Aadu Oll 2

Email Print PDF
Article Index
Aadu Oll 2
Isikunimede register kinnipidamiskohtade järgi
Kolõma vangide register ERRB raamatute
Kaug-Põhja territooriumi haldusjaotus
N S V L i i d u s i s e m i n i s t r i k ä s k k i r i 1948
NSVL SM erilaagrites kinnipeetavate režiimi J U H E N D
Siseministeeriumi erilaagrites kinnipeetavatele keelatud esemete N I M E K I R I
All Pages
There are no translations available.


Kasutatud lühendeid ja vähemtuntud sõnu

ANSV Autonoomne Nõukogude Sotsialistlik Vabariik (end. N. Liidu territoriaal-haldusüksus)

DEU (vn Dorožno-Ekspluatatsionnoi Utšastok 'teedevalitsus'), Dorlag'i (vt.) allüksus

distants tee korrashoiu ettevõtte allüksus

Dorlag UŠOSDOR'ile (vt.) alluvad laagrid

ev eveeni keeles

fabrika (vn, 'vabrik') mäetööstusettevõte, maagirikastusvabrik

galeniit (>kr galene 'plii') pliimaak

GPU (vn Gorno-Promõšlennoje Upravlenije) Mäetööstusvalitsus

GULAG (vn Glavnoe Upravlenije Lagerjei)'Laagrite Peavalitsus, NSVL siseministeeriumi sunnitöölaagrite keskvalitsus

jak jakuudi keeles

kassiteriit (>kr kassiteros 'tina') tinakivi, tinamaak

kr kreeka keeles

KOLP (vn Komendantski Otdelnõi Lagernõi Punkt, 'komandandi eraldatud laagripunkt') laagrivalitsuse juurde paigutatud eritsoon, mis täitis tavaliselt tapi-jaotustsooni ülesandeid

l/j (vn lagernoje otdelenije 'laagrijaoskond') vangilaagrilaagri alljaotus

NDSU (vn, lüh. Novõi Dorožno-Stroitelnoi Utšastok) Uus tee-ehituse jaoskond o. oblast (end. N. Liidu territoriaalhaldusüksus, jagunes rajoonideks)

OLP (vn Otdelnõi Lagernõi Punkt, 'eraldatud laagripunkt') eraldi paiknev laagriosa, tavaliselt väiksem kui jaoskond

p/k (vn podkomandirovka 'tööülesannetega lähetusele saadetud') laagrijaoskonna eraldi paiknev tsoon, sageli ajutine

polügoon üksik karjäär, üksik maardla

priisk vt. uhtla

r. rajoon(is). end. N. Liidu territoriaalhaldusüksus, oblasti alljaotus

r/r rahvusringkond (end. N. Liidu territoriaalhaldusüksus)

rudnik (vn) maagikaevandus

sopka (vn) küngas

sovhoos põllutöönduslik riigimajand end. NLiidus

stolõpin vangide veoks kohaldatud kupeevagun (nime saanud Tsaari-Venemaa peaministri Pjotr Stolõpini järgi, kelle valitsuse ajal kasutusele võeti)

šurf šahtkaev

z ajutisel taliteel

Translag Transpordivalitsuse laager

tšuktši keeles

uhtla (vn priisk ) mäetööstusettevõte, mis tegeleb maarde (kulla, kassiteriidi, volframiidi jms) lahtise (maapealse) kaevandamisega. Erineb karjäärist selle poolest, et koos kaevandamisega toimub kohapeal ka maarde esmane rikastamine uhtmise teel

USVITL (vn Upravlenije Severo-Vostotšnõh Ispravitelno-Trudovõh Lagerei) Kirde Parandusliku Töö Laagrite Valitsus

UŠOSDOR (vn Upravlenije Šosseinõh Dorog) Maanteede Valitsus

vn vene keeles

volframiit volframimaak

Vangiveolaevade register

 • Balhašš
 • Dalstroi (end Jagoda)
 • Durma
 • Felix Dzerinsk (end Nikolai Jeov)
 • Jagoda = Dalstroi
 • Jerevan
 • Kamenets-Podolsk
 • Kulu
 • Lvov
 • Nikolai Jeov
 • Nogin
 • Sovetskaja Latvija
 • Vitebsk

Isikunimede register kinnipidamiskohtade järgi

A

 • Aaren 88
 • Aasa, Aadu 114
 • Aasma (end. Pukk), Endla 281
 • Aasma, L. 46
 • Aasmaa, Arvi 89
 • Aassalu 4
 • Aassalu, Ants 154
 • Aava, Juljus 145
 • Aavamets 184
 • Aavik 46
 • Abo Otto 83
 • Agasjan (või Ogasjan,
 • end. Ruubel), Maia 57,113
 • Ainlo, Anton 80,188
 • Alekarik, Jüri 283
 • Alevi 89
 • Allik 83
 • Allik, Alfred 89
 • Allpere(end.Rannik), Heidi 57
 • Allpere, Kalju 40
 • Alunurm, Harry 50
 • Alviste, Ants 90
 • Amor 53
 • Andre, Endel 90
 • Andre, Lembit 95
 • Andreller, Eduard 154
 • Annus 90
 • Antspere 237
 • Arakas, Valeri 40,113
 • Arder, Arpad 46
 • Arensild 248
 • Arumäe (hiljem Reitel), Niina 40,57,113
 • Avi, Paul 234

B

 • Baumann, Viktoria 147
 • Beckmann, Karl 227,237
 • Bibikova Frieda 145
 • Bilbo 46
 • Birkan, Ly 147
 • Brinkmann, Aule 53
 • Brutus, Virve 147
 • Bährens, Alfred 61

E

 • Ehrenpeis, Richard 88
 • Ein, Silvia 1
 • Ellik, Aleksander 281
 • Epa, Eda 147
 • Epa, Eela 147
 • Epner, Kalev 51
 • Ers, Teodor 34,40,88,160,227,279
 • Etti 80
 • Evert 11

F

 • Freyberg, Jüri 51,87,91,276

G

 • Ganitševa, Eva 51,145,153,182,220,286
 • Gussova, Sonja 147
 • Gustavson, Heino 40,113,147,191,236

H

 • Haamer, Harry 46,89,147
 • Haas 51
 • Haavamaa, Valdek 161
 • Haaviste, Ants 283
 • Hain 236
 • Haljas, Jaan 40
 • Haller, Valter 80,188
 • Hallik, Evald 95
 • Hanko, Jüri 4,158,184
 • Hein 118
 • Hein end. Pekk, Salme 281
 • Hein, Silvia 281
 • Heintare, Edmund 147
 • Heintare, H. 240
 • Hermale, Aleksander 51,87
 • Hermale, Johannes 8,38,51,92,262,294
 • Hiiesalu 234
 • Hiiesalu,Endel 154
 • Hiiob 40
 • Hilbi 40
 • Hilts, Jaan 89
 • Himbek, Valdur 89
 • Hindreus, Ilo 115,145,147,188,227
 • Hiob 51
 • Hmelnitski, P. 38
 • Hommik 259
 • Hunt (Susi ) 91
 • Hunt, Voldemar 51
 • Hurt 51

I

 • Ilbi 80
 • Ilves, Jaan 46,51,56,47,188
 • Ilves, Udo 53
 • Imberg 89
 • Ingver, Erich 4,58,89,208,275
 • Itter, Hilja 292

J

 • Jaanus (Jaanis ), Meinhard 283
 • Jako, Johannes 40
 • Jakobson, Evald 53
 • Jatsa 51
 • Jatsa, Aksel 294
 • Jatso 51
 • Jesjan, Osvald 46
 • Juhaste, B. 46
 • Jurkatamm, Kaljo 89
 • Jõesalu, Vilma
 • 34,40,57,58,88,113,160,227,279
 • Jõgi, Georg 110
 • Jõks, Karl 58,283
 • Jänes, S. 240
 • Järve, Karl 188
 • Järvik, Kaarel 95
 • Järving, Elmet 188
 • Jürioja, I. 154
 • Jürioja, Kristjan 154

K

 • Kaarma. Oskar 51,91
 • Käbala, Vootele
 • 4,13,40,57,113,115,188,265,275
 • Kaev 46
 • Kala 118
 • Kaldoja, Villem 237
 • Kaljo 188
 • Kallak, Eduard 145,188
 • Kalle 46
 • Kallis, Hilda 147
 • Kanni 46
 • Kapsi 147
 • Kard, Jüri 89
 • Kasearu, August 188
 • Kask, Leili 236
 • Kask, Loore 147
 • Kask, Vello 147
 • Kasterpalu, August 95,154
 • Keller, Endel 234
 • Kerge, Kalju 51,294
 • Kesler 80
 • Kiik, Aleksander 40
 • Kiima 46,89
 • Kiisa 147
 • Kiisk, Juho 147
 • Kikkerpalu, Vello 53
 • Kirr 188,237
 • Kirsipuu, Tiiu 153
 • Kitsnik, Roland 115
 • Kitsnik Roman 188
 • Kivi 88
 • Kivimets 51
 • Kivimets (praegu Niit), Gerhard 1,51,294
 • Kivistik 147
 • Kivistik, Heinrich-Johannes 188
 • Kivistik, Mart 227
 • Kivimägi, Olga (Olly) 51,147
 • Kivimägi, Valentin 51,147
 • Klimar, Oskar 40
 • Kliš (hiljem Põder-Sõgel või Sõgel), Hilda
 • 147
 • Klišzek (end. Tamm), Hilda 57
 • Klumberg-Kolmpere, Aleksander 5
 • Knuude 158
 • Koern, Viktor 46
 • Koitla, Harry 58,90
 • Koitla, Olev 114
 • Kongi, Karl 51
 • Kont, Johannes 51
 • Koppa 47
 • Koppel 80,89
 • Koppel, Herman 40,80
 • Koppel, Juhan 237
 • Koroljov, Sergei 157
 • Koskora 67,89
 • Kriipsalu 234
 • Kriipsalu, Ernst 154
 • Kristal 188
 • Kriit 110
 • Kriiva, Ants 51
 • Kruus, Anete 281
 • Krustük, Erich 40,80,145,154
 • Kuber, Paul 188
 • Kubjas 188,237
 • Kudi, Juhan 283
 • Kuke 89
 • Kuhi, Richard 145,154
 • Kukk, Anni 147
 • Kulbok, Mihkel 154
 • Kullamaa 51
 • Kullamaa, Igor 95,98,225,276
 • Kuningas 46,89
 • Kurvel, Arnold 53
 • Kuus (või Kuuse, hiljem Pakkas),
 • Helju 147
 • Kuusela 89
 • Kõosaar 46
 • Kõvask, Nikolai 188
 • Käesel, Aleksander 188
 • Kägu 89
 • Känd 153
 • Känd, Ants 51,294
 • Kängsepp, August 188
 • Käremaa 51,
 • Käärd, Rudolf 28,38,51,90,276
 • Kütaru, Artur 11,13,88,117,145,147,264
 • Kütt 89

L

 • Laagriküll, Erich 158
 • Laar 4
 • Laast, Heiki 21,53
 • Laats, Meeta 147
 • Laatsarus, Helene (Leenu) 51,281
 • Ladva, Leonhard 95
 • Laidna, Loit 154
 • Laidoner 46
 • Laidvee 268
 • Laik 17
 • Lamp, L. 240
 • Laumets 26
 • Laumets, Henrik 22,100,148,157,181,190,191
 • Laur, August 188
 • Laurisaar (end. Laurson) 184
 • Laurmaa, Frants 89
 • Laus, Karl 283
 • Leet, Arvi 53
 • Leivalt, Valter 188
 • Lekstein 80
 • Lemberg 46
 • Lemming (Lemmerg ) 236
 • Leosk, Linda 227
 • Leppik, Hugo 90
 • Lepp 4
 • Lepp, Gunnas 53
 • Leppik 237
 • Lestal 283
 • Liibert, Georg 227
 • Liiv 89
 • Lillemets 46
 • Lilles 89
 • Lilles, Mihkel 154
 • Lillipuu 46,188
 • Lillipuu, Nikolai 47
 • Linnamägi, Agnes 57,113
 • Linno, Helena 147
 • Liplap 40
 • Lipp, Villo 188,237
 • Lipping, Miralda 57
 • Loemaa, Johannes 51,95,184,66
 • Loik 83
 • Lugo, Eduard 188
 • Lugo (end. Lõmps), Hilda 188
 • Luht, Linda 147
 • Luige, Oskar 237
 • Luik, Aleksander 40
 • Lukas, Valve 147
 • Lukas, Lea 147
 • Lukats (hiljem Tamre), Eha 281
 • Lukk 46
 • Lukk, Juhan 89
 • Lulla, Karl 17,95
 • Lõhmus 51,110
 • Lõhmus, Eduard 47
 • Lõhmus, Harald 145, 147, 154
 • Lõmps (hiljem Lugo), Hilda 188
 • Lõmps, Juhan 188

M

 • Maasing, Arvo 4
 • Madisson, Jaan 154
 • Mandre 234
 • Marks, Eeva 293
 • Martin 188
 • Martõnov 38
 • Maser, Ado 58
 • Matt 110
 • Matto 147
 • Mehine, Artur 147
 • Meiner, Linda 147
 • Meiner, Meeta 147
 • Meisalu, August 46
 • Meldeste, Helmi 57
 • Mellik, Eduard 43
 • Melnik 240
 • Meltsas, August 89
 • Mengel, August 46
 • Merisalu, Villem 154
 • Mets 80
 • Mets, Jaan 40,80,237
 • Metsik, Artur 11,117
 • Metsmaa 188
 • Midt, Harry 51
 • Mikk 67,89
 • Moon 40
 • Mooses, Manivald 46,89
 • Mõistlik 147
 • Mäesepp, Aksel 40,147
 • Mäesepp, Eerik 147
 • Mägar 40
 • Mägi, Richard 40
 • Mänd, Aleksander 188
 • Mändveer, Villu 51,77,89,47
 • Märtsik, Elmar 227
 • Mölder (Alfred ) 118

N

 • Naagelmann 95
 • Naaris 237
 • Narva 147
 • Neelis (Niiles ) 95
 • Nelke, August 154
 • Nelke, Gustav 154
 • Nellis 145
 • Nigol 118
 • Niiles (Neelis ) 95
 • Niit (end. Kivimets), Gerhard 1,51,294
 • Niinla (praegu Oll), Evi 188
 • Niinla, Helene 188
 • Niinla (praegu Reimo), Mia 188
 • Niinla, Vardi 188,236
 • Noormets, Arved 147
 • Nork, Elmar 95
 • Nork, Valter 95
 • Nugis, Erna 147
 • Nõges 188

O

 • Ode 46
 • Ode, Voldemar 188
 • Ogasjan (või Agasjan, end. Ruuben),
 • Maia 57,113
 • Oit, Helmut 40,113
 • Ojade 89
 • Ojastu 4
 • Oll, Aadu 188
 • Oll (end. Niinla), Evi 188
 • Olle, Meinhard 58,283
 • Org, Aksel 95
 • Orumaa 46
 • Orumaa, Ott 95
 • Ottosson 80
 • Oviir, Madis 90,154

P

 • Paavel, Ageeda 1,281
 • Pajo, Reino 89
 • Pajula 234
 • Pajupuu 89
 • Pajupuu, Kalju 90
 • Pajuste, Heino 40
 • Pakkas, Helmut 147
 • Palginõmm, Lembit 160
 • Palginõmm (end. Pragi), Selma 113,160
 • Palmiste, Endel 21,53,114
 • Paltsmaa, Jüri 95
 • Palu, Jaan 89
 • Parm 83
 • Part, Bernhard 95
 • Parts, Oskar 147
 • Parv, Raimond 80,188,236
 • Parv, Roland 188,259
 • Pastarus, Richard 17,46
 • Pau (Hunter), August 53
 • Paulus, Aleksander 51
 • Pedajas 46
 • Pedak, Kaarel 53
 • Peet, Karl 40
 • Peet, Milde 147
 • Pekk (hiljem Hein), Salme 281
 • Pekka, August 40
 • Pello, Karl 236
 • Pello, Pauline 236
 • Pent 89
 • Pere 80,47
 • Pettai 17
 • Pettai, Robert 237
 • Pihel 89
 • Pihelgas, Erich 95
 • Pihelgas, Richard 53
 • Pihlak, Sergei 188
 • Piir 46
 • Pill 53
 • Pirn, Leonid 188
 • Pokosta 89
 • Poola, Enn 147
 • Poola, Sigurd 147,188
 • Pootsmann, Voldemar 188
 • Pormeister, Aino 1,19,147,236
 • Pormeister, Valve 1,19,77,102,147,276
 • Pragi (hiljem Palginõmm), Selma 113,160
 • Pruljan, August-Rudolf 67,89,118
 • Pukk, Endla 281
 • Pukk, Gustav 40,188
 • Purmeister, Jaan 89
 • Puurand 158
 • Puurmeister 46
 • Puusepp, Artur 191
 • Puusepp, Linda 57
 • Puusepp, Raimond 51,294
 • Pärni 40
 • Põder, Valdeko 118,145,147
 • Põder-Sõgel (või Sõgel, end. Kliš),
 • Hilda 147
 • Põhjala, Ott (Otto ) 80
 • Põhjatu 91
 • Põldemaa, Oskar 188
 • Põldma, Ants 188
 • Põldma, Leida 188
 • Põldma, Tiiu 188
 • Põldma, Voldemar 188
 • Pähkel 147
 • Pähklimägi, Kalju 147
 • Pärn 40
 • Pärna, Magda 281
 • Pärnik 89
 • Pääro 91
 • Pütsepp 147

R

 • Raamat 154
 • Raavel, Artemi 19,22,26,145,176,236,240
 • Rahe, Valentin 154,234
 • Raide 89
 • Raidmaa, Elmar 90
 • Rammo 53
 • Randpõld, August 145
 • Rankel, Mart 234
 • Rannik (hiljem Allpere), Heidi 57
 • Rannik, Valdo 5
 • Ratiste, Mari 147,293
 • Raudjalg 89
 • Raudmets (Raudmägi ) 51
 • Raudsepp 51,47
 • Raudsepp, August 248
 • Raudsepp, Gustav 51,47
 • Raund, Karl 154
 • Rauts 89
 • Rebane 115
 • Rebane, Aleksander 188
 • Redlich, Mai 281
 • Reiljan, Endel 188
 • Reilent, Ellinor 149
 • Reimets, Kaljo (Kalju ) 147,154
 • Remmelg,Ralf 147
 • Reimo, Jaan 188
 • Reimo (end. Niinla), Mia 188
 • Rennit, Jaan 89
 • Reitel (end. Arumäe), Niina 40,57,113
 • Riitsaar 51
 • Riitsaar, August 51,47
 • Ritsberg, Harry 53
 • Rohtla 26,234
 • Roosi, Salme 147
 • Rosenberg, Ano (Anu ) 147,293
 • Ross, Heinrich 26,240
 • Rossi, Aleksander 40
 • Rubli 237
 • Runda, Ernst 113
 • Rutnik 147
 • Ruubel (hiljem Agasjan või Ogasjan),
 • Maia 57,113
 • Ruubel, Voldemar (Vati , Ferdinand )
 • 40, 91,153
 • Ruus, Karl-Robert 31
 • Ruutsoo 46
 • Rõuk 89
 • Rõõmussaar, Peeter 227
 • Räni, Koit 5,21,89,53,248,273
 • Rätsep 46

S

 • Saabas 53
 • Saarnet, Frits 147,240
 • Saarepuu, Alfred 237
 • Saat 118
 • Saks, Endel 154
 • Saksberg, Alide 147
 • Salm, Linda 26,57
 • Salumets, Heino 283
 • Sarv, Linda 57
 • Savioja, Aleksei 188
 • Schmidt, Paul 188,237
 • Schneider (Sneider ), Erich 147,154
 • Selks, Linda 293
 • Selliksaar, Gustav 89
 • Sepp 95
 • Sepp, Aksel 188
 • Sessmann, Uno 117
 • Siig 46,188
 • Sikka 51
 • Siil 147
 • Siirak, H. 46
 • Sild, Richard 188
 • Sildvere, Egon 227
 • Silk, Elmar 147
 • Silk, Erna 147
 • Sillak 147
 • Sillaste 281
 • Sillaste, Elmar 53
 • Simson, Raoul 85,91,162,274
 • Sinisalu 46
 • Sladkov 117
 • Sneider (Schneider), Erich 147,154
 • Soidla, Leena 51
 • Soidla, Peeter 147
 • Soidla, V. 154
 • Soodla (hiljem Põder), Aino-Õilme 147
 • Soodla, Enn 147
 • Soodla, Voldemar 154
 • Soomann 46
 • Soome 259
 • Sova, Viktor 147
 • Suia 90
 • Suia, Jüri 283
 • Sundström (hiljem Tens), Helga 57,113
 • Susi (Hunt ) 91
 • Sutt, Richard 51,294
 • Suve (hiljem Võssotskaja), Meeta 57
 • Sõelsepp, Venda
 • 17,46,47,51,56,91,110,188,237,274
 • Sõgel (või Põder-Sõgel, end. Kliš)
 • Hilda 147
 • Süldvere, Richard 51,110,47

Z

 • Zirna 67,89
 • Zukker 89

T

 • Tallmeister 265
 • Talve 147
 • Talvik 40
 • Tambla, E. 240
 • Tambla, H. 240
 • Tamm 40,
 • Tamm, Helmut 118,161
 • Tamm (hiljem Klišzek), Hilda 57
 • Tamm, Kalju 147
 • Tammann 89
 • Tamme, Teodor 34,88,227,279
 • Tammela 89
 • Tamre (end. Lukats), Eha 77,281
 • Tann 95
 • Tarm, Viktor 17
 • Taro 51
 • Tartu 46,178
 • Tartu, Aino 147,236
 • Taru, Olev 184
 • Taru-Vao, Aino 293
 • Tens (end. Sundström), Helga 57,113
 • Tens, Johannes 40,80,113
 • Teras, Erich 40
 • Tihnola, Artur 51
 • Tiik, Jaan 53
 • Tiimann, Elmar 53
 • Tiisler, Voldemar 80
 • Tiitso 89
 • Tinn 83
 • Tipner, Felix 26,89
 • Tiro, Albert 188
 • Tiro (end. Vilba), Laine 57,188
 • Toode, Lennart 11,13,46,89
 • Toomiste, Jaan 85,95,147,154,178,179,234
 • Toots 383
 • Torm 153
 • Torop 26,236
 • Trimm, Dagmar 1,281
 • Truuvere (end. Treufeldt) 236
 • Tuiksoo, S. 46
 • Turgan, Evald 46,147,153
 • Tutsu, Erich 53
 • Tuulse, Ed. 154
 • Tõeleid 147
 • Tõldsepp 118
 • Tõnissoo 46
 • Tähis, Osvald 53
 • Tüüna 248

U

 • Uga, Endel 147
 • Uhke, Eduard 46
 • Uibo 158
 • Uibopuu 113
 • Unga, Vilma 281
 • Unt, Siegfried 188
 • Urva, Leo 118
 • Utt, Alli 147,155
 • Uudla, Jüri 147
 • Uusmaa (end. Valmet), Eda 281

V

 • Vahtra, Arnold 113
 • Vahtra, Artur, 89
 • Valgusti, Juhan 147
 • Vallikivi 26
 • Valmet (praegu Uusmaa), Eda 281
 • Valter 46,89
 • Vambola 147
 • Vammus 80
 • Vanamets 67
 • Vanamõisa 89
 • Vanamölder 26
 • Vanamölder, Evald 40,240
 • Vanamölder, Harald 118
 • Vares 89,114
 • Vari 51
 • Varik 88,236
 • Varik (end. Viita), Lilli 57,147
 • Varik, Peeter 147
 • Veermann, Aleksander 95
 • Vene, Heino 95
 • Veskimäe 46
 • Vets, Bernhard 147,154
 • Vihmaru, Aleksander 17
 • Viikmann 279
 • Viires, Ants 95
 • Viita (hiljem Varik), Lilli 57,147
 • Viks, Arnold 283
 • Vilba (hiljem Tiro), Laine 57,188
 • Villemson, Arnold 283
 • Villemson, Endel 283
 • Vilt, Osvald 188
 • Vinni, Artur 227
 • Vohni, Edi 40
 • Võlli, Richard 46,56,85
 • Võrno, Villem 51,294
 • Võssotskaja (end. Suve), Meeta 57
 • Vähi 89
 • Väljaots, Anton 53,114
 • Väljaots, Otto 51

Õ

 • Õunapuu, Arved 51,294

Ö

 • Öövel, Hilda 57

Kolõma vangide register

ERRB raamatute "Poliitilised arreteerimised Eestis 1940-1988"

I ja II köite järgi

A

 • Aadna Leonhard 1
 • Aan Avo 2
 • Aas Jaan 2
 • Aas Osvald 1
 • Aasa Ado 1
 • Aasa Hans 2
 • Aasala Aavo 1
 • vt. ka Volkov Aavo 1
 • Aasalo Ants 2
 • Aasamets Hugo 2
 • Aasmaa August 1
 • Aavamets Semjon 1
 • Aavik Aleksander 1
 • Abo Ott 1
 • Abram Harald-Heinrich 1
 • Abroi August 1
 • Adler Arpid 2
 • Adosson August 1
 • Aialooga Elmar 2
 • Ainlo Anton 1
 • Ainsaar Karl 2
 • Ainsalu Oskar 1
 • Aintsi Osvald 1
 • Akel Albert 2
 • Alaküla Karl-Johannes 2
 • Alamets Heino 1
 • Alamäe Leo-Johannes 1
 • Alekand Jüri 2
 • Aljas Jaan 1
 • vt. Haljas Jaan 1
 • Aljaste Karl 1
 • Allik Arved 1
 • Allikas Einer 1
 • Allikmets Evald 1
 • Alliknurm Heinrich 2
 • Alliku Feliks 1
 • Almet Aleksander 1
 • Alpeus Harald 1
 • Altosaar Hans 1
 • Altrov Arnold 2
 • Alviste Hans 1
 • Ambre Arnold 2
 • Ammjärv Valter-Christoph 1
 • Amor Voldemar 1
 • Ananjev Mihhail 1
 • Anderson Hans 1
 • ka Andreson Hans 1
 • e. Andresson Hans 2
 • Andre Endel 1
 • Andreller Eduard 2
 • Andresson Hans 2
 • Andreson Hans 1
 • vt. Anderson Hans 1
 • Amjärv August 2
 • Anissimov Aleksander 2
 • Anival Juhan 1
 • ka Annival Juhan 1
 • Annus August 2
 • Ansperi Eduard 2
 • Anton Raul 1
 • Antonov Toivo 1
 • Antsu August 2
 • Aps Voldemar 2
 • Arakas Helmut 2
 • Arbet Voldemar-Eduard 1
 • Ardan Heinrich 1
 • Arendi Aleksander 2
 • Arm Anton 1
 • Aruja Elmar 1
 • Arumäe Niina 1
 • Asi Aleksander 2
 • Aug August 2
 • Avik August 1
 • Avloi Elmar 2

B

 • Bahter Voldemar 2
 • Baskakov Leonid 1
 • Bauert Anto 2
 • Birkan Liidia 2
 • ka Soodre Lydia
 • Bažanov Stepan 2
 • Birklein Hans 2
 • Bogdanov-Ivask Vladimir 1
 • Bojarinov Viktor 1
 • Braks Tonis 1
 • Burenkov Boris 2
 • Burmeister Jaan-Evald 1
 • Bährens Alfred 1

E

 • Edel Vassili 1
 • Eelmäe Robert 1
 • Ehasalu Bruno 1
 • Ehrlich Arnold
 • Ehrstein Karl 2
 • Einas Kuno 1
 • Einstein Elmar 1
 • Eller Arnold 1
 • Emar August 1
 • Engel Edgar 2
 • Epner Kalev 2
 • Erapart Karl 1
 • Etti Erik 1
 • Evert August 2
 • Evert Johannes 1

F

 • Feiman Joosep 1
 • Fenn Konstantin 1
 • Fiks Leo 1
 • ka Viks Leo 1
 • Fogelberg Aren 1
 • ka Raik Aren 1
 • Freiberg Karl 2
 • Fuks Ella 1

G

 • Getman Boriss 2
 • Gruzis Aleksander 2
 • Gustavson Heino 2
 • Grischin Elefteri 2

H

 • Haamer Harri 1
 • Haav August 2
 • Haavamaa Valdek 1
 • Haavisto Elmet 1
 • Haljas Jaan 1
 • vt. ka Aljas Jaan 1
 • Haljassaar Edgar 1
 • Haller Valter 1
 • Hallik Voldemar 1
 • Hanko Jüri 1
 • Hannus Bernhard 1
 • Hansoo Frich-Hiljmar 1
 • vt. ka Saulep Ilmar 1
 • Havamaa Valdek 2
 • Heero Ernst 1
 • vt. ka Herro 1
 • Hein Artur 1
 • Henno Erich 1
 • Heinsoo Eduard 2
 • Hermale Johannes 1
 • Herne Vello 1
 • Herro Ernst 1
 • vt. ka Heero Ernst 1
 • Hiiesalu Endel 1
 • Hiis Johannes-August 1
 • Himbek Valdur 1
 • Hindremäe Valter 2
 • Hirs Rudolf 2
 • Holm Endel 1
 • Hoop Erich 1
 • Hunt Albert 1
 • Hunt Siegfried 1
 • Hunt Voldemar 1
 • Hussar Artur-Johannes 2
 • Härjapea Karl 2
 • Härmaste Agnes 1
 • Härmaste Heino 1
 • Härmaste Vaike-Eleonore 1
 • Hübner Hilja 1
 • vt. ka Übner Hilja 1
 • Hüsson Alfred 1

I

 • Ilbi Martin 2
 • Ilmjärv Kalju 2
 • Ingver Erich 1
 • Inno Evald 1
 • Ismael Herman 2
 • Itter Hilja 1
 • Ivanov Vassili 2
 • Ivask Eduard 1
 • Ivask Endel 1

J

 • Jaago Arnold 1
 • Jaako Feliks 1
 • Jaaniorg Herbert 2
 • Jagula Rudolf 1
 • Jalast Leonhard-Feliks 2
 • Jankovski Gunnar 2
 • Jants Arvi-Aleksander 1
 • Jauk Jaan 2
 • Jentson Uno 1
 • Johanson Luule-Laine 2
 • Josia Johannes 2
 • Juks Paul 1
 • Juur Leonhard 2
 • Jõekallas Jaan 1
 • Jõeleht Heino 2
 • Jõever Johannes 1
 • Jõgi Georg 1
 • Jõgi Harri 1
 • Jõks Karl 1
 • Järvan Hugo 1
 • Järvan Juljus-Karl 1
 • Järve Karl 2
 • Järvelaid Hugo-Richard 2
 • Jätmar Edgar-Johannes 2
 • Jürgens Eduard 2
 • Jürgenson Jaan 1
 • Jürgenson Vaike 1
 • Jürioja Kristjan 1
 • Jürissalu Johannes 1
 • Jürisson Aleksander 1
 • Jürna Rein 2

K

 • Kaal Paul 1
 • Kaar Bernhard 1
 • Kaare Voldemar 2
 • Kaarma Oskar-Friedrich 2
 • Kaarna Juljus 2
 • Kaasik Aleksander 1
 • Kaasik Mihkel 2
 • Kaasik Nikolai 2
 • Kaasik Osvald 2
 • Kadaja Harri 1
 • Kaevu Uudo 1
 • Kaine Kalju 1
 • Kaiv Elmar 1
 • Kajandi Mihkel 2
 • Kalamees Aleksei 1
 • Kalaus Erni 2
 • Kalda Ants 1
 • Kaldre Juhan 2
 • Kalev Mihkel 1
 • Kaliste Mart 1
 • Kaljo Valter 1
 • Kalju August 1
 • Kaljuvee Johannes 2
 • Kaljuvee Valter 1
 • Kalk Rafael-Karl-Johannes 1
 • Kallak Eduard 1
 • Kalmiste Arnold 1
 • Kalmus Elmar 2
 • Kalmus Paul 2
 • Kalvik Jaak 2
 • Kalvik Märt 1
 • Kanemägi Konstantin 2
 • Kannus Artur 1
 • Kapsta Albert 1
 • Karjus Erich 2
 • Karki Thekla 2
 • Karoles Juhannes 1
 • Kaschan Artur-Heinrich 1
 • Kase Raimo 2
 • Kasearu August 1
 • Kaseoja Endel 2
 • Kask Eduard 1
 • Kask Ilmar 2
 • Kask Johannes 1
 • Kasterpalu August-Erich 1
 • Kašan Artur-Heinrich 2
 • Katalsepp Jaan 2
 • Katko Mihhail 2
 • Kaustel Albert 2
 • Keerd Villem 1
 • Kehklane Leopold-Edmund 1
 • Keller Endel 2
 • Kepart Alfred 1
 • Keres Paul 1
 • Keskla Gustav 1
 • Kesküla Timofei 2
 • Kiiver Heino 1
 • Killar Bernhard 1
 • Kippar Voldemar 2
 • Kirotar Reinhold 1
 • Kivi Heldur 1
 • Kiviloo Andrei 1
 • Kivimaa August 1
 • Kivimaa Ferdinand 2
 • Kiviselg Lembit 1
 • Kivistik Aleksander 1
 • Kivistik Johannes 1
 • Klais Gerhard 1
 • Klaos Voldemar 1
 • Klaus Eduard 1
 • Klaus Johannes 2
 • Kleinert Mart 1
 • Klištš Hilda 1
 • vt. ka Sõgel 1
 • Knude Anatoli 2
 • Knut Eduard 1
 • Koch () 1
 • Kodosma Alfred 1
 • Kohv Juhan 1
 • Koitla Olev 1
 • Koka Elmar 1
 • Kokka Erhard 2
 • Kolk Lembit 2
 • Kolk Vambola 1
 • Kompus Gerhard-Voldemar 1
 • Kongi Karl-Leonhard 1
 • Kont Johannes 2
 • Kool Rudolf 2
 • Koorts Ilmar 2
 • Koovit Karl 1
 • Koppe Richard 2
 • Koppel Henrik 2
 • Koppel Johannes 2
 • Koppel Valentina 1
 • vt. ka Vasiljeva 1
 • Kork Gustav 2
 • Kornõšev Andrei 1
 • Korts Alfred 1
 • Kose Peeter 2
 • Kosenkranius Elmar 1
 • Kotsar Valter 2
 • Koval Aadu 1
 • Kozlov Arkadi 2
 • Krass-Grass Rauol 1
 • Kraun Eduard 2
 • Kreek Ants 1
 • Kreisler Viktor 1
 • Kreitzberg Elviira 1
 • Kriimann Georg 1
 • Kriipsalu Ernst 1
 • Kriipsalu Georg-Osvald 1
 • Kroon August-Feliks 1
 • Kruus Hugo 1
 • Kruusa Vasili 2
 • Kruusla Minna 2
 • Kruusma Valter 1
 • Kruusmann Hans 1
 • Kuivjõgi Agu 1
 • Kuikka Robe 2
 • Kuivjõgi Ludvig 2
 • Kukk Aleksander 2
 • Kukk Ants 1
 • Kukk Eduard 1
 • Kukk Paul 2
 • Kukke Selma 1
 • Kuku August 2
 • Kuldpärg Herbert 1
 • Kuldsepp Artur 1
 • Kull Albert 1
 • Kull Nikolai 2
 • Kull Voldemar 2
 • Kullep Otto 1
 • Kumm Rudolf 2
 • Kurg Voldemar 1
 • Kurbel Alfred 2
 • Kurm Arvo 1
 • Kurm Jaan 2
 • Kurval Arnold 1
 • Kurvi Gustav 1
 • Kusmin Sergei 2
 • Kuurberg Villem1
 • Kuus Enn 2
 • Kuus Voldemar 2
 • Kuuse Vassili 1
 • Kuusela Herbert 1
 • Kuusk Ain 1
 • Kuusk August 2
 • Kuusk Eduard 1
 • Kuusk Johannes 1
 • Kuusk Voldemar 2
 • Kviesis Voldemars 2
 • Kõivupuu Hugo 1
 • Kõosaar Aksel 1
 • Kõrnas Hilda 1
 • Kõli Nikkolai 1
 • vt. ka Kõll Nikolai 1
 • Kõlu Evald 1
 • Kõva Olev 1
 • Kõvask Nikolai 1
 • Kõve Vassili 1
 • Käbala Vootele 2
 • Käbi Heinrich 1
 • Kägu Jaan 1
 • Käis Endel 2
 • Känd Aire 1
 • vt. ka Lembra Aire 1
 • Kängsepp August 1
 • Kärema Evald 2
 • Kärmik Teja-Leonid 1
 • Kärner Lembit 2
 • Kärner Robert 2
 • Kärt Mihkel 2
 • Käärd Rudolf 1
 • Kääri Pärnalt 1
 • Kübar Karl 1
 • Kübar Oskar 2
 • Küla Arnold 1
 • Künnapuu Elmut 1
 • Kütaru Artur 1
 • Kütt Eino 1
 • Kütt Erich 1
 • Küttner Aleksander 2

L

 • Laagriküll Erich 1
 • Laan Valter 1
 • Laas Aavo 1
 • Laas Kaljo 1
 • Laaso Jaan 1
 • Laast-Laas Heiki-Artur 2
 • Laasu August 1
 • Lall Arnold 2
 • Lall Eduard 1
 • Lamp Valdeko 2
 • Landberg Voldemar 1
 • Lang Elmar 2
 • Laumets Henrik 1
 • Laur Arnold 2
 • Laur August 1
 • Laur Juhannes 2
 • Lauringson Eduard 1
 • Laus Mihhail 2
 • Leepin Voldemar 2
 • Leesik Viljar 1
 • Leesment Johannes 1
 • Leet Arvi 2
 • Leetsmann Endel 2
 • Leevalt Ernst 2
 • Lehemets Udo 2
 • Lehesalu Elmar 1
 • Lehtjärv Arnold 2
 • Lehtse Jaan 1
 • Lekstein Mihkel 1
 • Lemba Elfriede 2
 • Lemba Mari 2
 • Lember Edgar 2
 • Lembra Aire 1
 • vt. ka Känd Aire 1
 • Lemet Arseni 2
 • Lensment Karl-Johannes 1
 • Lepik Herman 2
 • Lepik Valter 2
 • Lepisto Paul 1
 • Leppik Hugo 1
 • Lest Juhan 2
 • Lettens Helmut 2
 • Liblik Adolf 2
 • Liik Feliks 1
 • Liik Johannes 1
 • Liiv Jaan 1
 • Liiv Pauliine 1
 • Liiva Aleksander 2
 • Liivak Elmar 2
 • Liivi Rein 2
 • Lill Aleksei 1
 • Lill Paul 1
 • Lilleoks Paul 2
 • Lillepuu Nikolai 1
 • Lilles Juhan 1
 • Lillmaa Johannes 2
 • Lind Juhan 1
 • Lind Osvald 2
 • Linnamäe Agnia 1
 • Linno Helene 2
 • Linnus Lembit 1
 • Lipand Raimond 1
 • Lisman Villu 1
 • Loemaa Johannes 1
 • Loik Oskar 2
 • Lokka Harri 2
 • Lokota Jüri 2
 • Londo Endel 2
 • Loss Aare 1
 • Luht Aleksander 2
 • Luht Edgar 2
 • Luhtjõe Helmuth 1
 • Luik Armin-Sulev 1
 • Luik Peeter 2
 • Luikmets Eduard 2
 • Lukats Eha 2
 • Lukke Karl 1
 • Luksepp Leo 1
 • Lulla Karl 2
 • Lumi Jaan 1
 • Lutt Jaan 2
 • Luuka Laine 2
 • Luukas Leonida 2
 • Lõhmus Harald 2
 • Lõhmus Heini 1
 • Länts Viktor 2
 • Läti Paul 1
 • Lätt Guido 1
 • Läänesaar Olga 1
 • Lääne Otto 2
 • Lüllmaa Karl-Johannes 2

M

 • Maalmaa Paul 2
 • Maanlaht Viktor 2
 • Maas Oskar 2
 • Maasing Arvo 1
 • Madi Elmar 2
 • Madisson Lembit 1
 • Madiste Karl 1
 • Mae Tudo 1
 • Marand Aarne 1
 • Maripuu Aleksei 1
 • Marks Evi 1
 • Markus Lembit 1
 • Martin August-Edgar 1
 • Martin Juhan 1
 • Martsik Elmar 2
 • Massa Elmar 2
 • Matsi Valter 1
 • Matto August 1
 • Meerits Ants 1
 • Mehelainen Bernhard 2
 • Meiner Meta 1
 • Meiner Linda 1
 • Meisalu Heinrich 1
 • Mellik Edgar 2
 • Merivoo Harri 1
 • Marmor Konstantin 1
 • Mehide Artur 2
 • Meos Edgar 2
 • Meos Johannes 2
 • Mesner Udo 1
 • Metsanurk Hugo 1
 • Metsik Artur 2
 • Metsmaa Arnold 1
 • Metsmäe Jakob 1
 • Mett Jaan 2
 • Mihelev Elmar 1
 • Mikk Jaan 1
 • Miller Eduard 2
 • Mitt Aleksander 1
 • Moisto Berta 2
 • Moones Anto 1
 • Moora Eduard 2
 • Moorits Viktor 1
 • Moorlat Richard 1
 • Morel Robert 1
 • Moritz Viktor-Gabriel 1
 • Mooses Manivald 2
 • Murdam-Murka Artur 1
 • Murdla Karl-Johannes 1
 • Murulo Mihkel 1
 • Murumägi Johannes 1
 • Must Aleksander 1
 • Must Boriss 2
 • Must Kalju 1
 • Mõttus August 1
 • Mäe Aleksander 2
 • Mäe Ferdinand 1
 • Mäekalle Madis 1
 • Mäela Osvald 1
 • Mägi Henrik 1
 • Mägi Paul 1
 • Mägi Reinhold-Heinrich 1
 • Mähar Oskar 1
 • Mälk Karl 1
 • Mändla Elmar 2
 • Mändmets Vello 1
 • Mändveer Villu 2
 • Mängel Evald 2
 • Mängli Feliks 2
 • Männik Paul 1
 • Märk Arnold 1
 • Mõttus August 1
 • Mõlnik Elmar 1
 • Mürk Peeter 2
 • Müürsepp Eduard 2

N

 • Naaris Peeter 2
 • Nabritson Voldemar 2
 • Nagelmann Sulev 1
 • Neeme Johannes 1
 • Neimla Arnold-Juhan 1
 • Nelke August 2
 • Nelke Jaan 1
 • Neppo Elmar 2
 • Nigol Ado 1
 • vt. ka Nigulas Ado 1
 • Nigulas Ado 1
 • vt. ka Nigol Ado 1
 • Nigulas Aleksander 1
 • Niinla Vardi 1
 • Niinlaup Evald 2
 • Niklus Heldur 2
 • Nirk Osvald 1
 • Noodapera Aleksander 1
 • Noortoots Evald 2
 • Nork Elmar 1
 • Noot Raul 2
 • Nugis Erna 1
 • Nurk Voldemar 2
 • Nurmekund Jüri 1
 • Nõmm Artur 1
 • Nõmmik Johannes 1
 • Nõmmiste Richard 1
 • Närep Todor 2

O

 • Ojasoo Friedrich 1
 • Ojaveski Rein 2
 • Oll Aadu 1
 • Olle Meinard 1
 • Olot Ilmar 2
 • Oluri Hugo 2
 • Org Aksel 1
 • Orlov Vsevolod 2
 • Ormiste Agu 2
 • Orro Edgar 1
 • Ostrat Rudolf-Johannes 1
 • Ots Alfred 1
 • Ots Aleksander 1
 • Otsa Jüri 1
 • Otsus Roomet 1
 • Ott Heino 1

P

 • Paabo Toivo 2
 • Paalo Niglas 2
 • Paas Karl 2
 • Paas Mihkel 2
 • Paavel Ageda-Andrea 2
 • Paavo Arnold 2
 • Pabor Hildegard 1
 • Paide Jakob 2
 • Paju Jaan 2
 • Pajula Uno 2
 • Pajur Enno 1
 • Pajuste Leopold 2
 • Pakkas Lembit 1
 • Palginõmm Lembit 2
 • Palmet Herbert 2
 • Palmiste Endel 2
 • Palmkron Ülo 1
 • Palmsaar Evart 1
 • Palo Arnold 1
 • Palo Johannes 2
 • Paltsman Jüri 2
 • Palvari Ernst v1
 • Paras Oskar 1
 • Parkmann Endel 2
 • Parm Eduard 2
 • Part Bernhard 1
 • Parv Raimond 2
 • Parv Roland 2
 • Pau () 1
 • Paulus Aleksander 1
 • Paulus Arnold 1
 • Paumets Viktor 2
 • Pedaste Vello-Ahto 2
 • Peerand Osvald 2
 • Peerna Otto 1
 • Peet Armilda 2
 • Peetrimäe Aleksander 2
 • Peets Gustav 2
 • Pehka Olev 2
 • Pekk Salme 2
 • Pendis Aleksander 1
 • Penner Heinrich 1
 • Perajärv Harald 1
 • Petrov Georgi 2
 • Pettai Elmar 1
 • Pettai Endel 1
 • Pihel Albert 1
 • Pihelgas Erich 1
 • Pihelgas Richard 1
 • Pihlak Sergei 1
 • Pihlamäe Arved-Leopold 1
 • Pihlapson August 2
 • Pihlo Arnold 1
 • Piigert Ernst 2
 • Piin Voldemar 2
 • Piir Aksel Augusti p. 2
 • Piir Aksel Taaveti p. 2
 • Piir Karl 2
 • Piirsoo Johannes 2
 • Pikkur Mart 2
 • Pill Karl 2
 • Pillesaar Anton 1
 • Pirn Leonid 1
 • Plistkin Ilja 2
 • Ploom Juljus 1
 • Ploomtee Oskar 2
 • Poimu Johannes 2
 • Poding Oskar 2
 • Pooman Herbert 2
 • Pork Otto 2
 • Poormeister Aino 2
 • ka Pormeister
 • Poormeister Valve 2
 • vt. ka Pormeister Valve 2
 • Potisepp Robert 2
 • Praks Leonid 2
 • Priilinn arnold 1
 • Priimann Eerik 2
 • Prinken Aule 1
 • Prits Armin 1
 • Promann Evald 1
 • Pruuel Eduard 1
 • Pruus Paul 1
 • Pruus Valter 1
 • Prääts Vambola 2
 • Puiestik Johannes 1
 • Pukk Endla 2
 • Purge Konstantin 2
 • Purre August 1
 • Putka Kalju 2
 • Putta Ivan 1
 • Puusemp Richard 1
 • Puusepp August-Johannes1
 • Puusepp Linda 2
 • Puusild August 2
 • Põder Leida 1
 • Põhjala Ott 1
 • Põhjala Vambola 2
 • Põld Herman 1
 • Põldemaa Oskar 2
 • Põldmaa Peet 1
 • Põldmaa Voldemar 1
 • Põldra Heino 1
 • Põllumägi Karl 2
 • Päeva Helmut 1
 • Pähkal August 2
 • Pärn Ants 1
 • Pärn Martin 1
 • Pärn Rudolf 2
 • Pärn Valter 1
 • Pärna Magda 1
 • Päron Karl 2
 • Pärt Igor 2
 • Pütt Karl-Voldemar 2
 • Püü August 1

R

 • Raadik Alfred 2
 • Rabe August 1
 • Rahuorg Elmar 2
 • Raidma Elmar 2
 • Raidma Otto 2
 • Raik Aren 1
 • vt. ka Fogelberg Aren 1
 • Raimla Endel 1
 • Rajamu-Nau Ott 1
 • Rajaste Boriss 1
 • Randlane Tõnis 2
 • Rammo Arvo 1
 • Randla August 2
 • Randoja Erich 1
 • Randoja Helmut 1
 • Randpõld August 2
 • Randver Raul 1
 • Randver Villem 1
 • Rannaste Felix 2
 • Rannu August 1
 • Rannus Herman 1
 • Raudkivi Aleksander 1
 • Raudsepp Aleksander 1
 • Rauk Johannes 1
 • Rebane Hugo 2
 • Reha Karl 1
 • Reidla Endel 1
 • Reiman Elmar 2
 • Reimo Ants 1
 • Reimo Jaan 1
 • Reinans Hänsel 2
 • Reinart Marta 2
 • Reiner Juljus 1
 • Reinmann Johannes 2
 • Reinomägi Erich 2
 • Reinop Juhan 2
 • Reinsalu Jaan 2
 • Reinuma Arved 2
 • Reits Heinrich 2
 • Remmelgas Eduard 1
 • Rennit Jaan 1
 • Riisa Aleksander 1
 • Riisaar Aleksander 1
 • Riisberg August 1
 • vt. ka Risbergs August 1
 • Riisik Bernhard 1
 • Rikman Evald 2
 • Rinaldo Heinrich 2
 • Rinaldo Juhan 1
 • Rink Edmund 1
 • Risbergs August 1
 • vt. ka Riisberg August 1
 • Rist Andrea 2
 • vt. ka Rist Andrei 1
 • Rohtla August 1
 • Rohtlaan Aksel 2
 • Rohtlaan Arnold 1
 • Rooger Arnold 2
 • Rool Endel 1
 • Roomets Viktor 1
 • Roos Evald 2
 • Roosi Herman 2
 • Roosi Salme 2
 • Roosileht Aleksander 1
 • Roosipuu Peeter 1
 • Roosmaa August 1
 • Roostalu Jaan 1
 • Roosvald Eberhard 2
 • Rosenberg Rene 1
 • Rosental Arnold 2
 • Rosin Emil 2
 • Rubli August 1
 • Ruumet Nikolai 1
 • Ruus Karl-Robert 2
 • Ruut Paul 1
 • vt. ka Vinni Paul 1
 • Ruutpõld Aksel 1
 • Rõõmussaar Peeter 1
 • Räni Koit 1
 • Räst August 2
 • Rätsep August 1
 • Rüütel Hermann 2
 • Rüütel Jaan 1

S

 • Saabas Roland 1
 • Saago Rudolf 1
 • Saar Albert 1
 • Saar Johannes 2
 • Saar Voldemar 1
 • Saarepuu Alfred 1
 • Saaret Frits 1
 • Saaroja Elmar 1
 • Schmiedeberg Harri 2
 • Sadrik Vassili 2
 • Sagris Eduard 1
 • Saks Karl 1
 • Salem Juhan 2
 • Sall Verner 2
 • Sander Eduard 1
 • Sandre Lionell-Raimund 2
 • Sang Albert 2
 • Sarma Avo 2
 • Sarv Leida 1
 • Saulep Ilmar 1
 • vt. ka Heinsoo Frich-Hiljmar 1
 • Saveljev Vladimir 2
 • Savi Bernhard 2
 • Savi Viktor 1
 • Saviir Artur-Adolf 1
 • Savioja Aleksei 1
 • Savolainen Juho 1
 • Savisik Hans 1
 • vt. ka Zalbach Hans 1
 • Schneider Erich 2
 • Seebart Aleksander 1
 • Seeman Voldemar 1
 • Seli Artem 2
 • Seliksaar Gustav 1
 • Selli Richard 2
 • Semerik Rahuleid 2
 • Sepp Aksel 1
 • Sepp Henno 2
 • Seppik Jüri 2
 • Sepping Aksel-Eduard 2
 • Sessmann Uno 1
 • Sibul August 1
 • Sibul Evald 1
 • Siigur Mihkel 1
 • Siilak Peedu 1
 • Siitam Martin 1
 • Sikk August 2
 • Sikk Jaan 1
 • Sikka Oskar 2
 • Sild Herbert 2
 • Sild Richard 1
 • Sild Maimu 2
 • Sildmaa Jaak 1
 • Sillak Juhan 1
 • Sillaots Johannes 2
 • Sillaste Clarissa
 • ka Klarissa 1
 • Simmul Arnold 2
 • Simovard Arnold 2
 • Sinisalu Ernst 2
 • Sirak Eduard-August 1
 • Sirge Semjon 2
 • Siska August 1
 • Smitte Johannes 1
 • Soodla Aino-Õilme 1
 • Soodre Lydia 1
 • vt. ka Birkan Liidia 1
 • Soolepp Jaak 1
 • Soom Ernst 1
 • Soom Ruudi-Roman 1
 • Soomann Endel 1
 • Sooden Albert 2
 • Soome Albert 2
 • Soomre Ferdinand 2
 • Soots Jaak 1
 • Sova Viktor 1
 • Spits August 1
 • ka Spitz August
 • Staak Vladimir 1
 • Stepanov Vladimir 1
 • Stephan Kuno 1
 • Suhhinin Dmitri 2
 • Suik Ilmar 1
 • Suik Karl 2
 • Sukk Arnold 2
 • Sulev Jaan 1
 • Sunk Johannes 1
 • Susi Voldemar 2
 • Suursööt Oskar 1
 • Suve Meeta 1
 • Suvi Mihail 1
 • Sõelsepp Venda 1
 • Sõgel Hilda 2
 • vt. ka Klištš Hilda 1
 • Säga Valdeko 2
 • Säkk Voldemar 2
 • Sälits Kalju 2
 • Särev Linda 2
 • Särg Roland 1
 • Söömer Evald 1
 • Süldvere Richard 2

T

 • Taaramäe Jüri 1
 • Tael Enno 1
 • Tali Nikolai 2
 • Taling Alfred-Voldemar 2
 • Talts Albert 1
 • Talv Arseni 2
 • Talvik Edgar 1
 • Tameri Salme 2
 • Tamm Aleksander 1
 • Tamm Arnold 2
 • Tamm August 2
 • Tamm Eduard 1
 • Tamm Hilda 2
 • Tamm Paul 1
 • Tamman Nikolai 2
 • Tammets Kuno-Leonhard 2
 • Tammeveski August 1
 • vt. ka Vällik Leo 1
 • Tammaru Hugo 1
 • Tammeorg Jaan 1
 • Tann Hans 1
 • Tannia Aleksander 2
 • Tartu Ilmar 2
 • Tartu-Vau Aino 1
 • Taru Olaf 1
 • Tasane Arkadi 2
 • Tasane Einart 1
 • Tasane Herbert 1
 • Tassa Leili 1
 • Teder Hans 1
 • Teesalu Karl 2
 • Teetsov Aleksei 1
 • Teetsov Martin 1
 • Telling Alli 2
 • Telvik Arved 2
 • Tepp Arnold 2
 • Tepper Alfred 1
 • Teras Erich 1
 • Teras Helmut 2
 • Thomson Uno 1
 • Tihane Eduard 1
 • Tiimann Elmar 1
 • Tiisk Karl 2
 • Tiisler Arnold 1
 • vt. ka Tisler Arnold 1
 • Tiitmaa Aleksander 1
 • Tilik Ferdinand 1
 • Tinn Karl 1
 • Tipner Feliks 2
 • Tisler Arnold 1
 • vt. ka Tiisler Arnold 1
 • Tohv Philipp 1
 • Tohver Johannes 2
 • Toim Adalbert 2
 • Toimeta Eduard 1
 • Tomp Erich 1
 • Tomson Hilja 2
 • Tonna Voldemar 2
 • Toode Lennart 1
 • Toom Peeter 2
 • Tooma Ester 2
 • Tooming Lembit 2
 • Toots Vello 2
 • Tormi Artur 2
 • Treial August 2
 • Treial Jaan 2
 • Treier Voldemar 1
 • Treit Jaan 2
 • Triipan Osvald 1
 • Trimm Dagmar 1
 • Truumets Aleksei 2
 • Truuver Jaan 2
 • Truuvere Aliide 1
 • Tsopp Valter 2
 • Tugi Viktor 2
 • Tuiksoo Samuel 2
 • Tumanov Boris 2
 • Turgan Evald 2
 • Turu August 1
 • Tuudelepp Johannes 1
 • Tuuling Grigori 1
 • Tuulse Eduard 1
 • Tuur Ants 1
 • Tuus Mihhail 1
 • Tuvikene August 2
 • Tõnisson Juhan 1
 • Tõnissoo Rudolf 1
 • Tänav Juljus 1
 • Tätte Arved 2
 • Tätte Hugo 2
 • Türn Rudolf 1

U

 • Uke Eduard 1
 • Unga Vilma 1
 • Urbala Evald 1
 • Urva Leonhard-Georg 1
 • Urvik Arne 2
 • Utso Paul 2
 • Uudam Johannes 1
 • Uusmaa Eduard 1
 • Uuusmees Arnold 1
 • Uustalu Evald 1
 • Uusväli Udo 1

V

 • Vaab Karl 2
 • Vabrit Karl 2
 • Vaherma Ando 2
 • Vaht Oskar 1
 • Vahter Voldemar 1
 • Vaide Ernst 2
 • Vallikivi Juljus 2
 • Vain August 2
 • Vaino Eduard 2
 • Vainola Evald 2
 • Vainomaa Feliks 2
 • Vainu Enno 1
 • Vakk Aleksander 2
 • Vakker Endel 2
 • Valdja Ärni 1
 • Valdre Alfred 1
 • Valguste Juhan 1
 • Valler Harald 2
 • Valter-Laasner Oskar 1
 • Vanamölder Harald 1
 • Vanus Elmar 1
 • Vapper Georg 2
 • Varb Arno 2
 • Vares August 1
 • Vares Karl 2
 • Vares Valter 2
 • Varik Peeter 1
 • Vasiljeva Valentina 1
 • vt. ka Koppel Valentina 1
 • Vask Karl 1
 • Vatsar Leonhard 1
 • Veeber Lembit 2
 • Veeber Valter 1
 • Veelma Alfred 2
 • Veenula Eduard 1
 • Veerman Aleksander-Vaino 1
 • Veiram Robert 1
 • Velleste Arnold-Martin 2
 • Velmet Villiam 2
 • Veske Juss 1
 • ka Veski
 • Vestla Ants 1
 • Vider Leida 2
 • vt. ka Viider Leida 1
 • Viherpuu Eduard 1
 • Viilup Rudolf-Johannes 2
 • Viira Heldur 2
 • Viires Ants 1
 • Viitak August 1
 • Viks Leo 1
 • vt. ka Fiks Leo 1
 • Viks Voldemar 1
 • Vikkisk Ellen 1
 • Vilba Laine 1
 • Vildt Aleksander 1
 • Villemson Endel 1
 • Vilu Erich 2
 • Vimba Ivan 1
 • Vinle Leopold 1
 • Vinnal August 1
 • Vinni Paul 1
 • vt. ka Ruut Paul 1
 • Viro Ants 1
 • Virola Vello 2
 • Visnap Aleksander 1
 • Vogelberg Enno-Johannes 1
 • Volkov Aavo 1
 • vt. ka Aasala Aavo 1
 • Voll Johannes 1
 • Voore Hugo 2
 • Vungi Feliks 2

Kaug-Põhja territooriumi haldusjaotus

Haldusüksused Keskused

Magadani oblast Magadan

Rajoonid: Ola Ola

Omsuktšan Omsuktšan

Põhja-Eveeni Evensk

Srednekani Seimtšan

Sussumani Sussuman

Tenka Ust-Omtšug

Jagodnõi Jagodnoje

Hassõni Hassõn

Tšuktši rahvusringkond Anadõr

Rajoonid: Anadõri Šahtjorski

Beringi Beringovski

Bilibino Bilibino

Iultini Egvekinot

Providenje Providenije

Tšaun I Pevek

Tšuktši Lavrentija

Jakuudi ANSV (praegu Saha-Jakuudi vabariik)

Rajoonid Tomponi Handõga

Nižnekolomski Tšerski

Verhnekolomski Zorjanka

Ust-Jana Deputatski

Ust-Nera Ust-Nera

Verhojanski Verhojansk

Lisa1 00219

( )

1948 .

:

« ».

«28» 1948 .

21 1948 . 416-159 , , , , , , , , , , , , , , .

.

:

1. , - , , , .

2. :

: , , , ; ;

, ;

, [ ]. ;

, , , .

3. , , , .

.

4. M , 21.02.48 ., .

5. .

6. 1948 1949 .

:

1. «’» :

) – 1 ,

25000 ;

) – 2 , 15000 ;

) . , – 3 , 20 . ;

) , – 4 , 10 . ;

) – , 30 . .

- . 30 . .

2. O - :

– . ,

– - . ,

– . ,

. - . .

3. :

1 –

5 . 1 1948 .,

10 . 15 1948 .,

10 . 1 1948 .

2 –

6 . 1 1948 .,

5 . 1 1948 .,

4 . 1 1948 .

3 –

5 . 1 1948 .,

7500 1 1948 .,

7500 1 1948 .

4 –

3 . 1 1948 .,

3 . 1 1948 .,

4 . 1 1948 .

() –

10 . 1 1948 .,

10 . 1 1948 .,

10 . 1 1948 .

4. : – - ., – ., – - ., – . – - ..

5. - . . - .

6. - . ., .

7. - .- - .

.

, .

8. - , .

9. . . , .

10. , , .

11. - , 4 , , , .

- . 1 , -, .

12. - . 48 49 45

. .. .

13. - . .

- . .

 

- .

Lisa 1

Nr. 00219 Täiesti salajane (eritoimik)

N S V L i i d u s i s e m i n i s t r i

k ä s k k i r i

1948

Sisu: " Eriti ohtlike riiklike kurjategijate kinnipidamiseks siseministeeriumi range režiimiga laagrite

organiseerimisest“

28. veebruaril 1948.a. Moskva

NSVL Ministrite Noukogu määrusega 21. veebruarist 1948.a. nr. 416-159 CC on NSVL Siseministeeriumile tehtud ülesandeks organiseerida erilaagrid Koloma piirkonnas, Kaug-Pohjas Norilskis, Komi ANSV-s, Karaganda rajoonis ja Mordva ANSV-s Temnikis vabadusekaotusele moistetud spioonide, diversantide, terroristide, trotskistide, parempoolsete, menševike, esseeride, anarhistide, natsionalistide, valgeemigrantide ja teiste noukogudevastastes organisatsioonides osalenud gruppide ja isikute kinnipidamiseks, kes kujutavad endast ohtu oma noukogudevastaste sidemete ja vaenuliku tegevusega.

Muude kuritegude eest süüdimoistetute kinnipidamine erilaagrites on keelatud.

NSVL Ministrite Noukogu nimetatud määrus näeb ette järgmist:

1. Viia Siseministeeriumi erilaagritesse üle ülalnimetatud kategooriatesse kuuluvad süüdimoistetud, kes kannavad käesoleval ajal karistust siseministeeriumi üldrežiimiga töö- ja paranduslaagrites, välja arvatud raskelt haiged, ravimatute krooniliste haiguste podejad ja abitud invaliidid, kes jäävad oma praegusesse asukohta.

2. Süüdimoistetud saata erilaagritesse Riikliku Julgeoleku Ministeeriumi suunamiste alusel; kehtestada erilaagrites range režiim; keelata erilaagris kinnipeetavate süüdimoistetute puhul rakendada karistusaja vähendamist ja teisi soodustusi; töövoimelisi kinnipeetavaid kasutada peamiselt raskel füüsilisel tööl; kindlustada erilaagrites ja kinnipeetavate töökohtadel tugev valve, mis välistaks pogenemised ja tsiviilelanikkonnaga ebaseaduslike sidemete loomise.

Erilaagrite valve teha ülesandeks NSVL Siseministeeriumi konvoivägedele, laagrisisene järelevalve [NSVL Riikliku Julgeoleku Ministeeriumi organitele]. Koosseis komplekteerida hoolikalt kontrollitud ja poliitilise usalduse ära teeninud töötajatest.

Välja töötada ja kooskolastatult NSVL Riikliku Julgeoleku Ministeeriumiga kinnitada juhend erilaagrites kinnipeetavate režiimi, isolatsiooni ja valve kohta.

3. NSVL Riikliku Julgeoleku Ministeeriumil organiseerida erilaagrites spetsiaalne RJM aparaat, mille ülesandeks on tšekistlik töö kinnipeetavatega, et need ei saaks laagrist oma vaenulikku tegevust jätkata ning et välja selgitada ja paljastada vabadusse jäänud.

NSVL RJM organid erilaagrites peavad koikidest vangide pogenemisettevalmistuste kohta saadud andmetest kohta viivitamatult teatama nende laagrite ülematele.

4. Vastavalt Ülemnoukogu Presiidiumi seadlusele 21.02.48.a. peab NSVL SM koik erilaagrites karistusaja lopuni kandnud kinnipeetavad saatma asumisele vastavalt NSVL RJM määramisele ja NSVL RJM järelevalve all.

5. NSVL SM erilaagreid peetakse ülal NSVL riigieelarvest.

6. NSVL SM-l ehitada 1948.a. ja 1949.a. esimese poolaasta jooksul täiendavad erilaagrid Irkutski oblasti pohjaossa Bratski rajooni metsatöötlemispiirkonda.

Nimetatud NSVL Ministrite Noukogu määruse täitmiseks

K Ä S I N :

1. Organiseerida NSVL SM süsteemis "GULAG" järgmised SM erilaagrid:

a) Inta piirkonnas - SM erilaager nr. 1 SM Intinlagi hoonetes, kinnipeetavate üldarvuga 25 000.

b) Norilski piirkonnas - SM erilaager nr. 2 SM Norillagi hoonetes, kinnipeetavate üldarvuga 15 000.

c) Mordva ANSV Temniki linna piirkonnas - SM erilaager nr. 3 SM Temniki laagri ja Temniki lastekoloonia hoonetes, kinnipeetavate üldarvuga 20 000.

d) Kasahhi NSV Karaganda piirkonnas - SM erilaager nr. 4 sõjavangidele SM Spasozavodski laagri hoonetes, kinnipeetavate üldarvuga 10 000.

e) Kolõma piirkonnas - SM erilaagrid SM Dalstroi hoonetes, kinnipeetavate üldarvuga 30 000.

NSVL Dalstroi ülemal kindralleitnant sm. Nikišovil esitada mulle 10 päeva jooksul telegraafi teel ettepanekud 30 000 kinnipeetavale mõeldud SM erilaagrite organiseerimise ja paigutuse kohta

2. SM erilaagrite organiseerimine teha ülesandeks SM töö- ja paranduslaagrite ülematele:

Intas - polkovnik sm. Halejevile,

Norilskis - kindralmajor sm. Panjukovile,

Temnikis - polkovnik sm. Tsivjanile,

SM Spasozavodski sõjavangide laagri ülemale alampolkovnik sm. Hohlovile ja

NSVL SM Dalstroi ülemale kindralleitnant sm. Nikišovile.

3. Määrata SM erilaagritele kinnipeetavate vastuvõtu ja kohale paigutamise tähtajad:

SM erilaager nr. 1 - esimene järk 5000 kinnipeetavale 1. maiks 1948.a.

teine järk 10000 kinnipeetavale 15. juuliks 1948.a.

kolmas järk 10000 kinnipeetavale 1. septembriks 1948.a.

SM erilaager nr. 2 - esimene järk 6000 kinnipeetavale 1. maiks 1948.a.

teine järk 5000 kinnipeetavale 1. juuliks 1948.a.

kolmas järk 4000 kinnipeetavale 1. augustiks 1948.a.

SM erilaager nr. 3 - esimene järk 5000 kinnipeetavale 1. maiks 1948.a.

teine järk 7500 kinnipeetavale 1. juuniks 1948.a.

kolmas järk 7500 kinnipeetavale 1. augustiks 1948.a.

SM erilaager nr. 4 - esimene järk 3000 kinnipeetavale 1. maiks 1948.a.

teine järk 3000 kinnipeetavale 1. juuniks 1948.a.

kolmas järk 4000 kinnipeetavale 1. augustiks 1948.a.

SM erilaagrid Kolõma piirkonnas (Dalstroi) –

esimene järk 10000 kinnipeetavale 1. maiks 1948.a.

teine järk 10000 kinnipeetavale 1. juuliks 1948.a.

kolmas järk 10000 kinnipeetavale 1. septembriks 1948.a.

4. SM erilaagrite organiseerimise kontrolliks komandeerida NSVL SM volinikud järgmiselt:

Intasse - kindralmajor sm. Šamarin,

Norilskisse - polkovnik sm. Kurõlev,

Temnikisse - kindralleitnant sm. Sergijenko,

Karagandasse - polkovnik sm. Tšetšev,

Magadani - kindralmajor sm. Golubev.

5. NSVL SM Laagrite Peavalitsuse ülemal kindralmajor sm. Dobrõninil ja esimese eriosakonna ülemal sm. Kuznetsovil töötada kahe nädala jooksul välja ja esitada mulle kinnitamiseks juhend,mis määrab kindlaks töö- ja paranduslaagritest kinnipeetavate valimise ja nende SM erilaagritesse saatmise korra.

6. NSVL SM Laagrite Peavalitsuse ülemal kindralmajor sm. Dobrõninil ja NSVL SM juriidilise osakonna ülema asetäitjal sm. Kurbatovil töötada kuu aja jooksul välja SM erilaagrites kinnipeetavate ülalpidamisrežiimi juhend ja esitada see kinnitamiseks.

7. NSVL siseministri asetäitjal kindralleitnant sm. Obrutšnikovil koos NSVL SM Laagrite Peavalitsuse ülema kindralmajor sm. Dobroniniga töötada kahe nädala jooksul välja SM erilaagrite struktuur ja koosseisud ning esitada mulle kinnitamiseks.

Koik siseministeeriumi erilaagrid viia esimese kategooria laagrite gruppi.

Ühtlasi esitada siseministeeriumi erilaagrite ülemate kandidaadid, valides need siseministeeriumi kogenuma juhtivkoosseisu hulgast.

8. NSVL SM Konvoivägede Valitsuse ülemal kindralleitnant sm. Botškovil töötada välja ja esitada mulle kahe nädala jooksul kinnitamiseks erilaagrites kinnipeetavate üle küllaldase valve kindlustamist, nende konvoeerimist ja töökohtadel valve korraldamist käsitleva käskkirja projekt.

9. NSVL SM Keskrahandusosakonna ülemal intendanditeenistuse polkovnikul sm. Karmanovil ja NSVL SM Plaaniosakonna ülemal sm. Popovil vormistada NSVL Rahandusministeeriumis erilaagrite finantseerimine ning uute erilaagrite ehitamise ja olemasolevate laiendamisega seotud kapitaaltöödeks vajalike vahendite eraldamine.

10. Erilaagrites kinnipeetavate hulgast tööjou eraldamine tööks NSVL SM ettevotetes viia läbi lepingulistel alustel.

11. NSVL SM Sojaväevarustuse Peavalitsuse ülemal kindralmajor sm. Gornostajevil kindlustada organiseeritavate SM erilaagrite igakülgne varustamine ning anda SM erilaagrile nr. 4 üle Spasozavodski sojavangilaagri varad, autod, toiduvarud, riidevarustus ja abimajand.

NSVL SM Sojavangide ja Interneeritute Asjade Peavalitsuse ülemal kindralleitnant sm. Filippovil vabastada ja käesoleva aasta 1. aprilliks NSVL SM Laagrite Peavalitsusele üle anda Spassozavodski sojavangilaagri elamu-, kommunaalmajandu-, ravi- ja muud hooned koos ohvitser- ja vabapalgalise koosseisuga.

12. NSVL SM Raudtee-Ehituse Laagrite Peavalitsuse ülemal kindralmajor sm. Petrenkol ehitada 1948.a. ja 1949.a. esimese poolaasta jooksul täiendavad erilaagrid 45 000 inimesele Irkutski oblasti pohjaossa Bratski rajooni metsatöötlemispiirkonda. Ehitus teostada NSVL SM Laagrite Peavalitsuse tüüpprojektide alusel.

13. NSVL SM Transpordiosakonna ülemal kindralmajor sm. Arkadjevil kindlustada Laagrite Peavalitsuse ja NSVL SM Materiaal-Tehnilise Varustuse Valitsuse tellimuste alusel vagunite andmine kinnipeetavate ja materiaalsete vahendite transportimiseks siseministeeriumi erilaagritesse.

Kontroll käesoleva käskkirja täitmise üle panna NSVL siseministri asetäitjale kindralpolkovnik sm. Serovile.

 

 

NSVL Siseminister , kindralpolkovnik

S. Kruglov

Lisa 2

«»

-

(.)

«___» 1948 .

 

I

1. , , , , , , , , , .

C , – .

’ .

2. .

, ’ , .

«» .

3. , , , .

:

;

;

;

- , ;

;

.

4. , , .

5. – , .

, – .

6. , , , , .

«1» «999», «», «», «» .. :

-1, -2 ………….. -999

-1, -2 ………….. -999

……………………………..

-1, -2 ………….. -999

, .

7. () .

8. - , , - , , , ( 15-20 .) .

9. , , .

10. , , .

..

11. , .

, ( 1) . ( ) , – , . , .

12. , 25 , , , .

13. , , , , , .

.

( 1) , .

, ( ) – .

14. - - .

, '’ .

15. , , .

16. , .

17.

.

, .

 

II

18. :

) 100 200 , 2 . , , . ; , 506-1947 .

) – , 15-20 . , , - , , .

, .

19. , , - , : , , , , .

– , . .

20. , , , ( 1).

21. , (, , ..), .

22. , - , .

23. . .

24. .

25. , . .

 

III

26. .

27. , , , .

28. : ( - ), - , , -, , , . () .

29. , .

30. 10- , , .

, : 1 22 , 1 2 , 7 8 , 5 .

31. – , , , .

IV

32. :

;

, - , ;

;

;

, ;

;

, , «»;

, ;

.

33. :

;

;

10 ;

;

;

( 1);

, , , , ;

, , .

34. :

) ( , ), - ;

;

) , (, , ), , , ;

) : , , , , , , , , , , ;

: - , . , . - ;

) ;

) ( 2) ;

) , .

 

V

35. , , .

36. , () .

: () , -

, .

.

37. , , , , , . 36 .

, . .

. , , .

38. , , .

50 , , , .

, , .

.

39. . , . . , , ..

, , , – ; .

, , – .

40. - . .

– - . .

VI

41. . .

.

, - .

42. , – .

43. , – .

44. , , : (), () (), , , - , , , , , , .

45. , , . 44, «» .

, , . 44 45 «» .

46. : , .. – , « - .

 

 

VII

47. .

48. ( ) , , , .

49. ,, , , , – .

, () – 7 .

50. , , , . (, , ).

51. , , .

52. , , .

53. , .

54. , .

 

VIII

55. , .

56. .

57. , – , .

 

IX

58. , , .

.

59. – .

 

60. , , , , .

61. :

) 3- ;

) ;

) 3- ;

) 15 .

62. , . 61 .

63. :

) 2- ;

) 2- ;

) 5 .

. .

64. , -, , , - ( ) .

 

XI

65. .

. , . , .

66. :

) , , , – , .

;

) , , – 6- ;

) ( ) – 3- .

67. . , – .

.

68. , , , , .

 

XII

69. .

70. , .

71. .

72. , . . 6 . .

, . 60 60 . .

73. , , .

, .

74. () , .

75. , .

XIII -

76. 25 .

77. .

78. , .

, , 'a , .

79. .

 

XIV

80. : , ’a , , – .

81. - ’a.

82. : , , , , , – .

 

’a

-

()

 

 

 

1

.. 11, 13, 20, 33

 

,

.

.

.

(, , , . .).

( ).

( ).

(, , , ,

. .).

.

( ).

.

.

- , , , .

(, , . .).

.

.

, , , , . .

.

.

- (, , , , . .).

 

 

 

KINNITAN

NSV Liidu Siseminister

Kindralpolkovnik

S. Kruglov

... oktoobril 1948.a.

 

NSVL SM erilaagrites kinnipeetavate režiimi

J U H E N D

 

I ÜLDMÄÄRUSTIK.

1. NSVL SM erilaagrid organiseeritakse vabadusekaotusele mõistetud spioonide, diversantide, terroristide, trotskistide, parempoolsete menševike, esseeride, anarhistide, natsionalistide, valgeemigrantide ja teiste nõukogudevastaste organisatsioonide, gruppide liikmete ning oma nõukogudevastaste sidemete ja vaenuliku tegevuse tõttu ohtlike isikute kinnipidamiseks.

Muude kuritegude eest süüdimõistetute kinnipidamine erilaagrites on keelatud.

Erilaagrid alluvad otseselt NSVL SM Laagrite Peavalitsusele.

2. Kinnipeetavad saadetakse erilaagritesse NSVL Riikliku Julgeoleku Ministeeriumi suunamise alusel. Nii kinnipeetavate erilaagritesse saatmine kui ka ühest erilaagrist teise üleviimine toimub vastavalt NSVL SM Laagrite Peavalitsuse antud personaalsetele korraldustele kooskõlastatult NSVL RJM-ga.

Erilaagrites kinnipeetavate uurimis- ja kohtuorganitesse väljakutsumine toimub NSVL RJM "A" osakonna juhendi põhjal.

3. Erilaagrites kinnipeetavatele kehtestatakse range režiim, mis kindlustab usaldusväärse isolatsiooni ja range distsipliini.

Range režiim näeb ette:

- kinnipeetavate kasutamist peamiselt rasketel füüsilistel töödel tugevdatud valve all;

- kinnipeetavate konvoivaba liikumise kategoorilist keeldu;

- kinnipeetavate tugevdatud jälgimist elutsoonides ja tootmisobjektidel;

- karistusaja vähendamise ja muude soodustuste, sealhulgas premeerimise keeldu;

- kinnipeetavatele üleastumiste ja kuritegude eest korgendatud karistusmäärade rakendamist;

- kinnipeetavatele kehtestatud tootmisnormide täitmise ranget noudmist.

4. Sunnitööle moistetuid, kes kuuluvad sooritatud kuriteo koosseisu järgi erilaagritesse üleviimisele, peetakse erilaagrites kinni sunnitöölistele ettenähtud allüksustes ja neid rakendatakse tööle ülejäänud kinnipeetavatest eraldi.

5. Kinnipeetavatele antakse laagrisse saabumisel välja vangi üleroivad, mis on valmistatud spetsiaalsest triibulisest kangast.

Kinnipeetavatel on keelatud tsiviilroivaste kandmine nii elutsoonis kui ka tootmistööl.

6. Igale vangile, keda peetakse kinni erilaagris, antakse number, mis kinntatakse kandmiseks eraldatud riietusele.

Numeratsioon kulgeb numbrist "1" kuni numbrini "999", selle ette kirjutatakse tähed "A", "", "B" jne. Number koos tähega kirjutatakse üles järgmiselt:

A-1, A-2 .... A-999,

-1, -2 .... -999,

-1, -2 .... -999.

Erilaagrist vabastamise ja asumisele saatmise korral vetakse laagris vlja antud leriided ra ja vahetatakse erariiete vastu.

7. Grupiviisiliste kuritegude kaassdlasi peetakse kinni laagri eri allksustes vi erinevates erilaagrites.

8. Laagri režiimi ja töö eriti kuritahtlike rikkujate, pogenemissoodumusega kinnipeetavate, kriminaal-bandiitliku elemendi ja erilaagris sooritatud kuritegude eest süüdimoistetute karistamiseks on igas laagri allüksuses sisse seatud 15-20 inimesele moeldud üldkambritega karistusbarakk ja kivi- voi palkseintega hoonetes üksikkongidega kartser.

9. Erilaagrites kinnipeetavatele ei ole ette nähtud ergutusi ega soodustusi.

10. Erilaagri ja konvoivägede ohvitseridel, valveteenistuse töötajail ja vabapalgalistel on laagri territooriumil elamine keelatud. Laagri allüksuse staabi paigutamine elutsooni ning ohvitser- ja vabapalgalise kooseisu mistahes massi- ja teenistuslike ürituste läbiviimine laagritsoonis on kategooriliselt keelatud.

11. Kinnipeetavate laagrisse vastuvotmisel toimub nende pohjalik läbiotsimine ja asjade ülevaatus.

Esemed, millede laagris hoidmine on keelatud (lisa nr. 1), voetakse ära. Isiklikud asjad (välja arvatud need, mida on lubatud kasutada) pannakse hoiule, väärtasjad - laagri kassasse, raha kantakse kinnipeetava isiklikule arvele. Läbiotsimise tulemused vormistatakse aktiga, ära antud isiklike asjade ja väärtesemete kohta antakse kviitung.

12. Pärast läbiotsimist kuuluvad kinnipeetavad täielikule sanitaarkorrastusele ja meditsiinilisele läbivaatusele ning paigutatakse 25 ööpäevaks karantiini. Kui neid sealt vajaduse korral tööle viiakse on nad teistest kinnipeetavatest eraldi.

13. Perioodiliselt, mitte harvem kui kord nädalas, teostab laagri allüksuse ülem koos operatiivtöötaja, valveteenistuse ülema ja valveteenistuse valvekorrapidajaga laagri elutsooni hoonete läbiotsimise koos koigi kinnipeetavate kohustusliku läbiotsimisega.

Kinnipeetavate läbiotsimine toimub ka pääslas iga kord kinnipeetavate elutsoonist välja tööle viimise ja tagasitoomise korral.

Keelatud esemed (lisa nr. 1) voetakse kinnipeetavatelt nende avastamise korral ära, nende omamises süüdiolevaid isikuid karistatakse.

Elubarakist keelatud esemete leidmise korral, kui nende omanikku ei onnestu kindlaks teha, karistatakse koiki selles barakis kinnipeetavaid.

14. Erilaagrite konvoi-valveteenistus ja kontroll-läbilaskepunktide teenistus moodustatakse siseministeeriumi konvoivägede baasil.

Alalist valvet kinnipeetavate elutsoonides ja tootmisobjektidel teostab NSVL SM Laagrite Peavalitsuse organiseeritud sisemine valveteenistus.

15. Erilaagrite valveteenistuse isikkoosseis komplekteeritakse kontrollitud valvuritest, eelistatavalt kommunistide ja kommunistlike noorte hulgast, kellel on valvetöö kogemus.

16. Erilaagrites kinnipeetavatele range režiimi kindlustamise huvides tugevdatakse sisemist valveteenistust isikkoosseisu arvu suurendamisega.

17. Erilaagris karistusaja ära kandnud kinnipeetavad saadetakse asumisele. Väljasaatmise asukoha määrab igal üksikjuhtumil NSVL Riikliku Julgeoleku Ministeerium.

Vabastamine seoses varem langetatud kohtuotsuse voi süüasja toimiku ülevaatamisega toimub ainult NSVL RJM juures asuva Erinoupidamise ja kohtuinstantside otsusel, ning kooskolastatult NSVL RJM-ga.

 

 

II KINNIPEETAVATE PAIGUTAMINE.

18. Kinnipeetavad paigutatakse barakkidesse.

a) Üldbarakid - mahtuvus 100-200 inimest, arvestusega 2 m elamispinda inimese kohta; igaühele eraldatakse individuaalne magamiskoht kahekorruselisel naril, samuti komplekt voodiriideid vastavalt kehtestatud normidele. Kinnipeetavad paigutatakse barakkidesse brigaadide ja vahetuste kaupa; barakid varustatakse kova inventariga vastavalt NSVL SM käskkirjale nr. 506 1947.a.

b) karistusbarakid - kambrisüsteemiga, koosnevad üldkambritest, mis mahutavad 15-20 inimest. Nendesse barakkidesse paigutatakse pogenemissoodumusega kinnipeetavad, kriminaal-bandiitlik element ja laagrirežiimi kuritahtlikud rikkujad, aga ka erilaagris toimepandud kuritegude eest süüdimoistetud, kes on üle viidud karistusrežiimile.

Eluruumidesse pääseb läbi eesruumi, mille ustes on vaateava, baraki akendele pannakse trellid.

19. Elutsoonis asuvad peale ühiselamute meditsiini- ja sanitaarasutused, mis teenindavad kinnipeetavaid: köök, söökla, leivaloikusruum, saun koos desinfitseerimiskambri ja pesumajaga, haigla statsionaar ja ambulatoorium.

Majandushooned - kingsepa-, omblus- jt. töökojad asuvad eritsoonis majandusouel.

20. Kategooriliselt on keelatud hoida elutsoonis tööriistu, plahvatusohtlikke ja mürgiseid aineid jms, mida kinnipeetavad voivad kasutada kuritegelikel eesmärkidel (lisa nr. 1).

21. Tööriistu, mis on vajalikud kinnipeetavate olmeobjektidel (köökides, sööklates, juuksuritöökodades jne.), hoitakse väljaspool elutsooni ja antakse välja ajutiseks kasutamiseks, mille üle peab ranget arvestust ja kontrolli valvekorras olev vanemvalvur.

22. Kinnipeetavad, kes on kaasatud administratiiv-tehnilisse personali ja tootmisse juhtivspetsialistideks, paigutatakse eraldi sektsioonidesse.

23. Kinnipeetavaid naisi hoitakse laagris ainult eraldi asuvates spetsiaalsetes naiste allüksustes.

Naiste ja meeste paigutamine ühe ja sama laagriüksuse territooriumile on kategooriliselt keelatud.

24. Öörahust kuni hommikuse äratuseni on barakkide uksed lukustatud.

25. Koigis barakkides on käimlad, mida kasutatakse ainult öösel. Päevaseks kasutamiseks on laagri territooriumile ehitatud välikäimlad.

 

III KINNIPEETAVATE TÖÖ ORGANISEERIMINE.

26. Koiki töövoimelisi kinnipeetavaid kasutatakse peamiselt raskel füüsilisel tööl laagri administratsiooni suunamisel.

27. Erilaagrites kinnipeetavaid on keelatud rakendada tööle koos üldlaagrites kinnipeetavatega voi vabapalgaliste töötajatega.

28. Kategooriliselt on keelatud kinnipeetavate kasutamine: tööks laagrisektoris (v.a. meditsiini-

ja sanitaarasutused ning raamatupidamine), postiteenistuses; telegraafi-, telefoni- ja raadiojaama objektidel; samuti jaoskonnaülemate, komandantide, komandandiabide ametikohtadel ning koduabilistena laagri- ja sojaväeteenistujate juures.

29. Tootmisbrigaadide juhtimiseks määratab laagri allüksuse ülem brigadirid distsiplineeritumate ja töösse kohusetruult suhtuvate kinnipeetavate hulgast.

30. Kinnipeetavatele kehtestatakse 10-tunnine tööpäev (mitte arvestades lounavaheaega) ja 4 puhkepäeva kuus.

Peale selle on puhkepäevad: 1. ja 22. jaanuar, 1. ja 2. mai, 7. ja 8. november, 5. detsember.

31. Tööst keeldumise eest määratakse kinnipeetavad karistusrežiimile – kas karistusbarakki (kust neid viiakse reeglina ka tööle) voi kartserisse.

 

IV KINNIPEETAVATE KOHUSTUSED

32. Iga kinnipeetav on kohustatud

- töötama laagriallüksuse administratsiooni määratud kohal ja täitma tootmisnorme;

- vastuvaidlematult täitma laagri administratsiooni, valvekoosseisu, tunnimeeste ja konvoeerijate noudmisi;

- säästvalt suhtuma laagri varasse;

- laagri allüksusesse saabudes andma administratsioonile kviitungi vastu hoiule koik väärtasjad ja raha;

- rangelt järgima töödistsipliini, mitte lahkuma omavoliliselt töökohalt;

- täitma sisekorraeeskirju;

- votma valvelseisangu, kui elu- ja tootmishooneid külastavad laagri administratsiooni ja sojaväe- voi valveteenistuse juhtivkoosseisu kuuluvad isikud, samuti nende isikute pöördumisel kinnipeetavate poole;

- hoidma puhtana eluruume ja töökohta, administratsiooni määratud päevadel tegema läbi sanitaarkorrastuse;

- täitma tuleohutuseeskirju.

33. Kinnipeetavatel on keelatud

- käia ühest ühiselamust voi tootmishoonest teise;

- läheneda laagriallüksuse tsooni hoiatustarale;

- läheneda tunnimeestele voi konvoeerijatele lähemale kui 10 meetrit;

- väljuda rivist voi rikkuda konvoi all kindlaksmääratud suunas liikumise korda;

- mängida kaarte ja teisi hasartmänge;

- hoida enda juures keelatud esemeid (lisa nr. 1);

- anda kirju ja sedeleid vabapalgalistele töötajatele ning esitada neile palveid, välja arvatud käesolevas juhendis ette nähtud juhtudel;

- heita voodisse üleriiete ja jalatsitega ning suitsetada elu- ja tootmisruumides, välja arvatud spetsiaalselt selleks eraldatud kohad.

34. Kinnipeetavatel on lubatud:

a) tööst vabal ajal kuni kontrollrivistuseni liikuda laagri allüksuse territooriumil (välja arvatud need kinnipeetavad, kes viibivad karistusbarakis ja kartseris), külastada kindlaksmääratud kellaaegadel olme-, meditsiini- ja sanitaarasutusi;

(Riideid ja jalatseid annavad kinnipeetavad parandusse ja saavad kätte enda juurde kinnistatud valvuri kaudu).

b) säilitada ja tarvitada toiduaineid ning kasutada metallist ja teistest purunematutest materjalidest toidunousid (lusikaid, kausse, kruuse), tuletikke, tubakat, kirja- ja tualett-tarbeid;

c) osta laagriallüksuse kioskist seepi, hambapulbrit, hambaharju, kamme, tubakatooteid, pliiatseid, paberit, ümbrikke ja teisi esmatarbekaupu ning ka toiduaineid mida on lubanud laagri administratsioon;

(Kioskist ostmisel kehtib järgmine kord. Kinnipeetavatele antakse avalduseblanketid, millel on näidatud ostmiseks lubatud kaupade sortiment. Täidetud blankett antakse rahandusosakonda, mis kontrollib, kas kinnipeetava isiklikul arvel on piisavalt raha. Seejärel täidab kiosk tellimused ja jagab need kinnipeetavatele barakkide kaupa laiali. Avalduse blankett, millel on kinnipeetava allkiri kauba kättesaamise kohta, antakse laagri rahandusosakonnale kinnipeetava arvelt vastava summa mahavotmiseks).

d) saada ja saata kirju vastavalt kehtestatud korrale;

e) saada toidu- ja tarbekaupade pakke (lisa nr. 2) ja rahaülekandeid;

f) esitada kord aastas üks avaldus süüasja ülevaatamise armuandmise voi ennetähtaegse vabastamise kohta.

 

V KINNIPEETAVATE POSTIPAKID JA KIRJAVAHETUS.

35. Kinnipeetavatel, välja arvatud karistusbarakis ja kartseris viibijatel, on lubatud saada toidu- ja tarbekaupade pakke.

36. Iga paki avavad ja selle sisu kontrollivad ekspediitor, valvearst (velsker) ja valvur.

Märkus: arst (velsker) teeb kindlaks pakis olevate toiduainete tarvitamiskõlblikkuse; pakis olevad riideesemed ja jalatsid desinfitseeritakse.

37. Pakid, mis on saabunud neile kinnipeetavatele, kes viibivad karistusbarakis või kartseris või neile, kellelt on võetud pakkide saamise õigus, avatakse vastavalt käesoleva juhendi punktile 36. Kiiresti riknevad toiduained antakse laagriallüksuse kioskisse ning müügist saadud raha kantakse kinnipeetava isiklikule arvele. Ülejäänud asjad antakse aktiga hoiuruumi ja kinnipeetav saab need kätte karistusaja lõppedes. Kinnipeetava surma korral tagastatakse tarbekaupade pakid saatjale. Toiduained realiseeritakse sellisel juhul kohapeal kioski kaudu ja nende maksumus kantakse üle paki saatnud isikule.

38. Raha, mis sugulased on kinnipeetavale postiülekandega saatnud, kantakse tema isiklikule arvele.

Kinnipeetav võib kulutada sularahata arvelduse abil laagri kioskist laagris kasutamiseks lubatud toiduainete ja tarbekaupade ostmiseks kõige rohkem 50 rubla kuus.

Kui kinnipeetav on laagris oma karistusaja ära kandnud, antakse tema isiklikule arvele jäänud raha talle kätte või kantakse üle talle määratud asumiskoha julgeolekuorganile.

Surma korral antakse järelejäänud summa üle sugulastele.

39. Kinnipeetavatel on lubatud saata kaks kirja aastas. Kirjad lastakse tsoonis asuvatesse spetsiaalsetesse plommitud kastidesse. Kastid avab vähemalt kord nädalas laagriallüksuse ülem või tema poolt volitatud isik. Kinnipeetavatel, kes asuvad karistusbarakis või kartseris, on kirjavahetuse pidamine.

Kinnipeetava aadressil saabunud kirjadest antakse talle üle ainult need, mis on perekonnaliikmetelt või (viimaste puudumisel) lähedastelt sugulastelt; ülejäänud kirjad konfiskeeritakse.

Kirjad, mis saabuvad karistusbarakis või kartseris viibijatele nende karistuse kandmise ajal, konfiskeeritakse.

40. Kirjade saatmine ja saamine toimub ainult posti-pakiteenistuse kaudu. Kogu sissetulevat ja väljaminevat korrespondentsi kontrollib tsensor või operatiivtöö osakonna operatiivvolinik.

 

 

 

 

VI KAEBUSED JA AVALDUSED.

41. Igal kinnipeetaval on õigus kaevata laagri administratsiooni peale, kui tema suhtes on toimitud ebaseaduslikult. Kaebus esitatakse valvuri kaudu laagriallüksuse ülemale.

Grupiviisiliste kaebuste esitamine on keelatud.

Kinnipeetavad võivad esitada suulisi või kirjalikke kaebusi isikule, kes teostab laagriallüksuse inspektsioonkontrolli.

42. Kui kinnipeetavad on avastanud varguse, vararikkumise või teisi kuritarvitusi, võivad nad esitada selle kohta kirjaliku avalduse laagriallüksuse ülemale.

43. Kinnipeetav, kes on esitanud teadlikult valekaebuse või -avalduse, võetakse vastutusele.

44. Kinnipeetavatelt saadud avaldused ja kaebused, sõltumata nende sisust, saadetakse vahetult üksnes järgmistele adressaatidele: ÜK(b)P Keskkomitee Poliitbüroo liikmetele, ÜK(b)P Keskkomitee sekretäridele ja ÜK(b)P Keskkomiteesse, NSVL ja liiduvabariikide Ülemnõukogu Presiidiumitele, NSVL Ministrite Nõukogule, NSVL siseministrile ja riikliku julgeoleku Ministrile, NSVL Siseministeeriumile ja Riikliku Julgeoleku Ministeeriumile, NSVL peaprokurörile ja NSVL Prokuratuurile, Nõukogude armee ja raudtee peaprokuröridele, NSVL Ülemkohtule ja nendele RJM organitele, kes teostasid süüasja uurimist.

45. Teistele asutustele ja instantsidele peale p.44 nimetatute adresseeritud kaebused ja süüasja läbivaatamise avaldused saadetakse NSVL RJM "A" osakonda.

Punktis 44 ja 45 nimetatud adressaatidele kinnises pakendis esitatud kaebused ja avaldused saadetakse adressaatidele või NSVL RJM A-osakonda avamata kujul.

46. Kõik ülejäänud süüdimõistetute poolt esitatud avaldused ja kaebused: tähtaegade arvestuse, administratsiooni ebaseadusliku tegevuse jms. kohta -- saadetakse läbivaatamisele siseministeeriumi töö- ja paranduslaagrites kinnipeetavate operatiivse arvestuse juhendiga kehtestatud korras.

 

VII KINNIPEETAVATE PÄEVAKAVA

47. Päevakava kinnitatakse laagriülema käskkirjaga ja tehakse teatavaks kõigile kinnipeetavatele.

48. Sisekorraeeskiri trükitakse (või kirjutatakse käsitsi) vene keeles ja ühiselamutes elavate kinnipeetavate rahvuskeeltes ja paigutatakse tsoonis asuvates elu- ja teenistusruumides nähtavale kohale.

49. Äratust, tööleviimist, töö lõppu, kontrollrivistusele kogunemist ja öörahu kuulutatakse välja laagriallüksuse signaaliga.

Öörahu ja äratus kehtestatakse sellise arvestusega, et kinnipeetavatel oleks katkematut puhke- (une-) aega 7 tundi.

50. Pärast äratust korrastavad kinnipeetavad oma magamisaseme ja isiklikud asjad, pesevad, riietuvad ja lähevad brigaadide kaupa rivis hommikusöögile. Hommikusöögi lõppedes toimub kontrollrivistus (kinnipeetavad, kes viibivad karistusbarakis, rivistuvad kontrolliks kambrite kaupa).

51. Kontrollrivistuse lõppedes lähevad kinnipeetavad brigadiri juhtimisel konvoi all rivis tööle.

52. Baraki põhjalikuks koristamiseks, põrandate pesemiseks ja barakis korra hoidmiseks määrab laagriallüksuse ülem päevniku.

53. Hommiku-, lõuna- ja õhtusöögi ajad määrab laagriallüksuse ülem ja need märgitakse päevakavasse.

54. Enne öörahu toimub kinnipeetavate õhtune kontrollrivistus sama korra kohaselt kui hommikul.

 

VIII TOITUMISKORD.

55. Kõik kinnipeetavad kindlustatakse toiduga vastavalt NSVL SM käskkirjadega kehtestatud korrale ja normidele.

56. Köögi töö kontrollimiseks määratakse korrapidaja laagriallüksuse vabapalgalisest koosseisust.

57. Tööle toidublokis kokkadena, leivalõikajatena ja abitöölistena valitakse oma töökohtadel kontrollitud kinnipeetavad; toidublokki pääsevad nad tööle alles parast meditsiinilist läbivaatust ja sanitaarosakonna loal.

 

IX KINNIPEETAVATE LIIKUMISE KORD

58. Kinnipeetavate liikumine laagri allüksuse tsooni piiridest välja tööle ja tagasi ning ka teised ümberpaigutamised toimuvad ainult SM konvoivägede valve all.

Kinnipeetavad viiakse elutsoonist välja ainult vangiriietuses.

59. Valveteenistuse töötajate kasutamine konvoeerijatena ja vahtkonna koosseisus on keelatud.

 

 

X KARISTUSMÄÄRAD.

60. Kinnipeetavatele määratakse karistus režiimi, sisekorraeeskirja ja töödistsipliini rikkumise ning laagris sooritatud kuritegude eest.

61. Kehtestatud režiimi ja töödistsipliini rikkumise eest määratakse kinnipeetavatele järgmised administratiivkaristused:

a) kioski kasutamise keeld kuni 3 kuuks;

b) kirjavahetuse keeld;

c) üleviimine karistusbaraki üldkambrisse kuni 3 kuuks;

d) paigutamine kartserisse kuni 15 ööpäevaks.

62. Erilaagri ülemal ja tema asetäitjal on oigus rakendada p.61 ette nähtud distsiplinaarkaristusi täies ulatuses.

63. Laagriallüksuste ülematel ja nende asetäitjatel on oigus:

a) votta kinnipeetavatelt kioski kasutamise oigus kuni 2 kuuks;

b) saata kinnipeetavad karistusbarakki kuni 2 kuuks;

c) paigutada kinnipeetavad kartserisse kuni 5 ööpäevaks.

Karistuse määramine vormistatakse laagri voi laagriallüksuse ülema otsuse voi käskkirjaga. Otsus voi väljavote käskkirjast lisatakse kinnipeetava isiklikule toimikule.

64. Sojaväeallüksuste juhtivkoosseisul, konvoi-valvesüsteemi koosseisul, valveteenistusel, laagrisektori töötajatel ja vabapalgalisel administratiiv-tehnilisele personalil on oigus taotleda erilaagri (laagriallüksuse) ülemalt eeskirjade rikkujatele karistuse määramist.

 

XI KARISTUSBARAKK

65. Karistusbarakk on ümbritsetud kahekordse okastraattaraga.

Kambrites on kahekordsed narid. Voodiriietega varustatakse karistusbarakis kinnipeetavad samadel alustel kui üldbarakkides. Kambritel on tugevad väljastpoolt lukustatavad ja vaateavaga varustatud uksed; baraki akendel on trellid.

66. Karistusbarakki paigutatakse kinnipeetavad, kes on:

süüdi moistetud erilaagris arendatud noukogudevastase tegevuse eest, laagrist pogenemise eest,

laagrisisese banditismi eest, laagris sooritatud röövimise eest – karistuse tähtaeg kuni üks aasta;

(Nimetatud kontingent paigutatakse baraki ülejäänud kontingendist eraldi kambritesse ning seda konvoeeritakse tööle ja töölt tagasi käeraudades.)

b) süüdi moistetud teiste erilaagris toimepandud kuritegude eest voi kalduvad pogenema – karistuse tähtaeg kuni 6 kuud; kantakse üldkambris;

c) rikkunud süstemaatiliselt režiimi ja töödistsipliini ja juba korduvalt (üle 2 korra) karistatud – karistuse tähtaeg kuni 3 kuud; kantakse üldkambris.

67. Kogu karistusbarakis viibimise aja jooksul rakendatakse kinnipeetavaid pohiliselt eriti raskel füüsilisel tööl. Toitlustamine toimub vastavalt töönormide täitmisele, tööst keeldujaid toitlustatakse trahvinormi järgi.

Kirjavahetus ja pakkide saamine on karistusbarakis viibijatele keelatud.

68. Karistusbarakki paigutatud kinnipeetavatel ei ole oigust liikuda tööst vabal ajal laagriallüksuse territooriumil, nad viibivad alaliselt lukustatud ustega kambrites.

 

 

XII KARTSER

69. Eriti kuritahtlikud laagri režiimi ja sisekorra rikkujad paigutatakse kartserisse.

70. Kartser asub karistusbaraki tsoonis ja on ümbritsetud okastraadiga.

71. Kartser asub kivi- voi palkseintega hoones ja selles on üksikkambrid.

72. Igas kambris on ülestostetav magamisase ja plekiga ülelöödud parask. Parask kinnitatakse ööseks lühikese ketiga kambri seina külge. Voodi lastakse alla ainult uneajaks, 6 tunniks ööpäevas. Kinipeetavale voodiriiete andmine ei ole lubatud.

Kambri uks on plekiga üle löödud ja alaliselt lukus, votmed on hoiul kartseri valvuri juures. Akent suurusega 60x60 cm, katavad trellid. Kartseri ustes on vaateavad ja luuk toidu andmiseks.

73. Töölkäimine, kirjavahetus, pakkide saamine ja suitsetamine on kartseris viibijatel keelatud.

Kartseris viibijatele antakse 300 g leiba ööpäevas ja kuuma vett ning kord kolme päeva tagant vedelat sooja toitu trahvinormi kohaselt.

74. Kartseri vanemvalvuril ja korrapidajal on lubatud arsti (velskri) juuresolekul panna märatsevatele kinnipeetavatele selga rahustussärk arsti poolt määratud ajaks.

75. Uurimise all olevad kinnipeetavad asuvad uurimisisolaatoris, nende tööleviimine on keelatud.

 

XIII MEDITSIINI- JA SANITAARTEENINDUS.

76. Koik äsja tapiga saabunud kinnipeetavad paigutatakse laagriallüksuses nende kohalejoudmise päevast arvestades 25 ööpäevaks profülaktilisse karantiini.

77. Vähemalt 3 korda kuus viiakse kinnipeetavad kohustuslikule komplekssele anitaarkorrastusele.

78. Nii ambulatoorset kui ka statsionaarset arstiabi annavad laagri raviasutused.

Haige saatmine laagrist välja vajalikule eriravile toimub NSVL SM Laagrite Peavalitsuse erikorralduse alusel NSVL RJM teadmisel.

79. Töölt vabastab haiguse korral vabapalgaline arst voi sanitaarosakonna ülem.

 

XIV NSVL SM ERILAAGRITE INSPEKTEERIMINE JA REVIDEERIMINE.

80. Erilaagrite kontrollimise ja inspekteerimise oigus on NSVL siseministril ja tema asetäitjatel, NSVL SM Laagrite Peavalitsuse ülemal ja tema asetäitjatel, liidu- ja autonoomsete vabariikide siseministritel; territoriaalselt – siseministeeriumi oblasti- ja kraivalitsuste ülematel.

81. NSVL Siseministeeriumi töötajad voivad laagreid inspekteerida ja kontrollida NSV Liidu siseministri ja tema asetäitjate ning Laagrite Peavalitsuse ülema eriloal.

82. Kinnipeetavate erilaagrites pidamise seaduslikkuse kontrollimise oigus on: NSVL peaprokuröril ja tema asetäitjatel; NSVL Prokuratuuri Kinnipidamiskohtade Järelevalve Valitsuse ülemal ja tema asetäitjatel; sama valitsuse prokuröridel peaprokuröri voi tema asetäitja kirjaliku ettekirjutuse alusel; erilaagri prokuröril, tema asetäitjatel ja abidel - nende järelevalve alla kuuluvas laagris.

 

NSVL Siseministeeriumi Laagrite Peavalitsuse ülem kindralmajor

(Dobronin)

 

 

L I S A nr. 1

p.p. 11,13,20,33 juurde

Siseministeeriumi erilaagrites kinnipeetavatele keelatud esemete

N I M E K I R I

1. Tuli- ja külmrelvad.

2. Iga liiki alkohol ja odekolonn.

3. Narkootilised ained.

4. Lõhkeained (dünamiit, ammonaal, püssirohi, salpeeter jt.)

5. Mürkained (nii gaasilises kui vedelas olekus).

6. Ravimid (peale laagriallüksuse ambulatooriumist saadute).

7. Lõike- ja torkeriistad (noad, habemenoad, käärid, kahvlid, nõelad jne.)

8. Mängukaardid.

Dokumendid (peale kohtuotsuse koopia ja kviitungi hoiule antud esemete ja

väärtasjade kohta).

10. Raha.

11. Väärtasjad ja obligatsioonid.

12. Topograafilised kaardid, rajoonide ja oblastite kaardid, kellad, kompassid ja paikkonna plaanid.

13. Sõjaväevormi manused (lõkmed, pagunid, eraldusmärgid jm).

14. Keemilised pliiatsid.

15. Kopeerpaber.

16. Kirved, labidad, vasarad, kirkad, kangid jt. tööriistad.

17. Sõjaväe- ja tsiviilüleriietus.

18. Isiklikud fotod.

Kõik usupropagandat sisaldavad ja nõukogudevastased väljaanded (raamatud,

brošüürid, ajakirjad, ajalehed, lendlehed jm).

 

 

 

 

 

 

 

Kirjandus

 

Babkin, Pjotr, teatmik ". . .", Magadani

raamatukirjastus, 1968, 2.tr. 160 lk.

Domburs, Leo, Ozolina, Rita, "Map of Gulag" 2. tr., "Riga Memorial"

Society, 1993, 8 lk.

Firsov, L.V., " ", Magadani raamatukirjastus, 1957,

135 lk. Magadan

Freyberg, J., "Kolma akadeemia", Repro Print AB Stockholm, 1991,

140 lk.

Galtšenko, Innokenti, " ", Magadani

raamatukirjastus, 1957, 240 lk.

6. , NSVL Kartograafia Peavalitsus, 1965.

Kaštanov I.N., kogumik "1928 - 1940. , , ",

Magadani raamatukirjastus, 1968, 351 lk.

8. " , ...", "" nr. 16, 1991, Moskva

9. Kozlov, N.V., kogumik ". 25-", Magadani

raamatukirjastus, 1956, 258 lk.

10. Martnov, P., " ", " " 23. mai 1989,

Magadan.

11. Ohhotin, N.G., Roginski, A.B., kogumik "" I kd., kirjastus

"Progress, Feniks, Atheneum", 1991, Moskva.

12. Oll, Aadu, " ", " " 4.aprill 1989.

13. Puštšulin, Fedor, Puštšulina, Lidia, "

", " " 23.

mai 1989, Magadan.

14. Rohlin, M.I., " ", Magadani raamatukirjastus, 1959,

94 lk.

15. Ross, Heindrich, "Sta sdlased", "Olion", Tallinn 1990, 139 lk.

 

16. Sabbo, Hilda, dokumentide kogumik "Vimatu vaikida" I - II kd.,

Tallinn, 1997.

17. Solženitson, Aleksandr, "GULAGi arhipelaag" I - III kd, Kirjastus

Eesti Raamat, Tallinn, 1970.

18. Soelsepp, Venda, "Narilaulud", "Anamnesia", Pärnu 1993, 218 lk.

19. Soelsepp, Venda, "Pool sajandit "esimese tuhande" odüsseia

algusest", "Eesti Sonumid" 20./27. aprill 1995.

20. Teatmik " ", Magadani

rahvamajandusnukogu tehnilise informatsiooni osakond, 1. osa 1962,

106 lk, 2. osa 1963, 119 lk, 3. osa 1963, 51 lk.

21. Urin, Viktor, " ", Magadani

raamatukirjastus, 1959, 226 lk.

22. Ustijev, E.K., " ", Kirjastus "", Moskva

1972, 173 lk.

23. ispuu, Leo, "Poliitilised arreteerimised Eestis 1940 - 1988"

I kd., Eesti Represseeritute Registri Buroo, Tallinn, 1996, 757 lk.

II kd., 1998, 744 lk.

 

Selles sarjas on seni ilmunud:

 

1. Eesti poliitilise eliidi saatusest. Peep Varju. Tallinn 1994

2. Eesti laste küüditamine 14. juunil 1941 kui genotsiidikuritegu.

Peep Varju. Tallinn 1994

3. Eesti kunstielu ja okupatsioonide repressiivpoliitika.

Jaak Kangilaski ja Ene Lamp. Tallinn 1994

4. Eesti arstkond ja okupatsioonid.

Helbe Merila-Lattik. Tallinn 1995

5. Eesti raamatute hävitamine nõukogude võimu poolt.

Piret Lotman ja Aivo Lõhmus. Tallinn 1995

6. Saaremaa inimkaotused esimese nõukogude okupatsiooni tagajärjel.

Juta Vessik ja Peep Varju. Tallinn 1995

Inglise keeles 1997; teine trükk (6a) eesti keeles 1997.

7. Pro Patria. Auraamat Teises maailmasõjas langenud Eesti vabadusvõitlejaile. (Lühinimestik)

Aleks Kurgvel ja Herbert Lindmäe. Tartu 1996

8. E. V. Kaadriohvitseride saatus 1938-1996.

Vello Salo. Tartu 1996

9. « Soomepoiste» langenud. Uno Tõnnus. Tartu 1996

10. Eesti rahva inimohvrid Nõukogude ja Saksa okupatsioonide ajal 1940 - 1953. Peep Varju. Tartu 1997.

11. Õiguse vastu ei saa ükski. Eesti taotlused ja rahvusvaheline õigus.

Enn Sarv. Tartu 1997.

12. Pro Patria. Auraamat Teises maailmasõjas langenud Eesti vabadusvõitlejaile.

Aleks Kurgvel ja Herbert Lindmäe. Tartu 1998.

13. Pro Patria II. Auraamat langenud ja hukkunud metsavendadele 1944-1978. (Lühinimestik.) Eerik-Niiles Kross. Tartu 1998.

Autorist

Aadu Oll sündis 1932. aastal Hiiumaal agronoomi perekonnas. Tema vanemad küüditati 1941. aastal, isa hukkus Uuralis vangilaagris. 1950 – 56 oli autor nõukogude poliitvang, peale vabanemist töötas Magadani oblastis masinaehitustehases. Haridus kõrgem, eriala insener. 1970. aastal naases autor Eestisse, kus töötas mitmes projekteerimisasutuses andmetöötluse valdkonnas. Praegu töötab Tallinna Pelgulinna Haiglas.

Aadu Oll on Eesti Kongressi saadik, Memento Liidu asutajaliige ja esimene esimees, Endiste Poliitvangide Liidu esimehe asetäitja, Inimõiguste Instituudi juhatuse esimees, Okupatsioonide Repressiivpoliitika Uurimise Riikliku Komisjoni liige, autasustatud Riigivapi IV klassi ordeniga

E-mail CLOAKING