Okupatsioonide Repressiivpoliitika Uurimise Riiklik Komisjon

Email Print PDF
There are no translations available.

Okupatsioonide repressiivpoliitika uurimise riiklik komisjon moodustati 1992. aastal eesmärgiga tuvastada 20. sajandi okupatsioonivõimude poolt Eesti Vabariigi territooriumil ja tema kodanike suhtes teiste riikide territooriumil kohaldatud vägivalda. Komisjoni koosseis ja põhikiri on kinnitatud Riigikogu otsusega 17. juunist 1993 (vt. RT nr. 40). Komisjoni esimeheks kinnitati kirjanik Jaan Kross, praegu on komisjoni esimees emeriitprofessor Vello Salo.

Komisjon uurib kolme okupatsiooni tagajärgi:

 1. Esimene Nõukogude okupatsioon aastatel 1940-1941.
 2. Saksa okupatsioon aastatel 1941-1944.
 3. Teine Nõukogude okupatsioon aastatel 1944-1990?.

Komisjoni ülesandeks on: okupatsioonide ajal rakendatud genotsiidikuritegude selgitamine, okupatsioonivõimude poolt eesti rahvale tekitatud majandusliku kahju hindamine ja objektiivse teadusliku hinnangu kujundamine okupatsioonivõimude tegevusele Eestis.

Komisjoni tööd tutvustavad 13 seni trükist ilmunud publikatsiooni:

 1. Eesti poliitilise eliidi saatusest. Peep Varju. Tallinn, 1994.
 2. Eesti laste küüditamine 14.juunil 1941 kui genotsiidikuritegu. Peep Varju. Tallinn, 1994.
 3. Eesti kunstielu ja okupatsioonide repressiivpoliitika. Jaak Kangilaski ja Ene Lamp. Tallinn, 1994.
 4. Eesti arstkond ja okupatsioonid. Helbe Merila-Lattik. Tallinn, 1995.
 5. Eesti raamatute hävitamine nõukogude võimu poolt. Piret Lotman ja Avo Lõhmus. Tallinn, 1995.
 6. Saaremaa inimkaotused esimese Nõukogude okupatsiooni tagajärjel. Juta Vessik ja Peep Varju. Tallinn, 1995. (Inglise keeles 1997; teine trükk eesti keeles, 6A, 1997).
 7. Pro Patria. Auraamat Teises maailmasõjas langenud Eesti vabadusvõitlejatele. (Lühinimestik). Aleks Kurgvel ja Herbert Lindmäe. Tartu, 1996.
 8. E.V. kaadriohvitseride saatus 1938 - 1996. Vello Salo. Tartu, 1996.
 9. ”Soomepoiste” langenud. Uno Tõnnus. Tartu, 1996.
 10. Eesti rahva inimohvrid Nõukogude ja Saksa okupatsioonide ajal 1940 - 1953. Peep Varju. Tartu, 1997.
 11. Õiguse vastu ei saa ükski. Eesti taotlused ja rahvusvaheline õigus. Enn Sarv. Tartu, 1997.
 12. Pro Patria. Auraamat Teises maailmasõjas langenud Eesti vabadusvõitlejaile. Aleks Kurgvel ja Herbert Lindmäe. Tartu, 1998.
 13. Pro Patria II. Auraamat langenud ja hukkunud metsavendadele 1944 - 1978. (Lühinimestik). Eerik-Niiles Kross. Tartu, 1998.
 14. Nõukogude Kaug-Põhja vangilaagrid ja Eesti Poliitvangid Kolõmal. Aadu
  Oll. Tartu, 1999.
 15. Nõukogudeaegne Narva. Elanikkonna kujunemine 1944-1970. David Vseviov.
  Tartu, 2001.
 16. Sakalamaa ei unusta. Nimede Register. Tartu, 2001.
 17. 2005 ilmus Valge Raamat- eesti rahva kaotustest okupatsioonide labi 1940-1991

Komisjoni aadress:
Tatari 56, 15162 Tallinn
tel: 6316080 tel/fax 6935324
Esimees: Vello Salo Merivälja tee 18, 11911 Tallinn, tel 6055040