Trükised

Saada link Prindi PDF

Tegeldud on ka publitseeritud teemakohaste materjalide koondamisega ühtsesse elektroonilisse andmebaasi, milles praeguseks hetkeks on mitmesuguseid Okupatsioonide Repressiivpoliitika Uurimise Riikliku Komisjoni, Eesti Õigusvastaselt Represseeritute Liidu MEMENTO ja teiste organisatsioonide väljaandeid. Kavas on seda tööd jätkata.