Aadu Oll 2

Email Print PDF
Article Index
Aadu Oll 2
Isikunimede register kinnipidamiskohtade järgi
Kolõma vangide register ERRB raamatute
Kaug-Põhja territooriumi haldusjaotus
N S V L i i d u s i s e m i n i s t r i k ä s k k i r i 1948
NSVL SM erilaagrites kinnipeetavate režiimi J U H E N D
Siseministeeriumi erilaagrites kinnipeetavatele keelatud esemete N I M E K I R I
All Pages
There are no translations available.


Kasutatud lühendeid ja vähemtuntud sõnu

ANSV Autonoomne Nõukogude Sotsialistlik Vabariik (end. N. Liidu territoriaal-haldusüksus)

DEU (vn Dorožno-Ekspluatatsionnoi Utšastok 'teedevalitsus'), Dorlag'i (vt.) allüksus

distants tee korrashoiu ettevõtte allüksus

Dorlag UŠOSDOR'ile (vt.) alluvad laagrid

ev eveeni keeles

fabrika (vn, 'vabrik') mäetööstusettevõte, maagirikastusvabrik

galeniit (>kr galene 'plii') pliimaak

GPU (vn Gorno-Promõšlennoje Upravlenije) Mäetööstusvalitsus

GULAG (vn Glavnoe Upravlenije Lagerjei)'Laagrite Peavalitsus, NSVL siseministeeriumi sunnitöölaagrite keskvalitsus

jak jakuudi keeles

kassiteriit (>kr kassiteros 'tina') tinakivi, tinamaak

kr kreeka keeles

KOLP (vn Komendantski Otdelnõi Lagernõi Punkt, 'komandandi eraldatud laagripunkt') laagrivalitsuse juurde paigutatud eritsoon, mis täitis tavaliselt tapi-jaotustsooni ülesandeid

l/j (vn lagernoje otdelenije 'laagrijaoskond') vangilaagrilaagri alljaotus

NDSU (vn, lüh. Novõi Dorožno-Stroitelnoi Utšastok) Uus tee-ehituse jaoskond o. oblast (end. N. Liidu territoriaalhaldusüksus, jagunes rajoonideks)

OLP (vn Otdelnõi Lagernõi Punkt, 'eraldatud laagripunkt') eraldi paiknev laagriosa, tavaliselt väiksem kui jaoskond

p/k (vn podkomandirovka 'tööülesannetega lähetusele saadetud') laagrijaoskonna eraldi paiknev tsoon, sageli ajutine

polügoon üksik karjäär, üksik maardla

priisk vt. uhtla

r. rajoon(is). end. N. Liidu territoriaalhaldusüksus, oblasti alljaotus

r/r rahvusringkond (end. N. Liidu territoriaalhaldusüksus)

rudnik (vn) maagikaevandus

sopka (vn) küngas

sovhoos põllutöönduslik riigimajand end. NLiidus

stolõpin vangide veoks kohaldatud kupeevagun (nime saanud Tsaari-Venemaa peaministri Pjotr Stolõpini järgi, kelle valitsuse ajal kasutusele võeti)

šurf šahtkaev

z ajutisel taliteel

Translag Transpordivalitsuse laager

tšuktši keeles

uhtla (vn priisk ) mäetööstusettevõte, mis tegeleb maarde (kulla, kassiteriidi, volframiidi jms) lahtise (maapealse) kaevandamisega. Erineb karjäärist selle poolest, et koos kaevandamisega toimub kohapeal ka maarde esmane rikastamine uhtmise teel

USVITL (vn Upravlenije Severo-Vostotšnõh Ispravitelno-Trudovõh Lagerei) Kirde Parandusliku Töö Laagrite Valitsus

UŠOSDOR (vn Upravlenije Šosseinõh Dorog) Maanteede Valitsus

vn vene keeles

volframiit volframimaak

Vangiveolaevade register

 • Balhašš
 • Dalstroi (end Jagoda)
 • Durma
 • Felix Dzerinsk (end Nikolai Jeov)
 • Jagoda = Dalstroi
 • Jerevan
 • Kamenets-Podolsk
 • Kulu
 • Lvov
 • Nikolai Jeov
 • Nogin
 • Sovetskaja Latvija
 • Vitebsk