Eesti Vabariigi kaadriohvitseride saatus 1938-1996

Email Print PDF
There are no translations available.

Vello Salo (Okupatsioonide Repressiivpoliitika Uurimise Riiklik Komisjon, nr.8). Tartu, 1996. 40 lk

Nimestiku aluseks on võetud tegevteenistuses olevate Eesti ohvitseride ja sõjaväeametnike 1938. a koostatud ning 1939. a täiendatud nimekiri (andmeid 1641 isiku kohta), millele on lisatud mitmesuguste trükitud, kirjalike ja suuliste allikate põhjal andmed isiku edasise saatuse kohta. Autor ootab täiendavaid andmeid.

NB ! nimekirja on täiendatud ja see peegeldab uurimise seisu 14.06.2005

Sisukord

LÜHENDID

1. (Tegevus sõja ajal, represseerimine.) \ = asus ümber Saksamaale; * = kuulus Punaarmee koosseisu; / = viibis 1941/1942 Saksa sõjavangis; ° = võitles Nõukogude okupatsiooni vastu; # = represseeriti Nõukogude võimude poolt; ¤ = represseeriti Saksa võimude poolt.

 

3. (Saatus.) a = arreteeritud; aft = pärast; b = enne; d = surmaotsus(e langetamise päev); e = hukatud; f = langenud; k = tapetud; m = kadunud; O = enesetapp; r = vabastatud karistuse kandmiselt; s = maha lastud (kohtuotsuseta); spr = kevad; summ = suvi; t = kohtuotsus(e kuupäev); w = suri haavadesse; wint = winter; x = viidi Punaarmee koosseisus N. Liitu; + = mittevägivaldne surm; ~ = ligikaudu.

 

4. (Maa.) A = Austraalia; Ar = Argentiina; B = Belgia; Br = Brasiilia; C = Canada; D = Saksamaa; Dk = Taani; E = Eesti; F = Prantsusmaa; G = Inglismaa; H = Holland; L = Läti; M = merel (hukkunud); N = N. Liit; Nw = Norra; P = Poola; R = Rootsi; S = Soome; T = Tšehhoslovakkia; U = U.S.A.; Ur = Uruguai; V = Venetsueela.

 

5. (Elu- või surmakoht.) cp = vangilaager; H = haigla, hospidal; k = krai; o = oblast; P = vangla; POW = sõjavang(is); r = rajoon; v = vald; ~ = lähedal.

 

6. (Auaste a. 1939.) kad = kontradmiral; kdr = kindral; k-l = kindralleitnant; klt = kolonelleitnant; k-m = kindralmajor; kmj = kaptenmajor; kol = kolonel; kpl = kaptenleitnant; kpt = kapten; ltn = leitnant; maj = major; mkp = mereväe kapten; nlt = nooremleitnant; sva = sõjaväeametnik; vlt = vanemleitnant.

 

7. (Allikad.) A = Auraamatu andmete kogu (1969-1983); b = elulugu; C = Album Academicum (1994); E = Evald Laasi; f = perekond, sõbrad; G = Karl Gailit; h = ohvitser ise; I = Inno Salasoo; J = Jaan Isotamm; K = Okupatsioonide Repressiivpoliitika Uurimise Riiklik Komisjon; L = Lembit Lauri; O = Ott Ambur; p = trükitud allikad; P = August Pähklimägi; q = ametlik dokument (väljastpoolt N. Liitu); R = EÕRL "Memento"; S = Sõdur; z = Küüditatud 1941; Z = ZEV-i 1942. a. nimestik; t = ZEV-i 1943. a. nimestik; T = Tartu Instituut (Toronto); U = Uluots 1999; V = Võitleja; W = V. Villemson-Williamson; Ü = Eesti Üliõpilaste Selts; x = ametlikud N. Liidu (surma- jne) tunnistused; Y = Lakewoodi arhiivi mikrofilm nr. 145.

 

eotrv05 140605