, 1976. - 316 lk. - Isikunimede reg. lk. 300 - 313.

Lebbin, Herbert-Armin

. Antikommunismi teenistuses: [väliseestlaste tegevusest]. - Tallinn : Eesti Raamat,1980. - 255 lk. - Isikunimede reg. lk. 249 - 253.

Meie kodumaa / Komitee "Kodumaale tagasipöördumise eest"

. - [Tallinn : Komitee "Kodumaale tagasipöördumise eest"], 1959. - 116 lk. : ill.

Minu kodumaa : [artiklite kogumik ENSVd külastanud väliseestlaste muljetest]. - Tallinn, 1964. - 96 lk. : ill.

Mälestuskilde Eesti Sõprusühingu 25-aastaselt teelt / Välismaaga Sõpruse ja Kultuurisidemete Arendamise Eesti Ühing , koost. L. Sirp. - Tallinn, 1983. - 84 lk.

Mälestuskilde Eesti Sõprusühingust / koost. L. Sirp. - Tallinn : Olion, 1990. - 95 lk., 24 l. ill.

Martinson, Ervin

: Elukutse - reetmine. - Tallinn : Eesti Raamat,1970. - 336 lk. : ill.

Mikenberg, Ralf

. Kultuurisidemetest ja turismist. - Tallinn : Eesti Raamat,1978. - 127 lk., 8 l. ill. - Bibl. lk. 123 - 125.

Omas kodus : [kogumik välismaalt tagasipöördunutest]. - Tallinn, 1963. - 79 lk. : ill.

Piinlikud lood. 1-2. / koostanud H. Salu]. -

Tallinn : Perioodika, 1982-1983. - 2 kd..

Pilte ja sõnumeid kodumaalt. - Tallinn : ERK, 1949. - 24 lk.

Pilte ja sõnumeid kodumaalt. - Tallinn : ERK, 1952. - 32 lk.

Pilte kodumaalt. - Tallinn : ERK, 1950. - 16 lk. : ill.

Seppel, Viktor.

Sünnimaale tagasisaabunud jutustavad : ajakirjaniku märkmeid / Väliseestlastega Sidemete Arendamise Komitee. - Tallinn, 1960. - 136 lk. : ill.

Sõprusrajad / Välismaaga Sõpruse ja Kultuurisidemete Arendamise Eesti Ühing , koost. S. Teesalu. - Tallinn : Perioodika, 1983. - 84 lk., 16 l. ill.

Taas emakeele lätteil : väliseestlaste teine kultuuriseminar Tallinnas, Lahemaal ja Tartus juunis 1979 / koost. Ü. Koit, F. Meiner. - Tallinn : Perioodika, 1980. - 168 lk., 8 l. ill

Uuesti kodumaal : repatrieerunud Eesti NSV kodanike jutustusi. - Tallinn : Poliitiline Kirjandus, s. a. - 87 lk. . ill.

Välismaalaste silmadega : (väliskülalised Nõukogude Liidu kohta) / Komitee "Kodumaale tagasipöördumise eest". - Tallinn, 1958. - 136 lk.

Memuaristika

Aesma, E

. Kõige pikem tuusik [mälestused sõjaaegsest "Artekist"]. - Tallinn : Eesti Raamat, 1972. - Tallinn : Eesti Raamat, 1972. - 144 lk. : ill.

Armeekomandör August Kork. - Tallinn : ERK, 1962. - 44 lk. : ill.<>Aru, Karl ; Paulman, Fjodor.

Meie kindral : [biograafiline olukirjeldus kindralleitnant L. Pärnast : tõlge vene keelest]

. - Tallinn : Eesti Raamat, 1984. - 136 lk. : ill.

Aru, Karl.

Suurtükiväelasena sõjatandril. - Tallinn : Eesti Raaamat, 1967. - 206 lk., 16 l. ill. - Vene k. pealk. all : S rodnoi artilleriei. - 1977. - 262 lk., 17 l. ill.

Aru, Karl; Paulman, Fjodor.

Meie kindral [Lembit Pärn]. - Tallinn : Eesti Raamat, 1984. - 136 lk. : ill. - Vene k. pealk. all : Naš general.- 1983. - 126 lk., 12 l. ill.

Beekman, Aimeé ; Beekman, Vladimir

. Euroopa ristteedel : reisimärkmeid Austriast ja Hollandist. - Tallinn : Eesti Raamat, 1965. - 200 lk., 12 l. ill.

Beekman, Vladimir.

Island, 1958 : reisimärkmeid. - Tallinn : ERK, 1959. - 72 lk., 12 l. ill.

Beekman, Vladimir

. Maakera kuklapoolel. - Tallinn : Eesti Raamat, 1977. - 332 lk., 12 l. ill.

Belov, A

. Kolm aastat surmalaagris : okupeeritud Eesti saastail 1941 - 1944 / vene k. tlk. L. Riikoja. - Tallinn : ERK, 1962. - 147 lk.

Ehder-Jezhova, Marie.

Poolsada aastat leninlikus parteis / EKP KK Partei Ajaloo Inst. ; eess. : A. Lebbin. - Tallinn : Eesti Raamat, 1966. - 180 lk. : ill.

Ehrlich, Richard.

Dolores ja Marianne : [mälestusi Hispaania kodusõjast, 1936 - 1939 ja sõjategevusest Prantsusmaal, 1939 - 1941]. - Tallinn : Eesti Raamat, 1970. - 286 lk.

Ehrlich, Richard.

Valitsuse toidul : [vanglamälestused] / järels. : H. Allik. - Tallinn : Eesti Raamat, 1978. - 96 lk.

Eilsest tänasesse : [Eesti kirjanikud ja kultuuritegelased 1940. a. sündmustest ja Teisest maailmasõjast]. - Tallinn : Eesti Raamat, 1965. - 447 lk. : ill.

Ellen, Jaan

. Legend sõdurist. - Tallinn : Eesti Raamat, 1984. - 72 lk. : ill. - (Publitsistikavõistlus).

Ennulo, J

. Kirurg meenutab : [Kirurgia Eestis a. 1940 - 1960]. - Tallinn : Valgus, 1976. - 132 lk. : ill.

Epp Kaidu kaasaegsete mälestustes / koostanud Oskar Kuningas

. - Tallinn : Eesti Raamat, 1982. - 192 lk., 20 l. ill.. - Sisaldab registrit.

Erm, Voldemar

. Eduard Kutsar, 1902 - 1970. - Tartu, 1974. - 64 lk. : ill. - Osa teksti vene k.<>Ernesaks, Gustav.

Kutse

. - Tallinn : Eesti Raamat, 1980. - 198 lk., 32 l. ill., portr. : ill.Ernesaks, Gustav.

Laine tõuseb

. - Tallinn : Eesti Raamat, 1983. - 288 lk., 52 l. ill : ill.

Ernesaks, Gustav.

Nii ajaratas ringi käib. - Tallinn : Eesti Raamat, 1977. - 216 lk., 80 l. ill.<>Ernesaks, Gustav.

Suu laulab, süda muretseb.

- Tallinn : Eesti Raamat, 1971. - 267 lk., 24 l. ill. : ill.<>Eskola, Ants.

Näitleja on ajastu lühikroonika : mälestused / toimetanud Lea Tormis

. - Tallinn : Eesti Raamat, 1986. - 283, [3] lk. : ill.

Grinkevitš, V.

; Korsunski, M. Admiral Johannes Green. - Tallinn : Eesti Raamat, 1981. - 86 lk., 8 l. ill.

Grinkevitš, V.

Kas saab unustada Meriküla : [260. merejalaväebrigaadi dessant 1944. a.]. - Tallinn : Eesti Raamat, 1982. - 83 lk., 8 l. ill.

G

<="index.php?12248010">ustavson, Heinrich. Pika tee tähised : mälestusi / Heinrich Gustavson ; EKP KK Partei Ajaloo Instituut. - Tallinn : Eesti Raamat, 1987. - 76, [2] lk.

Haakristi haardes : endiste fašismivangide mälestusi / koost. A. Ivask. - Tallinn : Eesti Raamat, 1979. - 219 lk., 8 l. ill.

Haavaoks, Paul.

Eelkarastumine : [mälestusi Leevaku hüdroelektrijaama ehituselt]. - Tallinn : Eesti Raamat, 1974. - 96 lk., 8 l. ill.<>Haberman, Harald.

Tagasivaatamisi

. - Tallinn : Eesti Raamat, 1988. - 189, [1] lk. : ill. - Sisaldab registrit.

Haberman, Harald.

Tagasivaatamisi. - Tallinn : Eesti Raamat, 1988. - 190 lk. : ill. - Isikunimede reg. lk. 186 - 190.

Hainsalu, Lehte

. Tagasivaatepeegel : olukirjeldusi olelusvõitlusest. - Tartu, 1994. - 206 lk., 4 l. ill.

Hion, Ene.

Pilte kultuuriloo taustal : kõnelusi Helene Johaniga. - Tallinn : Perioodika, 1990. - 56 lk., 8 l. ill.

Hion, Ene.

Poliitika on kunst : meenutusi ja mõtisklusi Hendrik Allikult. - Tallinn : Perioodika, 1990. - 94 lk., 8 l. ill.

Hion, Ene.

Saatust ei valita : intervjuud, meenutused, dokumendid, fotod. - Tallinn : Olion, 1990. - 222 lk. : ill.

In memoriam Paul Ariste / TÜ. - Tartu, 1990. - 258 lk. : portr. - ( TÜ toim : Fenno Ugria ; 902).

Jutustused mehisusest ja töösangarlikkusest : Eesti raudtee väljapaistvad inimesed. - Tallinn : Eesti Raudteelane, 1945. - 86 lk.

Kaal, Aira.

Esimest korda Armeenias : reisikiri. - Tallinn : ERK, 1964. - 208 lk., 8 l. ill.

Kaal, Aira.

Kodunurga laastud. 1. - 3. kd. - Tallinn : Eesti Raamat, 1966- 1978.

Kaal, Aira.

Muljeid ja mõtteid India sõidul. - Tallinn : ERK, 1958. - 200 lk., 1 l. ill.

Kadakaste saarte kaitsel : [mälestused]. - Tallinn: Eesti Raamat, 1966. - 114 lk. : ill.<>Kallas, Reginald.

Pikk oli öine teekond : [Teine maailmasõda].

- Tallinn : Eesti Raamat, 1984. - 71 lk., 4 l. ill. : ill., portr.

Kangelaslikud kaitselahingud Porhovi, Dno ja Staraja Russa lähistel: [22. Eesti territoriaalkorpuse võitlejate mälestused] / koost. A. Pähklimägi. - Tallinn : Eesti Raamat, 1971. - 295 lk., 18 l. ill. - Isikunimede reg. lk. 287 - 292.

Karastumine : mälestusi Eesti noorsoo revolutsioonilisest liikumisest / koost. K. Martinson. - Tallinn : ERK, 1958. - 460 lk. : ill.

Karastustules : Nõukogude armee 8. Eesti Laskurkorpuse võitlejate mälestusi Suurest Isamaasõjast / EKP KK. Partei Ajaloo Inst.; koost. D. Kiljako, F. Sepp. - Tallinn : ERK, 1963. - 560 lk. : ill., 3 l. kaart.

Kolmteist kangelast / koost. V. Pilt. - Tallinn : Eesti Raamat, 1984. - Tallinn : Eesti Raamat, 1984. - 151 lk. : portr.

Kompromiss on välistatud : lugusid Eesti tšekistidest / koost. I. Papulovski, V. Nikitin ; eess. : K. Kortelainen. - Tallinn : Eesti Raamat, 1984. - 272 lk. : ill.

Kui kõik alles tärkas : mälestusi ajakirjanduse töömailt, 1940 - 1945. [artiklite kogumik] / EKP KK Partei Ajaloo Inst. ; eess.: J. Käbin. - Tallinn : Eesti Raamat, 1973. - 568 lk., 16 l. ill. - Isikunimede reg. lk. 554- 565.

Kunstiansamblid Suure Isamaasõja päevil: mälestustekogumik Eesti NSV Riiklike Kunstiansamblite tegevusest / ENSV Teatriühing. - Tallinn, 1963. - 180 lk: ill.

Kurist, L.

Kui ründasid tankistid / eess. : S. Melnikov. - Tallinn : Eesti Raamat, 1984. - 144 lk., 8 l. ill.

Kuznetsov, S

. Elu hinnaga : [mälestused sõjapäevilt : A. Tunsker, V. Sassi, J. Ljahhov jt.]. - Tallinn : ERK, 1964. - 71 lk.

Kuusberg, Paul

. Rõõmud ja pettumused. - Tallinn : Kupar, 1996. - 288 lk.

Külaots, Vassili.

Uraalidest Kuramaani : mälestusi Eesti Laskurkorpuse võitlusteelt Nõukogude Liidu Suures Isamaasõjas, 1941 - 1945 / eess.: L. Pärn. - Tallinn : Eesti Raamat, 1969. - 317 lk., 17 l. ill.

Laht, Uno.

Jeestlased, nende Jänkipoodid ning muud Balti pudrulõuad... . - Tallinn : Maa, 1995. - 224 lk. : ill.

Larin, P.

Kuulsusrikas võitlustee : Nõukogude Liidu kangelane Ludvig Kurist. - Tallinn : ERK; 1959. - 75 lk. : ill. - Vene k. pealk. all : Tanki idut vperjod.. : rasskaz o boevõm puti Geroja Sovetskogo Sojuza L. I. Kurista. - Tallinn : Eesti Raamat, 1973. - 120 s., 8 l. ill. - vene k.

Laul, Heinrich. Meenutusi meie ehitustegevusest ja muustki / TTÜ. Tallinn, 1990. - 96 lk. : ill.

Leht, Kalju.

Aadu Hint. -Tallinn : Eesti Raamat, 1975. - 152 lk. , 8 l. ill. - (Eesti kirjamehi).

Lipp, A

. Miljon kilomeetrit õhus : lenduri meenutusi. - Tallinn : Eesti Raamat, 1982. - 288 lk.

Lõppvaatus : [memuaarmaterjale sündmustest Eestis 1944. a.]. - Tallinn, 1963. - 64 lk.

Majak, Richard.

Tee tuli endal leida : [EKP tegelane]. - Tallinn : Eesti Raamat, 1975. - 244 lk., 12 l. ill. - Vene k. pealk. all : Natšalo dolgogo puti. - 1984. - 238 lk., 12 l. ill.

Matijassevitš, A

. Mööda mereteid : [allveelaev "Lembitu" komandöri mälestused] / eess.: V. Tributs.. - Tallinn : Eesti Raamat, 1981. - 211 lk., 8 l. ill

Mehised inimesed : [Teises maailmasõjas] / koost. I. Trull. - Tallinn : Eesti Raamat, 1966. - 132 lk. : ill.

Meie kodumaa / Komitee "Kodumaale tagasipöördumise eest"

. - [Tallinn : Komitee "Kodumaale tagasipöördumise eest"], 1959. - 116 lk. : ill.

Metsaots, Karl.

Sõjaveteranid pajatavad. - Tallinn : Eesti Raamat, 1966. - 76 lk.: ill.

Mina, kommunistlik noor : ELKNÜ veteranide mälestusi aastaist 1940 - 1945 / EKP KK Partei Ajaloo Instituut, Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei Keskkomitee Marksismi-Leninismi Instituudi filiaal ; koostanud Linda Lebbin... [jt.]

. - Tallinn : Eesti Raamat, 1987. - 311, [1] lk. : ill.. - Sisaldab registrit.

Mitt, Anatoli.

Meenutusi. - Tallinn : Eesti Raamat, 1977. - 112 lk., 6 l. ill.

Morozov, Georgi.

Kui kaugused kaovad : meenutusi ja mälestusi raadio ja televisiooni arengust Eestis / Georgi Morozov, Arnold Raag, Henno Ustav. - Tallinn : Valgus, 1990. - 165, [2] lk. : ill. - Sisaldab bibliograafiat.

Mullas, Olav; Liitoja, Paul.

Polguga Suures Isamaasõjas. - Tallinn : Eesti Raamat, 1970. - 218 lk., 16 l. ill.

Murdmaa, Ivar.

Sealpool Kaljukitse pöörijoont : ekspeditsioonilaeval "Ob" läbi kolme ookeani : [1957 - 1958]. - Tallinn : ERK, 1962. - 244 lk., 8 l. ill.

Mõtsküla, P.

Nad läksid rinde paremal tiival. - Tallinn : Eesti Raamat, 1969. - 71 lk. : ill.

Nõukogude armee Eesti Rahvuskorpus Suures Isamaasõjas, 1941 - 1945. - Tallinn : Poliitiline Kirjandus, 1949. - 384 lk., 34 l. ill.

Nõukogude noorus : jutustusi Isamaasõjast. - Leningrad : Ilukirjandus ja Kunst, 1944. - 92 lk.

Palm, A.

Nad võitlesid nagu kaardiväelased - Tallinn : Eesti Raamat, 1966. - 124 lk.: il

Panso, Volemar. Laevaga Leningradist Odessasse... : ehk Miks otse minna kui ringi saab. - Tallinn : ERK, 1957. - 88 lk. : ill.

Parve, Ralf.

Kiindumused : pilte ajast ja inimestest. - Tallinn : Eesti Raamat, 1972. - 248 lk. : ill.

Promet, Lilli ; Parve, Ralf

. 3 korda pakitud kohver : reisipilte Saksamaalt, Bulgaariast ja Soomest. - Tallinn :ERK, 1958. - 232 lk. : ill.

Promet, Lilli ; Parve, Ralf.

7 kirja Poolast. - Tallinn : Eesti Raamat, 1965. - 96 lk. : ill.

Promet, Lilli ; Parve, Ralf.

Kahekesi teel : [reisimärkmeid]. - Tallinn : Eesti Raamat, 1975. -184 lk., 12 l. ill.

Promet, Lilli ; Parve, Ralf.

Kohtumine Marianne’iga : reisirevüü. - Tallinn : ERK, 1963. - 96 lk., 8 l. ill.

Pusta, A.; Izmestjev, P.

Lahingutes Nõukogude kodumaa eest : mälestusi Eesti Laskurkorpuse lahingupäevilt Suures Isamaasõjas. - Tallinn : ERK, 1964. - 148 lk. : ill.

Puusepp, Endel.

Kaugetel lennuteedel / eess.. : V. Kapp. - Tallinn : Eesti Raamat, 1973. - 211 lk., 13 l. ill.

Pähklimägi, August.

Julgete päralt on võit : [Albert Repson]. - Tallinn : Eesti Raamat, 1956. - 76 lk. : ill.

Pähklimägi, August.

Rahvas ei unusta oma kangelasi : mälestusi Nõukogude Liidu kangelasest leitnant Jakob Kunderist. - Tallinn : ERK, 1959. - 92 lk. : ill.

Pärn, Lembit.

Mälestused / eess. : V. Vare. - Tallinn : Eesti Raamat, 1968. - 184 lk., 8 l. ill. - Vene k. Pealk. all : V vihre voennõh let : vospominanija - Tallinn, 1969. - 243 lk., 12 l. ill. - 2. tr. - 1976. - 267 lk., 21 l. ill.

Rahvatasujad : mälestusi ja jutustusi partisanivõitlusest. 1. - 2. rmt. / koost. R. Lumi. - Tallinn, 1962 - 1965.

Raud, Mart.

Noor kangelane : jutustus noortele Nõukogude Liidu kangelase Arnold Meri võitlejateest. - Moskva : ENSV Riiklik Kirjastus, 1943. - 80 lk. : ill.

Repson, Albert.

Seni, kuni elame : [mälestused ]. - Tallinn : Eesti Raamat, 1978. - 132 lk., 16 l. ill.

Repson, Albert.

zolotõmi bukvami po belomu mramoru. - Tallinn : Eesti Raamat, 1982. - 279 lk., 24 l. ill. - Vene k.

Riis, Vassili.

Kolmandat teed ei ole : [mälestusi aastaist 1924 - 1944]. - Tallinn : ERK, 1960. - 284 lk. : ill.

Riis, Vassili.

Lindpriiuse paradiisis : mälestusi. - Tallinn : ERK, 1958. - 74 lk.

Riis, Vassili.

Vabaduse leek : dokumentaaljutustus 1919. aasta Saaremaa ülestõusust / eess. J. Saat. - Tallinn : ERK, 1960. - 336 lk. : ill.

Rinne, Artur.

Kui ma olin väiksekene. - Tallinn, 1973. - 95 lk. : ill.

Rinne, Artur.

Laulud ja aastad. - Tallinn, 1973. - 140 lk. : ill.

Roolaht, Andres.

Nii see oli... : kroonika ühest unustuseliiva maetud ajastust. - Tallinn : Perioodika, 1990. - 380 lk. : ill. - Isikunimede reg. lk. 368 - 380.

Rudnev, Daniil.

Ivan Rabtšinski [1879 - 1950]. - Tallinn : ERK,1960. - 100 lk. : ill.

Rudnev, Daniil.

Johannes Lauristin [1899 - 1941]. - Tallinn : ERK, 1962. - 351 lk. : ill. - Bibl. lk. 340 - 349.

Rudolf Sirgega kalavetel : mälestustekogumik / koost. F. Issak.. - Tallinn : Eesti Raamat, 1974. - 255 lk. : ill.

Saabus päev : 1940. aasta revolutsioonilistest sündmustest osavõtjad jutustavad: [kogumik]. - Tallinn: ERK, 1960. - 382 lk., 12 l. ill. - Vene k. pealk. all : Nastupil den... : Vospominanija utšastnikov revoljutsionnõh sobõtii 1940 goda v Estonii. - 1969. - 360 lk. , 8 l. ill.

Saar, Ants.

Ühe komandeeringu aruanne : [mälestused, publitsistika]. - Tallinn : Eesti Raamat, 1980. - 352 lk.

Saat, J.

Johannes Lauristin : lühike elulugu. - Tallinn : poliitiline Kirjandus, 1946. - 64 lk.

Semper, Johannes.

Matk minevikku. - Tallinn : Eesti Raamat, 1969. - 319 lk.

Semper, Johannes.

Mööda maid ja meresid : reisimärkmeid. - Tallinn : ERK, 1958. - 420 lk. : ill.

Sirgjoonel : mälestusiTallinna kommunistlike noorte tegevusest, 1917 - 1986 / EKP KK Tallinna Linnakomitee ; koost. A. Pähklimägi. - Tallinn : Eesti Raamat, 1988. - 321 lk., 24 l. ill. - Isikunimede reg. lk.308 - 320.

Sisask, Anton.

Ajakangas : [revolutsiooniveteran, 1889 - 1969]. - Tallinn : Eesti Raamat, 1970. - 104 lk.

Smuul, Juhan.

Autobiograafia. - Tallinn : Eesti Raamat, 1982. - 23 lk.

Smuul, Juhan.

Jaapani meri, detsember. - Tallinn : ERK, 1963. - 144 lk., 4 l. ill. - (Maailm ja mõnda).

Smuul, Juhan

. Jäine raamat : Antarktise reisi päevik. - Tallinn : ERK, 1959. - 280 lk. : ill. - (Maailm ja mõnda).<>Stein-Anvelt, Alice.

Valguses ja varjus : unustamatuid inimesi ja sündmusi : [mälestusi V. Kingissepast ja J. Anveldist].

. - Tallinn : Eesti Raamat, 1988.. - 102, [2] lk., 8 l. ill. - Sisaldab registrit.

Suure võitluse algus : mälestusi Suure Isamaasõja esimestest kuudest / EKP KK. Partei Ajaloo Inst. :; koost. k. Mang, K. Pähklimägi. - Tallinn : Eesti Raamat, 1965. - 718 lk., 14 l. ill.

Sõgel, Endel.

Karastunud sõpruses [Teine maailmasõda]. - Tallinn : Eesti Raamat, 1982. - 135 lk. : portr.<>Tarkpea, Erich.

Mälestused

. - Tallinn : Eesti Raamat, 1983. - 240 lk. : ill. [8] l.. - Sisaldab registrit.

Terehhov, Aleksander

. Kodumaa nimel : jutustus Nõukogude Liidu kangelasest Joosep Laarist. - Tallinn: ERK, 1961. - 100 lk.: ill.

Tonts, Ülo

. Rudolf Sirge. -Tallinn : Eesti Raamat, 1974. - 156 lk. , 8 l. ill . -(Eesti kirjamehi).

Toom, Kaarel.

Kunstiansamblite päevilt. - Tallinn : Eesti Raamat, 1981. - 143 lk. , 12 l. ill.<>Toom, Kaarel.

Kunstiansamblite päevilt

. - Tallinn : Eesti Raamat, 1981. - 143 lk. : ill.

Trellide taga : mälestusi ja dokumente eesti kommunistide võitlusest kodanlikus vanglas / EKP KK Partei Ajaloo Inst. ; koost. K. Martinson. - Tallinn : ERK, 1962. - 704 lk. : ill.

Tõeveer, T.

Surmaga kurameerimas : [elust koonduslaagrites]. - Tallinn : Eesti Raamat, 1968. - 64 lk.

Vaarandi, Anton

. Kild killu kõrvale : mälestusteraamat. - Tallinn : Eesti Raamat, 1975. - 340 lk., 12 l. ill.

Vaarandi, Debora.

Välja õuest ja väravast : reisimärkmeid. - Tallinn : Eesti Raamat, 1970. - 152 lk. : ill.

Vabastamislahingutes / koost. V. Kapp, D. Kiljako. - Tallinn : Eesti Raamat, 1966. - 516 lk., 35 l. ill.

Vaiman, Ivan.

Inimesed, sündmused, aastad : mälestusi. - Tallinn : ERK, 1963. - 212 lk. : ill.

Vannas, M.

Häirekella hüüd. - Tallinn : Eesti Raamat, 1980. - 64, 16 l. ill.

Varik, M.

Kodanliku Eesti Pariisi saatkonna viimased päevad / Väliseestlastega Sidemete Arendamise Komitee. - Tallinn : ERK, 1961. - 64 lk.

Vastutus enese kanda : portreid ja mõtisklusi / [koostanud I. Rattus]

. - Tallinn : Eesti Raamat, 1987. - 109, [2] lk.

Veimer, Arnold.

Koos rahvaga : mälestuskatkeid. - Tallinn: Eesti Raamat, 1977. - 207 lk., 16 l. ill.

Velikije Luki, Tehumardi, Kuramaa : 917. Eesti laskurpolgu võitlejate mälestusi / koost. A. Kurme ; eess.: J. Lombak. - Tallinn : Eesti Raamat, 1974. - 256 lk., 8 l. ill.

Vend, Johannes

. Koduradadel ja rindeteedel : (mõttesalvestusi ja meenutusi aastaist 1939 - 1945). - Tallinn : Eesti Raamat, 1979. - 181 lk.: ill.

Višnevski, V.

Sõjapäevikud : väljavõtteid. - Tallinn : Eesti Raamat, 1981. - 278 lk.

Võitlevas tagalas : Eesti NSV-st 1941. aastal evakueerunute mälestusi oma elust ja tegevusest Nõukogude tagalas Suure Isamaasõja aastail / koost. G. Valgma.. - Tallinn : Eesti Raamat, 1967. - 479 lk., 16 l. ill.

Võitluse radadel : mälestuste kogumik [Teisest maailmasõjast] / koost., eess.: N. Vanaselja. - Tallinn: ERK, 1960. - 448 lk.: ill.

Ühises rivis vaenlase vastu . mälestusi kaitselahinguist Eesti NSV-s 1941. a. / koost. A. Pähklimägi. - Tallinn : Eesti Raamat, 1969. - 352 lk., 12 l. ill.