Eesti Vabariigi kaadriohvitseride saatus 1938-1996

Saada link Prindi PDF

Vello Salo (Okupatsioonide Repressiivpoliitika Uurimise Riiklik Komisjon, nr.8). Tartu, 1996. 40 lk

Nimestiku aluseks on võetud tegevteenistuses olevate Eesti ohvitseride ja sõjaväeametnike 1938. a koostatud ning 1939. a täiendatud nimekiri (andmeid 1641 isiku kohta), millele on lisatud mitmesuguste trükitud, kirjalike ja suuliste allikate põhjal andmed isiku edasise saatuse kohta. Autor ootab täiendavaid andmeid.

NB ! nimekirja on täiendatud ja see peegeldab uurimise seisu 14.06.2005

Sisukord

LÜHENDID

1. (Tegevus sõja ajal, represseerimine.) \ = asus ümber Saksamaale; * = kuulus Punaarmee koosseisu; / = viibis 1941/1942 Saksa sõjavangis; ° = võitles Nõukogude okupatsiooni vastu; # = represseeriti Nõukogude võimude poolt; ¤ = represseeriti Saksa võimude poolt.

 

3. (Saatus.) a = arreteeritud; aft = pärast; b = enne; d = surmaotsus(e langetamise päev); e = hukatud; f = langenud; k = tapetud; m = kadunud; O = enesetapp; r = vabastatud karistuse kandmiselt; s = maha lastud (kohtuotsuseta); spr = kevad; summ = suvi; t = kohtuotsus(e kuupäev); w = suri haavadesse; wint = winter; x = viidi Punaarmee koosseisus N. Liitu; + = mittevägivaldne surm; ~ = ligikaudu.

 

4. (Maa.) A = Austraalia; Ar = Argentiina; B = Belgia; Br = Brasiilia; C = Canada; D = Saksamaa; Dk = Taani; E = Eesti; F = Prantsusmaa; G = Inglismaa; H = Holland; L = Läti; M = merel (hukkunud); N = N. Liit; Nw = Norra; P = Poola; R = Rootsi; S = Soome; T = Tšehhoslovakkia; U = U.S.A.; Ur = Uruguai; V = Venetsueela.

 

5. (Elu- või surmakoht.) cp = vangilaager; H = haigla, hospidal; k = krai; o = oblast; P = vangla; POW = sõjavang(is); r = rajoon; v = vald; ~ = lähedal.

 

6. (Auaste a. 1939.) kad = kontradmiral; kdr = kindral; k-l = kindralleitnant; klt = kolonelleitnant; k-m = kindralmajor; kmj = kaptenmajor; kol = kolonel; kpl = kaptenleitnant; kpt = kapten; ltn = leitnant; maj = major; mkp = mereväe kapten; nlt = nooremleitnant; sva = sõjaväeametnik; vlt = vanemleitnant.

 

7. (Allikad.) A = Auraamatu andmete kogu (1969-1983); b = elulugu; C = Album Academicum (1994); E = Evald Laasi; f = perekond, sõbrad; G = Karl Gailit; h = ohvitser ise; I = Inno Salasoo; J = Jaan Isotamm; K = Okupatsioonide Repressiivpoliitika Uurimise Riiklik Komisjon; L = Lembit Lauri; O = Ott Ambur; p = trükitud allikad; P = August Pähklimägi; q = ametlik dokument (väljastpoolt N. Liitu); R = EÕRL "Memento"; S = Sõdur; z = Küüditatud 1941; Z = ZEV-i 1942. a. nimestik; t = ZEV-i 1943. a. nimestik; T = Tartu Instituut (Toronto); U = Uluots 1999; V = Võitleja; W = V. Villemson-Williamson; Ü = Eesti Üliõpilaste Selts; x = ametlikud N. Liidu (surma- jne) tunnistused; Y = Lakewoodi arhiivi mikrofilm nr. 145.

 

eotrv05 140605